Egyházlátogatás 2019

.

Egyházunk rendje szerint minden gyülekezetben évente egy alkalommal egyházlátogatás történik. Az egyházmegye esperese lelkipásztorokat bíz meg azzal, hogy a gyülekezetek tekintsék át a gyülekezet életét. Ilyenkor megvizsgálják, hogy a gyülekezetekben milyen lelki élet folyik, rendben történik-e a gyülekezetek gazdálkodása, az ügykezelés, anyakönyvek vezetése, iratok kezelése. Az egyházlátogatók a hívekkel is találkoznak. Egyházközségünkben idén március 6-án volt egyházlátogatás. Egyházlátogatóink a gyülekezettel a 17 órakor kezdődő bibliaórán találkoztak. Sándor Töhötöm karcsai lelkipásztor hirdette az igét. Az istentiszteleten a gyülekezet énekkara énekelt, Dr. Takács Andrásné vezetésével. Darvas Szilárd, az Alsóberecki és Felsőberecki gyülekezet lelkipásztora a gyülekezet működését értékelte. Mészáros István esperes a régió szociológiai, infrastrukturális és egyházi vonatkozásait értékelte.

.

 

.

.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone