Jelenések 12

A „napba öltözött asszony” és a sárkány

A Jelenések könyve 12. fejezete – egy 8,5 éves kislány szemével

.

.

A Jelenések könyvét olvassuk ezekben a hetekben a Bibliaolvasó Kalauz szerint. Erről szóltak a templomi igehirdetések, és a gyermek-istentiszteletek is. Egyik alkalommal a Jelenések 12-ről beszélgettünk a gyermekekkel. Néhányan képet is készítettek a hallottak alapján. Ezek közül egyet mellékelünk. A rajz képben elmondott evangélium, amint a kis művész előtt megképzett az, amit hallott, vagy gyermeki lelkületével megsejtett.

Figyelemre méltó, hogy a sárkány (=Sátán) nagyon ijesztő akar lenni, hiszen hét feje van – az Írás szerint is –, és a halál szimbólumait viseli „koronaként” a fejein. A Szentírásnak megfelelően a sárkány veres, és farkával lesöpörte az ég csillagainak harmadát (=a gyülekezetek/Isten népe harmadát) az égről, akik nem állták ki a próbákat. De a kétharmad a helyén maradt!

Bármennyire ijesztő a sárkány, arányában nem nagyobb, mint a „napba öltözött asszony” (!), aki várandós volt – Jézussal, a Messiással. A „napba öltözött asszony” az ószövetségi/újszövetségi Isten népe: az egyház. Izzó nap fénye övezi (sárga-piros), ami természetes, de a naptól kapott fény. Nem tűz, mint a sárkány szájából kijövő láng. Látható, hogy az asszony méhében hordozza a gyermeket (Jézust), akit megszült (karácsony), – szinte a sárkány torkába. A Biblia szerint a sárkány azonnal üldözni kezdi a gyermeket, meg akarja enni/ölni, de „a gyermek Isten trónjához ragadtatott” (Jézus mennybe menetele). A sárkány/Sátán üldözte Jézust születésétől kezdve, hogy megakadályozza a megváltást, vö. Heródes gyermekgyilkossága, Jézus megkísértései, megkövezési kísérlete, majd keresztre feszítése. Ez az asszony, az egyház: szép. Lásd: a képen ékszer van rajta! Az asszony fején ott a 12 csillag, ami a kiválasztottak teljességét jelzi. Lába alatt a hold – amint az Írás mondja. A hold a halál ősi szimbóluma. A hold az asszony lába alatt a halálnak és egyben a nem-isteneknek (vö. holdkultusz) az alávetettségét is jelzi. Legyőzetett a halál. Az egyház hit által erősebb, mint a halál vagy bármely rontó hatalmasság. A kép közepén látható a várandós asszony – mint ahogy a Jelenések könyve is mint egyetlen újszövetségi prófétai könyv – az egyház földön zajló harcait helyezi a figyelem fókuszpontjába, miközben kinyitja a látószöget a mennyei világra is.

A gyermek, akit az asszony szül, „vasvesszővel legeltet minden nemzetet.” Ez a motívum a kép jobb felső sarkában jelenik meg. A csecsemő kezében pásztorbotot tart, ami láthatólag szürkés-fekete, mert vasból készült. Ez mutatja az erejét (igazságosságát), miként a keret is egy igazságos, igazság által erős országot sejtet. A vasból készült pásztorbot azt is érzékelteti, hogy a gyermek nem közönséges pásztor, de pásztor, s mint ilyen, irgalmas. Minden nemzet felett uralkodik, ezt az iránytű szemlélteti, s a negyedekbe rajzolt, éghajlatot megjelenítő tájképek (pl. sivatag Dél-Nyugaton).

Felül, a kép közepén kehely látható. A kis művész elmondása szerint itt az úrvacsora kelyhe jutott eszébe. S valóban, a „megöletett Bárány” a mennyei történések középpontja – akinek megváltói vérére emlékeztet az úrvacsorai kehely –, ezért kerülhetett ösztönösen a kehely a kép felső, középső pontjába.

A kép címe: Jelenések 12. Felnőtt művész-alkotások között kutatva sem találhatnánk ennél kifejezőbb, belső értelemmel és hittel áthatott, szépen kivitelezett képet. Köszönjük!

A kép alkotója: Hünlich Ingrid, 8,5 éves.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone