Helyzetkép a járvány idején

Híradás a gyülekezetről

Helyzetkép a járvány idején

Isten kegyelméből pár nap múlva mögöttünk tudhatjuk az év negyedét. Az eltelt egy esztendő minden szempontból rendkívüli. A világjárvány közösségek, népek, egész világunk, de egyének, családok és egyházunk életét is döntően befolyásolta. Ahogy telik az idő, egyre nehezebben lehet viselni a járvánnyal együtt járó távolságtartást és bezártságot. Hisszük, hogy minden nehéz helyzet egyedül megváltó Urunkba vetett hit által kezelhető, aki ezt mondotta: “bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33). A bennünk lévő félelmet, a bezártság okozta feszültségeket is legyőzte. A mostani helyzetben különösen is fontos, hogy Jézusnak ebben az ígéretében megerősödjünk.

Mivel templomainkat egy ideje zárva kell tartanunk, a világhálón keresztül tudunk istentisztelet- közvetítést közzétenni, melyet az “Igehirdetések” rovatban ér el. De felismerve mostani helyzetünk lelkekre nehezedő komolyságát, a böjti időszak minden napján A Bibliaolvasó Kalauz újszövetségi igéi alapján “Böjti elmélkedések” címen rövid áhítatot is közrebocsátunk gyülekezetünk honlapjának bejelentkező oldalán. Ezeket később is elolvashatja a főmenü “Események” rovatában, az adott naptári napra kattintva. A helyzethez alkalmazkodva azzal az imádságos lélekkel tesszük mindezt, hogy honlapunk kedves olvasóinak mind az istentiszteleti közvetítés, mind a böjti elmélkedések lelki táplálékot nyújtanak.

Honlapunk bejelentkező képe erre utal. Szeretnénk bekapcsolni honlapunk látogatóit Isten Szentlelke “áramkörébe,” akitől erőt, bátorítást, reménységet és vigasztalást kaphatunk. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Köszönjük azoknak az egyháztagjainknak a felelős gondolkodását, akik felismerték, hogy gyülekezetünk ezekben a hetekben, amikor templomunk a járvány miatt zárva van, a szokásos bevételi forrásaitól – perselypénz, adományok, egyházfenntartói járulék – elesett, ezért átutalással vagy adomány befizetéssel eljuttatták hozzánk adományukat.

Egyházközségünk azokból a fenntartói járulékokból és adományokból tartja fenn magát, amit tagjai befizetnek. Az alant látható rajz erre is utal. Ám ugyanakkor hisszük, hogy az “áramforrás” tehát visszafelé is működik úgy, hogy a világhálón keresztül kapott lelki táplálék családoknak és egyéneknek erőforrást jelent.

A befizetések személyesen, csekken vagy átutalással tehetők meg. Aki ez utóbbi lehetőséget választja, kérjük, erre a számlaszámra utalja: 11734169 – 20002042

Ha valaki a személyes befizetés lehetőségével kíván élni, kérjük, hívja munkanapokon 8-16 óra között a 311-213 vagy +36 30 835 1538 telefont és pár percen belül kinyitjuk hivatalunkat.

A közelgő ünnepekre való készülődéshez Isten áldását kérve szeretettel köszöntjük,

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone