Húsvéti legátusunk: Szendrey Dávid

Húsvéti ünnepkör

Húsvéti legátusunk: Szendrey Dávid

1992. október 13-án született Debrecenben egy 6 gyermekes család második gyermekeként. Egy kis faluban lakik Szabolcs Szatmár Bereg megyében, Kisvárda mellett. Egész életében nem álltak távol tőle a vallásos dolgok, ugyanis lelkészcsaládból származik. Édesapja Református lelkipásztor, akitől már gyermekkorában hallhatta Isten igéjét, és ebben a szellemiségben nevelkedett.

Gyermekkorában a Kisvárdai Reformárus Általános Iskolában tanult. Ennek befejezése után jelentkezett a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahol 2013-ban érettségi vizsgát tett. A gimnáziumi évek alatt, egy csendeshéten találkozott Istennel, mint személyes Megváltójával. Innentől kezdve már nem csak értelmével, hanem a szívével is kereste Istent. Egyetemi tanulmányait a mérnöki irányban szerette volna elkezdeni. De még jóval az érettségi előtt elgondolkozott azon, hogy a lelkészi hivatást választja, amivel egy életen keresztül foglalkozni akar. Ebben az időszakban helyeződött a szívére Isten elhívása, aminek hatására megszületett benne a döntés, hogy sok fontos dolog van a világon, de a legfontosabb küldetése az lehet, hogy embereket vezessen Krisztushoz. Mindezek hatására adta be jelentkezési papírjait a Debreceni teológiára. Egy évet tanult a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, teológia-lelkész szakirányon. Itt ismerkedett meg menyasszonyával, akivel ezen a nyáron szeretne házasságot kötni. Ez után az év után, 2014-ben átjelentkezett a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára, ahová örömmel jár, és készül a lelkipásztori szolgálatra. Jelenleg az Akadémia 5. éves teológia-lelkész szakos hallgatója.

Kérjük, fogadja a gyülekezet a legátus szolgálatát szeretettel.

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone