Intézményi vasárnap

Szeptember 10. vasárnap 10 óra, Mudrány étterem

Intézményi vasárnap

Gyülekezetünk rendje szerint iskolai időben a hónap egy vasárnapján a délelőtti istentiszteleten valamelyik sárospataki egyházi intézmény diákjai és tanárai részt vesznek a szertartás végzésében. Szeptember 10-én vasárnap 10 órakor a Mudrány étteremben tartandó istentiszteleten a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésze, Pásztor Gyula hirdeti az igét. Az istentiszteletet gazdagítja a teológus ifjúság egy csoportja, akik énekszóban és prózában mondják el bizonyságtételüket.

Szeretettel várunk mindenkit!

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone