Istentiszteletek ismét a templomban

"Mindeddig megsegített minket az Úr."

Istentiszteletek ismét a templomban

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsától május 11-én, hétfőn érkezett tájékoztatás szerint ismét tarthatók istentiszteletek templomainkban.

Mivel a május 10-én a világhálón keresztül tartott istentisztelet hirdetései között ezt még nem tudtuk közzétenni, ezért május 17-én még nem, csak egy héttel később, május 24-én 10 órakor tartjuk első úrnapi istentiszteltünket a templomban.

Szeretnénk, ha istentiszteleteink és bibliaóráink rendje visszatérhetne a megszokott keretek közé. Mégis, egy átmeneti időre bizonyos gyülekezeti alkalmak nem a Lorántffy teremben, hanem a nagyobb légterű templomban lesznek. Ennek megfelelően heti összejöveteleinket az alábbi rend szerint tartjuk:

  • Május 20. szerda 17 órakor – Bibliaóra a Templomban
  • Május 21. Áldozócsütörtök 10 órakor – Istentisztelet a Templomban
  • Május 22. péntek 17 órakor – Imaóra a Lorántffy teremben
  • Május 24. vasárnap 10 órakor – Istentisztelet a Templomban
  • Május 24. vasárnap 17 órakor – Istentisztelet a Templomban

Kérjük, csak a közös háztartásban élők üljenek egymás mellett, egyébként pedig a padsorokban tartsunk távolságot egymástól. Továbbra is tartsuk be a járvánnyal kapcsolatos egészségügyi előírásokat.

Mivel az oktatás az iskolaépületekben is szünetel, a gyermekistentiszteletek tartását egyelőre elhagyjuk. A konfirmációs anyaggal a járvány elterjedése előtt végeztünk, a hátralévő időt a káté kérdések begyakorlására akartuk fordítani. Kértük a szülőket, hogy rendelkezésükre bocsátott anyaggal ezt odahaza tegyék meg, s tanítsák, gyakorolják gyermekeikkel.

Ha újabb szigorítás nem következik, szeretnénk legalább a konfirmációi vizsgát megtartani pünkösd előtti szombaton, május 30-án 17 órakor a templomban.

Köszönjük meg Istennek, hogy oltalmazó közelségével vett körül minket. Kérjük, végezze el bennünk, hogy az elmúlt hetek bezártságával, a korábbihoz képest kissé csöndesebb, visszafogattabb időszakával mit akart elvégezni bennünk. Keressük őt, hagyjuk, hogy belső csendünkben megszólaljon.

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone