Kárpát-medencei teológusok

Április 29-én 10 óra

Kárpát-medencei teológusok

A Kárpát-medencében működő teológiák – Budapest, Debrecen, Kolozsvár, Pápa, Révkomárom és Sárospatak – hallgatói évente találkozni szoktak. Fontosak az ilyen találkozások, mert a távolság elszigeteltséget okozhat. A találkozásban pedig mindig élet van. Leendő lelkipásztoraink jó, ha megismerik a többi lelkészképző intézmény helyi hagyományait, a képzésben megmutatkozó sajátosságait, mert így jobban (meg)értik egymást. Április 26-29. között ennek a fontos eseménynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ad helyet.

Április 29-én vasárnap a 10 órakor kezdődő templomi istentiszteleten a találkozó mintegy száz fős csoportja részt vesz, amikor úrvacsorai közösségben tapasztalhatjuk meg az Anyaszentegyház Urával és az egymással való közösséget.

Szeretettel hívunk mindenkit az istentiszteletre.

.

(A Történelmi Magyarországra emlékeztető kenyér ábrázolás rovásírásos szövege legfelül: “Bort, búzát és békességet adjon az Úristen!” Jobbra alatta apró betűvel: “Nagy András.” Legalul: “Haj, regő, rejtem.”)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone