Lectori salutem!

Idén 480 éves gyülekezetünk.

Lectori salutem!

Lectori salutem, üdvözlet az olvasónak! Szeretettel köszöntjük a 2018-ban 480 éves sárospataki gyülekezet honlapján!

A sárospataki reformáció éve az 1538. esztendő, amikor a wittenbergi reformációtól áthatott István presbiter pataki plébános (vélhetően Gálszécsi István) itt tevékenykedett. A reformált hitre tért patakiak első istentiszteleti helye a jelenleg római katolikusok által használt Árpád-házi királyok korában épült vártemplom volt. Történelmi viharok, puha és kemény diktatúrák, hittestvéreinktől való üldöztetések, menekülésre kényszerülten és hányattatások után íme, itt vagyunk. Hitünkért üldöztetést is vállaló eleink megértették, a reformáció lényegre redukált keresztyénség. Szabad minden, a Bibliából nem igazolható sallangól. Ezért maradhattunk meg mindez ideig.

2018-ban a 480. évfordulón kívül másik szép kerek évforduló is hálaadásra indít bennünket. Három évszázada lesz annak, hogy az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégiumnak II. Rákóczi György halálát követően – amikor házastársa, a római katolikus hitre visszatért Bátori Zsófia rendelkezése szerint a Kollégium diákjainak és tanárainak menekülniük kellett –, 1672 és 1716 között Erdély földje, Gyulafehérvár adott otthont, majd hitvallásukhoz ragaszkodó eleinknek 1718-ban – három évszázada tehát – Gyulafehérvárról is távozni kellett, s ekkor Marosvásárhely fogadta be őket. A bujdosó Kollégium a már korábban is működő vásárhelyi református iskolával egyesült, és így létrejött a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Az elvakult hit meg akart szüntetni egy jól működő kollégiumot, bujdosásra kényszerítette. Ám íme, kettő lett belőle, mert amikor alkalmas idő adatott, eleink a pataki kollégiumot ismét működtették, ugyanakkor a menekült professzorok által alapított kollégium Marosvásárhelyen is tovább működött.

Isten megtartó kegyelmének nyilvánvaló jele a megmaradásunk. Egyéni életünk vonatkozásában is így van ez. Méltó, hogy közösségi és személyes életünk megmaradása hálaadásra indítson bennünket.

Az esztendő során szeretnénk számos alkalommal olyan eseményeket  szervezni, amelyek mindezt tudatosítják  bennünk. Kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat, mert időben folyamatosan közzétesszük tervezett rendezvényeinkkel kapcsolatos felhívásunkat. Szeretettel hívjuk, vegyen részt rajtuk!

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone