Óvatosan

Felelősen egymásért és önmagunkért

Óvatosan

A várakozásokkal ellentétben a nyári időszakban a koronavírus járvány terjedése a kezdeti örvendetes megtorpanás után ismét erősödni látszik. A veszélyhelyzet túlértékelése és lebecsülése egyaránt kockázatos.

Felelősek vagyunk egymásért és önmagunkért is. Reformátor eleink a Heidelbergi Káté egyik kérdés-feleletében így írnak: felebarátomat sem gondolatban, sem szóval vagy a magamviseletével, annál kevésbé tettel, akár közvetlenül, akár mások által, gyalázattal ne illessem, ne gyűlöljem, ne sértsem meg vagy meg ne öljem saját magamban ne tegyek kárt, vakmerően ne rohanjak veszedelembe… (105).

Az óvatosság komolytalanul vétele a mostani helyzetben a kátéban megfogalmazott “vakmerőség” gondolatát kimeríti.

Honlapunk olvasóit nyomatékosan kérjük, istentiszteleteinken és egyéb alkalmainkon viseljenek szájmaszkot, vagy a száj és az orr elfedésére alkalmas sálat, kendőt.

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone