Presbiteri fogadalomtétel

December 24-én 10 órakor

Presbiteri fogadalomtétel

December 24-én vasárnap 10 órakor a Mudrány étteremben tartandó istentiszteleten lesz a megválasztott tisztségviselők – presbiterek, gondnokok és főgondnok – eskütétele. Akiket az egyházközségi közgyűlés újraválasztott, korábbi fogadalomtételüket megerősítik. Akik újonnan kerültek a presbitériumba, eskütétellel kötelezik el magukat a szolgálatra.

Isten áldása legyen régiek és a szolgálatba újonnan érkezettek munkáján.

Szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait és minden érdeklődőt az istentiszteletre!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone