Számadás

Mai csoda

Számadás

Az esztendő utolsó napjaiban számadást végeztünk. Mindig meg szoktuk ezt tenni, de a mostani mégis eltért a korábbiaktól. A mögöttünk lévő év is eltért, mely a világjárvány miatt jobban, mint eddig, magához igazította terveinket és minden elképzelésünket.

Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor az esztendő utolsó istentiszteletén ismertette a 2020. év népmozgalmi adatait. Esküvő és keresztelés kevesebb volt, de ezek nem végleg maradtak el, hanem a családok más időpontban, a járvány elmúltával szervezik meg.

Szorongással vettük tudomásul, hogy gyülekezeti alkalmainkat, megszokott szervezéseinket másképp vagy egyáltalán nem végezhetjük. Templomunk hosszabb időn át zárva volt. A világhálón közzétett istentiszteletek azonban nem érték el maradéktalanul azokat, akik hozzánk tartoznak. Főképp az időseket, akiknek a környezetében nem voltak olyan családtagok, akik a világhálót kezelni tudják és segíthettek volna.

Gyülekezeti alkalmaink kimaradása a perselypénzek és egyéb adományok kiesését is magával vonhatta volna.

Nem ez történt! Gyülekezetünk felelősen gondolkodott, amikor megértette, hogy az egyházközségnek a megváltozott körülmények között is működnie kell.

Közösségünk tagjai átutalással és hivatalunkban személyes befizetéssel eljuttatták azokat az adományokat, amelyeket a perselybe téve vagy adományként, fenntartói járulékként adtak volna, ha a hagyományos körülményeink között zajlott volna életünk. Mindezekért Isten iránt hála, emberek iránt köszönet van bennünk. Megváltó Urunk ígéretében bízunk: és a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan” (Mt 6,4).

Az újév első istentiszteletén Dr. Mátyás Péter főgondnok beszámolt az egyházközség anyagi helyzetéről.

Főgondnokunk tájékoztatta a gyülekezetet, hogy az év utolsó napjaiban végzett összegzés azt mutatja, hogy a költségvetésben előirányzott bevételi tételek teljesültek. A kiadások vonatkozásában nem tudtunk mindent megvalósítani, de az új esztendőben erre szeretnénk sort keríteni.

Elmondta, az elmúlt év költségvetésébe befolyt összegek elégségesek arra, hogy az új évet nehézségek nélkül elkezdjük. Ugyanakkor azonban a 2021. év kiadásainak teljesítéséhez további összefogásra van szükségünk.

Köszönjük gyülekezetünk tagjai felelős áldozatvállalását, hogy eddig juthattunk és az új évet lépésről lépésre haladva nagyobb nehézségek nélkül kezdhetjük.

Adja Isten, hogy a korábban elgondolt, de a járvány miatt elmaradt terveink 2021-ben megvalósulhassanak. Ha közös gondolkodásunk közös felelősségvállalással is párosul, ezek mind valóra válhatnak.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone