Balogh Milán lelkészszentelése

November 17-én a miskolci Deszkatemplomban volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése és az ezt követő lelkészszentelés, amikor Balogh Milánt, gyülekezetünk segédlelkészét fölszentelték. A lelkész életében ez jelentős mérföldkő. Örülünk, hogy e mérföldkő mellett együtt haladhattunk el. A fölszentelést követően rövidesen megkapja beosztott lelkészi kinevezését.

.

Áldásvétel

.

Segédlelkészünk átveszi a fölszentelést igazoló emléklapot Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnoktól

.

Egyházunk elöljárói és a fölszentelt lelkészek

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone