Szerencsen vendégeskedtek a sárospataki cserkészek

A 792. Bocskai István cserkészcsapat meghívásának eleget téve a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat részt vett a szerencsi cserkészfarsangon, melynek a helyszíne a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola volt. A farsang rövid imával kezdődött, amit cserkészjátékok és a keretmese követett. Az izgalmakat sorjáték fokozta, melynek csapatait Asterix, Obelix, Kleopátra és Ceasar vezette. Ezt követően az éhes cserkészek édes és sós süteményekkel, fánkkal és csokoládéval csillapították éhségüket, csodaturmixszal oltották szomjukat. A…Tovább

Életkép a gyermek-istentiszteletről

Jákób álmában olyan létrát látott, ami a földtől az égig ért, és Isten angyalai jártak rajta fel, s alá. Az Úr állt rajta, és szólt hozzá. (1Móz 28). Amikor fölébredt Jákób, azt mondta, félelmes ez a hely, az ég kapuja. Milyen ostoba az ember, hogy azt mondja: ha látom Istent, akkor hiszem, hogy létezik. Jákób is inkább hallotta, mint látta, mégis félelmesnek mondta a látványt. A Szent dicsősége hatalommal teljes,…Tovább

Kántálás

Gyülekezetünk gyermekekből és felnőttekből álló csoportja kántálást szervezett. Összességében mostanra mintegy hatvan családot és egyedül álló embert kerestünk fel. Ebben az évben erdélyi kántáló éneket, ünnepi köszöntőt adtunk elő, amely Jézus működését üdvtörténeti összefüggésben mutatta be, születésétől kereszthalálán és feltámadásán, mennybe menetelén át a Szentlélek kitöltetéséig. Jézus számunkra nem csupán karácsonyi kisgyermek, hanem üdvösségünk szerzője, aki váltsághalála és feltámadása, mennybemenetele és Lelkének kitöltetése által vezet a megszentelődés útján. Az erdélyi…Tovább

Balogh Milán lelkészszentelése

November 17-én a miskolci Deszkatemplomban volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése és az ezt követő lelkészszentelés, amikor Balogh Milánt, gyülekezetünk segédlelkészét fölszentelték. A lelkész életében ez jelentős mérföldkő. Örülünk, hogy e mérföldkő mellett együtt haladhattunk el. A fölszentelést követően rövidesen megkapja beosztott lelkészi kinevezését. . . .

Intézményi vasárnap

Iskolaidőben havonta egy alkalommal gyülekezetünkben intézményi vasárnap van, amikor valamely pataki egyházi intézmény az istentiszteletet énekszóval vagy verssel gazdagítja. November 11-én a Sárospataki Református Kollégium kórusa énekelt Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár végezte. . . .

Úrvacsorai terítő a 480 éves gyülekezetnek

A 480 éves Sárospataki Református Egyházközségnek öt asszony testvér – Koscsó Istvánné, Kővári Béláné, Major Jánosné, Pató Ivánné és Sztankóné Németh Anna – úri hímzésű úrvacsorai terítőt adományozott. Október 28-án adták át a gyülekezetnek. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megköszönve az adományt utalt rá, hogy minden nemzedéknek kell valamit Isten asztalára tenni. Jelképesen értve is. A tudós bibliafordító Károli Gáspár gondolatait idézte, aki a Vizsolyi Biblia előszavában így fogalmaz: “Szabad mindennek…Tovább

Hálaadás a megújult templomért

Október 31-én úrvacsorás istentisztelet keretében adtunk hálát azért, mert templomunk megújult. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az istentiszteletet Homoki Gyula segédlelkész és Balogh Milán beosztott lelkész nyitotta meg. A gyülekezet énekkara Dr. Takács Andrásné vezetésével zsoltárokat énekelt. Az igehirdetés után a megjelenteket Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Magyarország Kormánya képviseletében Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökséget miniszter helyettese, Tiszáninneni Református Egyházkerület képviseletében…Tovább

Ismert helyek ismeretlen háttere

Október 24-én félnapos kirándulást szerveztünk három környező településre: Kenézlőre, Vissre és Györgytarlóra. Akik Sárospatakon élnek, mindhármat jól ismerik, hiszen városunkhoz közeli települések. A kirándulás mégis élményszerű volt, mert e három falu egyház-szociológiai hátterével ismerkedtünk. Egykor virágzó falvak voltak szép egyházi élettel. Mára elhaló faluközösség haldokló egyházi élettel. Kenézlőn és Vissen Elek Gabriella lelkipásztor fogadott bennünket és ismertette a gyülekezetek múltját és jelenét. Megszüntették a településeket a környező városokkal összekötő kisvasutat,…Tovább

Rákóczi keresztelőtálja

1618. augusztus 22-én keresztelték meg I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna Zsigmond nevű fiát. Ebből az alkalomból városunk eddigi történetének legmeghatározóbb személyiségei, a fejedelmi pár keresztelőtálat adományozott a Sárospataki Református Egyházközségnek, mely a Sárospataki Református Gyűjteménynél van kiállítva. Augusztus 26-án – a négyszáz éves évfordulóhoz közeli vasárnapon – a keresztelőtál ismét Isten asztalán volt, a sárospataki református templomban. A kerek évforduló alkalmából visszakértük, hogy az istentiszteleten az adományozó szándékának megfeleljen és…Tovább

Ilyen volt, ilyen lett

Néhány képet közlünk a felújítás előtti és utáni állapotról, nagyjából ugyanabból a nézetből fényképezve. .   . . . . . .   .   .   . .. . .   . . Soli Deo Gloria!  

Gyülekezeti gyermektábor

Július 2-től 6-ig tartottuk meg hagyományos gyülekezeti gyermektáborunkat, amelyen 5-12 éves gyermekek vettek részt. Jézus példázatait dolgoztuk fel: 1. az elveszett bárány és drahma, 2. a mustármag, 3. a nagy vacsora és 4. a gonosz és a hűséges sáfár példázatát Lukács evangéliuma alapján. Egy-egy nap és az egész hét a példázatokat követve, tematikusan épült fel: Jézus keres, mint pásztor az elveszett bárányát, az ő országa kicsiben kezdődik, de egyre növekszik;…Tovább

Zenés istentisztelet és fényképkiállítás

Az iskolai év végeztével Bereczki Róbert a Sárospataki Református Kollégium Kórusa kórustábort szervezett. Július 8-án az istentiszteleten a előadták azokat a kórusműveket, amelyeket megtanultak vagy átismételtek. Az énekkart Bereczki Róbert karnagy vezette. Ezt követően fényképkiállítás nyílt a templom karzati galériáján. Az érdeklődők július 8. és szeptember 8. között László Miklós (Kolozsvár) fényképeit tekinthették meg, melyek a Házsongárdi Temető építészeti szempontból és/vagy az ott nyugvó személyiségek életműve szempontjából fontos síremlékeiről készültek….Tovább