Ifjaink Csobajon

Gyülekezetünk ifjúsága meghívást kapott a Csobajban megrendezett ifjúsági csoportok találkozójára, ahová egy kisbusszal indultak. Szabó Márk segédlelkész 1Móz 2,15-25 verse alapján hirdette az igét. A téma a párválasztás volt. Nem jó az embernek egyedül, Isten adja a társat. Ez azonban nem a vége, hanem a kezdete a történetnek. Ugyanis, ha megmaradunk a hármas szövetségben, akkor mindig lehet újat kezdeni egymással és nem egy másikkal. Ezt a szövetséget Isten kötötte, és…Tovább

Szavak nélkül is…

A cserkészek fél szavak nélkül is megértik egymást A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat csökkentett létszámban tartotta meg legutóbbi foglalkozását szombaton, február 9-én (a Református Általános Iskolában tanítási nap volt). A foglalkozáson őrsökre osztva végezték tevékenységüket. A cserkész jelöltek folytatták felkészülésüket a cserkészpróbára. Ezen az alkalmon a jelzésekkel és a jelekkel ismerkedtek (útjelzések botokból, morze, rovásírás, stb.), ezen kívül felelevenítették az eddigi ismereteiket, pl. a csomókkal és a hurkokkal kapcsolatban….Tovább

Szerencsen vendégeskedtek a sárospataki cserkészek

A 792. Bocskai István cserkészcsapat meghívásának eleget téve a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat részt vett a szerencsi cserkészfarsangon, melynek a helyszíne a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola volt. A farsang rövid imával kezdődött, amit cserkészjátékok és a keretmese követett. Az izgalmakat sorjáték fokozta, melynek csapatait Asterix, Obelix, Kleopátra és Ceasar vezette. Ezt követően az éhes cserkészek édes és sós süteményekkel, fánkkal és csokoládéval csillapították éhségüket, csodaturmixszal oltották szomjukat. A…Tovább

Intézményi vasárnap volt a Vay Miklós Református Szakképző Iskolával

Február 3-án a délelőtti istentisztelet intézményi vasárnap volt. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az igehirdetés után a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon növendékei vallástanáruk vezetésével verssel, énekkel szép irodalmi összeállítást adtak elő. Az intézmény vezetője beszámolt az iskola előző félévben végzett munkájáról és az intézmény felekezeti jellegéből fakadó, közjót építő szolgálatáról.

Újabb cserkész hírek

Nem a kákán keresték a csomót a sárospataki cserkészek  A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat a legutóbbi foglalkozásán őrsökre osztva végezte tevékenységét. A cserkész jelöltek folytatták felkészülésüket a cserkészpróbára. Ezen az alkalmon a csomókkal és a hurkokkal ismerkedtek. A kofacsomót már mindenki ismerte, de a könnyen oldható egyszerű kettős csomó és a halászcsomó mindenkinek újdonság volt. Ezen kívül az álló, a csúszó és a kettős hurokkal is megismerkedtek az újoncok….Tovább

Életkép a gyermek-istentiszteletről

Jákób álmában olyan létrát látott, ami a földtől az égig ért, és Isten angyalai jártak rajta fel, s alá. Az Úr állt rajta, és szólt hozzá. (1Móz 28). Amikor fölébredt Jákób, azt mondta, félelmes ez a hely, az ég kapuja. Milyen ostoba az ember, hogy azt mondja: ha látom Istent, akkor hiszem, hogy létezik. Jákób is inkább hallotta, mint látta, mégis félelmesnek mondta a látványt. A Szent dicsősége hatalommal teljes,…Tovább

Cserkészeink életéből

A sárospataki cserkészek is elkezdték a 2019. évet Bízva az Úr kegyelmében újabb év indult el a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat életében. Mivel is kezdheti a januárt egy cserkészcsapat, (ha a körülmények engedik), mint szánkózással. A helyszín is adott volt, a Várkert. A fagypont alatti hőmérséklet csak síkosabbá tette a szánkókat. Lehetőség volt minden kombináció kipróbálására: egyes, kettes szánkó, lábbal előre, lábbal hátra, csúszka és természetesen eszköz nélkül…Tovább

Újévi köszöntés

Az esztendő első istentisztelete után került sor a Lorántffy teremben  hagyományos újévi köszöntésre népes közönség jelenlétében. A jelenlévők pogácsát fogyasztottak, koccintottak, boldog újesztendőt kívántak egymásnak. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megemlékezett az óév fontosabb eseményeiről, köszöntet mondva a gyülekezet gondnokainak, presbitereinek, a gyülekezet alkalmazásában lévő munkatársai szolgálatáért, a gyermekistentiszteleti és ifjúsági munkában végzett szép önkéntes helytállásért, az adminisztrációban, valamint a az épületek és a temető rendjében tevékenykedő munkatársaknak. Kérte, hogy a…Tovább

Rászorulók ebédeltetése a piactéren

. A Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottságának egyik tagja – Kövér Zsolt – vetette föl korábban, hogy lehetőségeink szerint fel kellene vállalni a városban élő rászorulók és hajléktalanok sorsát oly módon, hogy a téli hónapokban meleg ételt juttathatnánk nekik. Az Egyházközség, később külön a Presbitérium, majd a Missziói Bizottság, a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ajánlott fel egy-egy ebédet, amit szombatonként délben a piactéren osztottunk…Tovább

Legátusunk volt a karácsonyi ünnepkörben

. A karácsonyi ünnepkörben gyülekezetünkben a Sárospataki Református Teológiai Akadémia negyedéves hallgatója, Brunclik Gergely volt. Gyerekkora óta hallgatta a hittanórákon és az istentiszteleteken Isten igéjét, s ez nem maradt az életében nyomtalanul. Édesapja halála megrázta, ekkor elsodródott a hit iránti érdeklődéstől. Számítástechnikai-programozó és logisztikai ügyintéző végzettséget szerzett, s emellett a Nyíregyházi Mandala Dalszínház oszlopos tagja volt, mint énekes-színész. Később a Tiszaújvárosi JABIL multinacionális cég alkalmazottjaként, rendszer-technikus műszakvezetőiként dolgozott. Isten gondviselése…Tovább

Karácsonyi köszöntés

A szentesti gyermekkarácsonyi istentisztelet után a gyülekezet egy csoportja énekkel magasztalta Istent a parókia előtt. Dr. Mátyás Péter főgondnok ünnepi köszöntőt mondott. A lelkészcsalád süteménnyel kínálta a résztvevőket. .

Gyermekkarácsonyi ünnepély

Szenteste délutánján templomunkban gyermekkarácsonyi ünnepély volt, melyen a gyermekek Jézus életét mutatták be énekszóval és verssel. Nem csupán a karácsonyi Jézust ismerhettük meg, hanem az Idvezítőt, aki értünk szenvedett, meghalt, feltámadott, mennybe ment és Szentlelkét kitöltötte. Fontos, hogy a már megszületett Jézusban meglássuk Isten Fiát, aki utat készített nekünk az üdvösségre. A gyermekek bizonyságtétele után Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony a János 1,9 verse alapján hirdette az igét….Tovább