Egy cikk margójára

A Sárospatak Közéleti Hírlap legutóbbi számában írás jelent meg az Iskolakert állapotáról, melyben egyházközségünk is megemlítődik. Az alábbiakban közöljük a Hírlapban megjelent rövid cikket és egyetértőleg Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válaszát.

Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor

.

A Sárospatak Közéleti Hírlapban megjelent írás:

.

Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válasza:

Kedves senki!

A Sárospataki Református Kollégium képviseletében írom ezt a levelet, válaszként Sárospatak város hivatalos lapjának 2018. szeptemberi számában megjelentetett rosszindulatú, az 1950-es éveket idéző, egyházellenes hangulatot gerjesztő fröcsögésére.
A stílust nem minősítem, az minősíti önt, kedves senki. Viszont felhívnám szíves figyelmét néhány tényre.

1. Az Iskolakert magántulajdon, amit a Kollégium nagylelkű módon nyitva tart minden városlakó és átutazó előtt. Ezzel sokan élnek, sajnos sokan vissza is élnek. Itt jegyzem meg, hogy a Táncsics utca azért épülhetett meg az 1930-as években, mert annak területéről a Kollégium nagylelkűen lemondott, ezzel nehéz helyzetbe hozva saját magát, kettészakítva az addig egységes, a Mudrány tápintézetet és a Gólyavárat is magába foglaló területet.

2. A közel hét hektáros parknak az államosítás után Sárospatak község, majd város volt a tulajdonosa 1990-ig. Ez a négy évtized döntően befolyásolta a kert mai állapotát, méghozzá negatív irányba.

3. Amikor a Kollégium visszakapta a parkot és az oktatási épületeket, azok rendkívül rossz állapotban voltak. Minden ellenkező híresztelés ellenére az elmúlt 28 esztendőben méltánytalanul kevés állami támogatást kaptunk. Mindig csak a legszükségesebb, halaszthatatlan, hovatovább emberi életet és egészséget veszélyeztető épületek felújítására kellet koncentrálni a szűkös anyagi lehetőségeket. Mivel többnyire műemlék épületeink vannak, ezek felújítása rendkívül sokba kerül. Ilyen körülmények között valóban nem tudtunk annyi forrást fordítani az Iskolakertre, amennyit szerettünk volna. Ennek ellenére mindig nyitva állt a város lakói és az átutazók előtt.

4. Lassan eljutunk odáig, hogy az oktatási helyszínül szolgáló épületeink általános iskolától a gimnáziumon át a teológiai akadémiáig megfelelnek a 21. századi követelményeknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy felépülhetett az új sportcentrum, öregdiákok nagylelkű adományából. Nem állami pénzből, mert az ún. „tao-s pénz” nem állami forrás (ezt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke jelentette ki). Egyébként, ha állami pénzből épült volna, az sem változtatna azon, hogy a Kollégium ugyanúgy gazdagodott ezzel az épülettel, ahogyan a város is. Sajnálom, ha ennek ön, kedves senki nem örül. Ez az épület nem Sátoraljaújhelyen épült fel, nem Budapesten, hanem Sárospatakon. A város minden jóérzésű polgára örülhet ennek, sőt büszke lehet rá.

5. Az Iskolakert felújítására kész terveink vannak, ami egy átfogó rekonstrukciót jelent majd, hogy minden tekintetben kifogástalan körülmények szolgálják az itt folyó oktatási, kulturális, nem utolsó sorban turisztikai tevékenységet és eseményeket. Ehhez keressük a forrásokat, ebben partnerünk a város vezetése is. Reméljük, hogy fáradozásunk minél előbb sikerrel jár. Azt nem várjuk el, hogy például Debrecenhez hasonlóan a város vegye magára ennek terhét.
Azonban a rekonstrukciónak egyelőre van egy gyakorlati akadálya is. A fenntartónk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület nagylelkűen és önzetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a városban zajló szennyvízcsatorna hálózat korszerűsítése a város számára legelőnyösebb nyomvonalon haladjon, az Iskolakerten keresztül. Ön is beláthatja, kedves senki, hogy egy ilyen nagyszabású beruházás előtt botorság lenne elkezdeni egy átfogó rekonstrukciót. Ennek befejezését előbb meg kell várnunk.

6. Az Iskolakertnek van gazdája. Folyamatosan figyeljük a 40 év városi tulajdonlás alatt elöregedett, fel nem újított faállomány állapotát. A beteg, időnként sajnos életveszélyessé vált fákat kivágjuk, természetesen újra is telepítjük helyüket csemetékkel. Tavaly lecseréltük a kukákat, gondoskodunk a szemét összeszedéséről is. A zöld hulladék kezelését nagyban nehezíti és megdrágítja az a tény, hogy a város nem tud biztosítani a zöld hulladék számára egy átvevő helyet. A szemét minden nap újratermelődik. Akkor is, amikor iskolai szünet van. Egy magánkert tulajdonosától várják el, hogy közparkként funkcionáljon, annak minden terhével együtt. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az épületek sorra megújulnak –sajnos elég lassan,- ahhoz meg végképp nincsen semmi köze, hogy a református templom is megújult.

7. Önnek, kedves senki, bizonyára a jövőben is lehetősége lesz, hogy a város hivatalos lapjában mocskolódó sorokat írjon rólunk. Ez természetesen nem csak önt minősíti, hanem a megrendelőit is. Tehetné ezt azonban úgy is, hogy tájékozódik a tényekről, valamint leküzdi valamelyest azt az ellenszenvet, zsigeri gyűlöletet, amit az egyházunk ellen érez.

Nekem nevem is van, vállalni is tudom:
Egeresi Gábor kollégiumi titkár
Sárospatak, 2018. október 3.

A képen a következők lehetnek: fa, növény, túra/szabadtéri és természet

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone