Erdélyben jártunk

Május végén – június elején Marosvásárhelyre, testvérgyülekezetünkhöz, a Vártemplomi Egyházközség meghívására kirándultunk. A 2016-ban mindkét közösség presbitériuma által elfogadott alapító okirat mondja ki és szabályozza a testvérgyülekezeti kapcsolatot. II. Rákóczi György halála után özvegye – Bátori Zsófia – visszatért római katolikus hitére, református eleink templomát elvette, a Kollégiumot elűzte Sárospatakról. Ekkor a város egésze református hiten volt. A földönfutóvá lett bujdosó Kollégium Vilmány, Gönc, Kassa, Gyulafehérvár Boroskrakkó állomás után, sok-sok hányattatást követően 1718-ban Marosvásárhelyre menekült, ahol az ott már működő református iskolával együtt a pataki professzorok megalapították a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Az elvakult római katolikus hatalom elől menekülni kényszerült eleink Marosvásárhelyre érkezésének 300. esztendős jubileumán, a gyalázatos Trianoni Békeszerződés aláírásának 98. évfordulója előtti napokon együtt voltunk azokkal, akikkel összeköt hitvallásos örökségünk és nemzeti hovatartozásunk.

.

Útközben: Kolozsváron a Farkas utcában

 .

A Farkas utcai templom

.

A Magyarország Kormányának támogatásával kívül és belül felújított templom

 

.

Házsongárd: Szenczi Molnár Albert sírja

.

Találkozás a vendéglátókkal Marosvásárhelyen

.

Fogadás az érkezés után

 

.

Gyulafehérvár, háttérben a templommal

.

A gyulafehérvári templom, mely egykor a Rákócziak istentiszteleti helye volt. Ma római katolikus istentiszteleti hely. Tökéletesen sikerült eltüntetni belőle a református örökség nyomait.

 

Elátkozott hely: Gyulafehérváron itt mondták ki Erdély Romániával való egyesülését

.

Ebéd Gyulafehérváron a Remény Étteremben

 

Árva Bethlen Kata tudós prédikátora tervezte magyarigeni templom. A gyülekezet létszáma mára negyven körül van. A megmaradtak reménye és elszánása példaértékű.

.

Boroskrakkó büszke temploma. Dacol az évszázadokkal és az uralomváltásokkal. A XII.században épült, igazi ékszerdoboz. Itt hallgatták a megmaradás igéit a római katolikus hatalom által Patakról elűzött bujdosó Kollégium professzorai és diákjai.Mára néhány tagja van a gyülekezetnek.

 

Ebben az épületben működött a bujdosó Pataki Kollégium.

 

Nagyenyed. Egy évszám és dátum. Szavak nélkül is értjük egymást. 1849. január 8. Román hordák egyetlen éjjelen 800 magyar embert mészároltak le és a várost felgyújtották.

 

.

A Nagyenyedi Református Kollégium

.

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Csáky Károly nagytiszteletű úr beszélt múltról és jelenről.

 

Marosvásárhely Vártemploma

.

Fogadás a Gótikus Teremben

.

Istentisztelet a Vártemplomban

.

Verbi Divini ministri – Isten Igéjének szolgái

.

Pataki lelkész és főgondnok. Marosvásárhelyen is otthon.

 

Lelkészgyerekek

.

Búcsúebéd, de nem elbúcsúzás

 

Indulás előtt otthonról haza

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone