Főhajtás Deseő László vezérőrnagy emléke előtt

Deseő László tábornok

Dezső (Deseö) László (1893-1948) Sárospatakon született. A két világháború közötti időben katonai attasé volt Moszkvában, Helsinkiben, Tallinban (Moszkva székhellyel), Kaunasban és Rigában. Hazatérve (1940. július) a gyöngyösi hadosztály tüzérparancsnoka lett, később vezérőrnaggyá lépett elő (1942. november 1.). A második magyar hadsereg kötelékében a szombathelyi III. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni harctérre, ahol Stromm Marcell altábornagy helyetteseként vezérőrnagyi rangban szolgált. A Don-kanyar egyik magyar tábornoka volt a második világháborúban. Voronyezsnél Stromm Marcellel esett fogságba. 1945. májustól moszkvai katonai attaséi tevékenysége miatt a moszkvai Butirszkaja börtönben több alkalommal kihallgatták. A ljublinoi rabkórházban vesesorvadás (?) következtében történt halála körülményei nem tisztázottak. Egy vélemény szerint halála idegenkezűség következtében történt. Feltételezik, hogy katonai attasé korából túl sokat tudott az orosz hadvezetés belső dolgairól, ezért fogságba kerülése után személye kellemetlenné vált. Feleségének írt levele szerint ugyanis 1948. májusában jó egészségnek örvendett, júniusban speciális kórházba került és meghalt. Sejtés van arra nézve, hogy másokkal együtt talán őt is úgy tették félre, hogy ételébe összedarált üvegport tettek, ami a bélrendszerét tönkre tette. Kutatások után a krasznogorszki temetőben leltek földi maradványaira (1993). Hamvait Bethlen István miniszterelnök hamvaival együtt hozták Magyarországra (1994), katonai tiszteletadással temették a református templomból. 1942-ben kötött házasságot Schamschula Rudolf altábornagy legkisebb leányával. Felesége nem érte meg a hamvak végső nyughelyre helyezését. 1992-ben váratlanul meghalt. Fia stockholmi, később koppenhágai nagykövet volt. Édesanyja várandós volt vele, amikor 1943 februárjában Dezső László hadifogságba került. Fia egy hónappal ezután született. Soha nem találkoztak.

A Sárospataki Wass Albert Kör kezdeményezésére a református temetőben lévő nyughelyét felújították. Ennek okán a vezérőrnagy sírjánál június 28-án  megemlékezés volt.
Sírja a 3. parcella 15-16. sorában van (sírkert [8069]).

Az egybegyűlteket Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Aros János polgármester köszöntötte. Emlékező beszédet mondott Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A gyülekezet lelkipásztora a Jelenések könyve 7,13-17 versét olvasta fel, majd imádságot mondott. Ezt követően a vezérőrnagy fia, ifj. Deseő László korábbi stockholmi és koppenhágai nagykövet mondott emlékező beszédet. Végül koszorúzás következett.

A rendezvény a Huszár Panzióban folytatódott, ahol Dezső Lajosra a tanítóképző egykori igazgatójára – Deseő László tábornok édesapjára – emlékezett Dr. Kelemen Judit egyetemi docens, oktatási és kutatási főigazgató. Ezután Géresi Gabriella hallgató verset mondott.

.

Jobbról ifj. Deseő László, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Fodor Ferenc lelkipásztor, Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő

.

Országgyűlési képviselőnk emlékbeszédet mondott

.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter méltatta a tábornok katonai pályafutását

.

ifj. Deseő László édesapjára emlékezett

.

Igeolvasás és imádság

.

A megemlékezést Tarnavölgyi László, a Sárospataki Wass Albert Kör elnöke vezette

 .

Kelemen Judit Deseő Lajosra emlékezett

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone