Gyászhír: elhunyt Dr. Földy Ferenc

In memoriam Dr. Földy Ferenc

.

Dr. Földy Ferenc, a Sárospataki Református Egyházközség presbitere életének 85. évében hirtelen hazatért Megváltó Urához.

1935-ben született Felsőkelecsényben, a sárospataki középfokú tanítóképző intézet elvégzése után szülőfalujában tizenöt éven keresztül volt tanító és iskolaigazgató. Közben elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem pedagógia-pszichológia szakát, és ugyanitt 1972-ben bölcsészdoktori címet szerzett. 1971-ben Sárospatakra költözött, hogy egykori alma materében tanítson tovább. Itt ismerte meg feleségét, Asztalos Adrienne-t, aki ének-zenét tanított a tanítóképzőben. 1975-ben kötöttek házasságot, két gyermekük született. A Comenius Tanítóképző Főiskolán 1982-ig főiskolai docensként, majd 1996-ig főiskolai tanárként fejlődéslélektant és pedagógiai pszichológiát oktatott, közben három évig főigazgató-helyettes, nyolc évig főigazgató volt. 1985-ben Sárospatak és környéke országgyűlési képviselőjének választották meg. Képviselőként az “ahogy lehet” keretein belül a galamb szelídségével és a kígyó okosságával feszegette a diktatórikus hatalom által szűk határok közé szorított lehetőségeket. Közel két évtizeden át volt a Magyar Pedagógia Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának elnöke. 1986-ban tevékeny közbenjárásának köszönhetően jött létre a Magyar Comenius Társaság, aminek nemcsak alapítója, de titkára és haláláig hűséges elnöke volt.

Nyugdíjasként is talált újabb kihívásokat: vállalkozó kedvvel továbbképzéseket tartott, és folyamatosan képezte magát. A Miskolci Bölcsész Egyesült Nagy Lajos Király Magánegyetemén tanított; a megyében szívesen vállalt érettségi vagy államvizsga elnöki feladatokat. Ugyanolyan lelkesen és precízen kertészkedett, mint ahogy tanított. Nagy örömet okozott neki, hogy gyermekeit, unokáit saját termesztésű zöldségekkel, gyümölcsökkel láthatta el. Csendben a kertben a természet szépségét csodálva dicsőítette Teremtőjét legszívesebben, de elkötelezett tagja volt a református egyházközségnek is, hitte és hirdette, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3, 16).

Temetése július 20-án volt. A vigasztalás igéit Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor a gyászjelentésre írt Dániel 12,3 verse alapján hirdette. A gyászszertartás után a ravatalozóban Dr. Kelemen Judit oktatási és kutatási főigazgató az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus képviseletében, Dr. Thoma Kornélia a Magyar Comenius Társaság nevében szólt. Ezután Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő az elhunyt képviselői munkásságát méltatta.

Isten áldja meg emlékezetét!

.

 

.

.

(Temetői képek: Dr. Hörcsik Richárd)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone