Hálaadás a megújult templomért

Október 31-én úrvacsorás istentisztelet keretében adtunk hálát azért, mert templomunk megújult. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az istentiszteletet Homoki Gyula segédlelkész és Balogh Milán beosztott lelkész nyitotta meg. A gyülekezet énekkara Dr. Takács Andrásné vezetésével zsoltárokat énekelt. Az igehirdetés után a megjelenteket Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Magyarország Kormánya képviseletében Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökséget miniszter helyettese, Tiszáninneni Református Egyházkerület képviseletében Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző, a Zempléni Református Egyházmegye nevében Mészáros István esperes mondott köszöntőt. A templomfelújításhoz szükséges terveket Dr. Rudolf Mihály építész készítette, a kivitelező cég képviseletében pedig Kocsi László elnök-igazgató mondott köszöntőt.

Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség volt. Reformáció ünnepe munkanapnak számít, mégis sokan osztoztak a gyülekezet örömében. Soli Deo Glooria!

.

Az istentiszteletet Homoki Gyula (jobbról) és Balogh Milán (balról) nyitotta meg.

.

Gyülekezetünk énekkarát Dr. Takács Andrásné vezette.

.

Az igehirdetés 4Móz 21,9 verse alapján hangzott.

 .

Főgondnoki köszöntő

.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő köszöntőt mond

 

.

Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes jelképesen átad egy, a felújítás során talált, majd restaurált középkori kulcsot a gyülekezet lelkipásztorának.

 

.

Dr. Orbán Balázs köszöntője

.

Pásztor Dániel egyházkerületi főjegyző igei köszöntőt mondott.

.

Mészáros István esperes a Zempléni Református Egyházmegye képviseletében mondott köszöntőt.

.

Dr. Rudolf Mihály építész (jobbról) és Kocsi László elnök-igazgató (balról) beszámolója az építkezésről

.

A felszólalások közötti összekötő szöveget Kövér Sára, gyülekezetünk ifjú tagja mondta.

.

A szeretetvendégség

.

A televíziós felvételt végző szakemberek mozgó közvetítőszobája

.

Ha az istentiszteletet meg akarja nézni, másolja be a keresőbe az alábbi linket és indítsa el az adást:

https://www.mediaklikk.hu/video/reformacio-napi-reformatus-istentisztelet-kozvetites-sarospatakrol/

.

A következő hivatkozás alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján is tájékozódhat az átadási ünnepségről: http://tirek.hu/hir/mutat/42162/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone