Hálaadó istentisztelet a Marosvásárhely-Vártemplomi Egyházközségben

Hálaadó istentiszteletre kapott meghívást gyülekezetünk lelkipásztora és főgondnoka a házastársaikkal a marosvásárhelyi testvérgyülekezetünktől. Október 22-én népes gyülekezet részvételével adtunk hálát a vártemplom felújításáért. Az istentiszteleten részt vett az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla is, aki az istentisztelet elején egy kisgyermeket keresztelt. Az igehirdetést Dr. Kolumbán Vilmos egyházkerületi főjegyző végezte. Gyülekezetünk nevében Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket.

Október 23-án a délelőtti istentiszteleten gyülekezetünk lelkipásztora prédikált, mely ezen a linken meghallgatható: https://www.facebook.com/vartemplom.marosvasarhely/videos/435248682080066

Az október 23-i istentisztelet keretében adtunk át egy úrihímzéses úrasztali terítőt, melyet Koscsó Istvánné Gránátalma Díjas népi iparművész, gyülekezetünk tagja készített, és ajánlott fel a vártemplomi gyülekezetnek. 2020-ban, a Trianoni Békeszerződés aláírásának centenáriumán született meg benne a gondolat, hogy a rabló békeszerződés következtében elszakított hittestvéreinkért valamit tenni kellene. A Covid járvány okozta bezártság megakadályozott bennünket abban, hogy megfelelően megemlékezhettünk volna erről a nemzetünk életét mind máig meghatározó eseményről. Ezek a körülmények formálták a gondolatot, hogy egy úrasztali terítőt készítsen Isten asztalára a vártemplomi gyülekezetnek. A terítő a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának javaslata alapján jegyzékbe vételt nyert, a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottságtól a Hagyományos Mester Remek minősítést kapta, és a 0060574 számú védjegyet kapta.

Az átadáskor Dr. Fodor Ferenc megemlékezett arról, hogy Marosvásárhely és Sárospatak között immár több, mint három évszázada kapcsolat van. A Sárospatakról elűzött Református Kollégium több állomás – Gönc, Vilmány, Kassa, Gyulafehérvár, Boroskrakkó – után 1718-ban Marosvásárhelyen talált otthont, ahol eleink az ottani tanárokkal együtt megalakították a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Erre az eseményre emlékezve a két gyülekezet között 2017 óta testvérgyülekezeti kapcsolat alakult, s első alkalommal, a háromszáz éves évfordulón, 2018-ban gyülekezeti szinten is találkoztak, s egy alkalommal még ezt követően is. A későbbi találkozás a járvány miatt nem volt lehetséges, így a mostani alkalom különösen is nagy öröm volt számunkra.

.

A szombati hálaadó istentisztelet keretében Kató Béla püspök keresztelt

.

Dr. Kolumbán Vilmos egyházkerületi főjegyző hirdette az igét

.

Köszöntés a sárospataki gyülekezet nevében

.

Vasárnap délelőtti istentisztelet a Vártemplomban

.

A gyülekezet

.

Az úrasztali terítő átadása előtt az ajándékozó levél felolvasása

.

Az úrasztali terítő

.

Kicsiket és nagyokat egyaránt érdekelte a míves munka

.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone