In memoriam Dr. Erdei Pál

.

Dr. Erdei Pál gyülekezetünk presbitere, a Zempléni Református Egyházmegye korábbi gondnoka, egyházkerületi tanácsos és a zsinat több cikluson át tagja rövid ideig tartó betegség után 74 éves korában hazatért Megváltó Urához. Sátoraljaújhelyen született (1945), házasságkötéséig (1974) szülővárosában élt. Felesége Boross Magdolna tanár, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának nyugalmazott igazgató helyettese. Hitét gyakorló családban látta meg a napvilágot. Ez egész életére nagy hatással volt. Vállalta az egyházat olyan időszakban is, amikor mások nem. Jött a gyülekezetbe akkor is, amikor mások elmentek. Lelkében hordozta Trianon igazságtalanságainak fájdalmát. Édesapja ágán a család kárpátaljai gyökerekkel rendelkezik. Középiskolai tanulmányai után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Tudományos fokozatát is szakmájában szerezte. A rendszerváltásig Bodrogolasziban dolgozott, huszonöt éven át termelési elnökhelyettes volt. Később az újrainduló Sárospataki Református Kollégium titkára, majd gazdasági vezetője lett. Nyugalomba vonulásáig (2008) ezt a munkakört látta el. Két gyermek édesapja. Érdeklődött a művészetek – zene, irodalom – iránt. Lelkesen tanulmányozta a növények élettanát és a madarak világát. Unokáit is erre tanította. Életöröm, derűlátás, önzetlenség és az egymáson segítés jellemezte. Temetésén a feltámadás evangéliumát nagy létszámú gyülekezet jelenlétében a gyülekezet lelkipásztora a gyászjelentésére írt Jób 10,12 verse alapján hirdette. Legyen áldott emlékezete!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone