Intézményi vasárnap volt a Vay Miklós Református Szakképző Iskolával

Február 3-án a délelőtti istentisztelet intézményi vasárnap volt. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az igehirdetés után a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon növendékei vallástanáruk vezetésével verssel, énekkel szép irodalmi összeállítást adtak elő. Az intézmény vezetője beszámolt az iskola előző félévben végzett munkájáról és az intézmény felekezeti jellegéből fakadó, közjót építő szolgálatáról.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone