Intézményi vasárnapok

Február 8-án a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának volt intézményi vasárnapja a délelőtti istentiszteleten. Igét hirdetett Fejér Zoltán vallástanár-lelkész. Az istentiszteten a gimnázium diákjai énekszóval és verssel szolgáltak.

Március 8-án a Sárospataki Református Teológiai Akadémia intézményi vasárnapja volt. Ez alkalommal Dr. Enghy Sándor az intézmény tanára prédikált. Kocsis Sándor, az intézmény szeniora igét olvasott és imádkozott.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone