Ismert helyek ismeretlen háttere

Október 24-én félnapos kirándulást szerveztünk három környező településre: Kenézlőre, Vissre és Györgytarlóra. Akik Sárospatakon élnek, mindhármat jól ismerik, hiszen városunkhoz közeli települések. A kirándulás mégis élményszerű volt, mert e három falu egyház-szociológiai hátterével ismerkedtünk. Egykor virágzó falvak voltak szép egyházi élettel. Mára elhaló faluközösség haldokló egyházi élettel. Kenézlőn és Vissen Elek Gabriella lelkipásztor fogadott bennünket és ismertette a gyülekezetek múltját és jelenét.

Megszüntették a településeket a környező városokkal összekötő kisvasutat, ezzel azok a családok, akik terményeiket ily módon szállították piacra, ellehetetlenültek. A faluközösségek szándékos tönkretétele történt. Volt olyan település, ahol új házak építését nem engedélyezték, ami megpecsételte a faluközösség sorsát. A romboló szándék az egyházi életre nézve sem maradt hatástalan. Előfordul, hogy istentiszteletre senki nem megy. Óriási lelki erő kell ahhoz  a munkához, amit ilyen körülmények között a lelkipásztornak végeznie kell. A kihalófélben lévő falvak még léteznek, de a kihalás mellett a közöny is hatalmas. Néhol a kisebbségi többség létszámaránya a 100 %-hoz közelít. Az egyik településen megkérdeztek egy gyermeket, hogy mi szeretne lenni. Válasz: közmunkás. Mi lesz ezeknek a településeknek a sorsa a jövendőben?

Csoportunkat Laczkó Gabriella nagytiszteletű asszony vezette, aki Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanáraként és egyben gyülekezetben szolgáló lelkipásztorként e szociológiai jelenségek kiváló ismerője.

.

Érkezés Kenézlőre

.

Elek Gabriella (balról) a vissi gyülekezet lelkipásztora és Laczkó Gabriella

.

Padok a vissi templomban. Anyaguk nem, de formájuk teljesen a pataki templom padjait mintázza. A térségben ez a hatás nem egyedi. A pataki gyülekezet a múltban építészeti szempontból is mintául szolgált a környékbeli közösségeknek.Hasonlóképp a járólapok is a pataki temploméval azonos mintázatúak.

.

Ugyanez a jellegzetes minta a györgytarlói templom papi székén látható.

.

A györgytarlói templomnál. A hitélet gyakorlása iránti igény alacsony. 2-3 ember jár a gyülekezetbe, pedig a falu szépen rendezett. A település nem halt ki. Csak a lelkesedés. Isten most még a harangok hívásával emlékeztet arra, hogy lenne rendeznivaló a lelkekben is. Ha visszhang nélkül marad a hívás, jöhetnek nehéz idők, amelyek által a hívás érthető és kikerülhetetlen lesz.

.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone