Luther est

Luther estet tartottunk április 10-én gyülekezeti termünkben a helyi evangélikusok és gyülekezeti tagjaink közösségében. A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti Missziói Osztályának munkatársai Luther Márton önéletrajzi vonatkozású írásaiból válogattak össze egy gazdag csokrot, mely szépen összefoglalta, bemutatta a nagy reformátor életének főbb állomásait és eseményeit.

Az együttlét közös zsoltárénekléssel és imádsággal kezdődött. Dr. Fodor Ferenc a Róma 1,16-17. verseit olvasta fel, ezzel köszöntötte a jelenlévőket. Utalt rá, hogy a templomunk szószéke mögötti falon a 16. vers igei felirata látható, melyhez szépen kapcsolódik a Luther megtérési élményét jelentő 17. versben lévő, eredetileg Habakuk könyvéből származó idézet: “Az igaz ember hitből él.” 

A Gyülekezeti Misszió munkatársai – Völgyesi-Szomor Fanni énekes előadóművész, Balogh Éva és Németh Zoltán evangélikus lelkész, valamint Bárdosi Tamás a Missziói Osztály munkatársa – adták elő a Luther életét bemutató anyagot.

Az együttlét végén a helyi evangélikusokat gondozó Gerlai Pál tokaji lelkipásztor Luther szép esti imádságát mondta el, ezután együtt fohászkodtak az egybegyűltek az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal, s végén egy Luther-éneket énekeltek együtt.

Völgyesi-Szomor Fanni, Balogh Éva, Bárdosi Tamás és Németh Zoltán

A korabeli énekek Luther korát idézték, az újabb énekekkel együtt Istent magasztalták.

Luther kora megérett a reformációra, miként a miénk is most. Úgy, mint akkor, ma is az örök ige eleveníthet meg.

Akik szeretik egyházukat, ilyen egyszerűen, ám ugyanakkor tartalmasan meg tudják eleveníteni a reformáció korát.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone