Naményi József volt ünnepi legátusunk

.

Naményi József Nyíregyházán született (1993), Dombrádon él. Az általános iskolát a dombrádi Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskolában végezte. Itt ismerte meg Isten szeretetét és fedezte föl a református keresztyén értékeket. Hitéről a dombrádi gyülekezetben 2007-ben vallást tett. Konfirmációja során hite megerősödött és eldöntötte, Isten szolgálatára szánja életét. A gyülekezeti alkalmakat rendszeresen látogatja, gyülekezetének úrvacsorával élő tagja. Középiskolai tanulmányait Kisvárdán, a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium végezte. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen kezdte meg. Jelenleg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, református teológia-lelkész szakirányán végzi tanulmányait. Életét meghatározó igevers, amely elindította a lelkészi szolgálatra: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű” (Máté 11, 28-30). A karácsonyi ünnepkörben a küldő intézmény ünnepi legátusaként a sárospataki gyülekezetben végzett szolgálatot. Lelkipásztori szolgálatara való felkészülésére Isten áldását kérjük.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone