Presbiteri csendeshétvége

A presbitérium egy húszfős csoportjával csendeshétvégén voltunk január 12-14. között Felvidéken a Deregnyői Tanulmányi Központban.

Három súlyponti kérdéssel foglalkoztunk. “A presbiter és Jézus” témát a Nikodémusról szóló bibliai híradás alapján tárgyaltuk. Megvizsgáltuk, hogyan változtatta át életét a Jézussal való találkozás és hogyan nyilvánult ez meg a későbbi cselekedeteiben: amikor a Nagytanácsban Jézus elítélését kifogásolta, majd amikor Jézus temetésekor Arimátiai Józseffel együtt ismét előlépett.

A második témakör “A gyülekezet küldetése – a presbiter tiszte” volt. Ennek kapcsán tíz pontban a stratégiai tervezés lehetséges útját vázoltuk föl, figyelemmel helyi adottságainkra és lehetőségeinre.

A harmadik téma “Ünnepnapok – hétköznapok” címet viselte.

Az előadásokat a gyülekezet lelkipásztora és felesége tartotta. Jó légkörű, hasznos együttlét volt. Vasárnap az istentisztelet utáni ebédet követően keltünk útra. Útközben megnéztük az Árpád-korban épült nagybári református templomot.

.

A Deregnyői Tanulmányi Központ

.

Áhítat közben

.

Ebédasztalnál

.

Csoportunk a tanulmányi központ előtt

.

Vasárnap istentiszteleten vettünk részt a deregnyői testvérekkel. Csoma László deregnyői lelkipásztor kezdte az istentiszteletet.

.

.

A templom

.

A szebb napokat is látott Lónyai kastély. Jelenleg iskola.

.

A rendszerváltás előtti évtizedekben a világ új urai hagyták a végletekig lepusztulni.

.

A határ túlsó oldalán lévő Árpád-kori nagybári templom. Emlékeztet a jelenlegi határ innenső oldalán lévő felsőregmeci templomra. Egy gondolat, egy szándék valósította meg mindkettőt.

.

A templombelső

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone