Rákóczi emlékév

Az Országgyűlés a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította abból az alkalomból, hogy II. Rákóczi Ferencet idén 315 éve Gyulafehérváron fejedelemmé választották.

Június 1-2. között ebből az alkalomból a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett presbiterképzősök kezdeményezésére gyülekezeti termünkben megemlékezést tartottunk. A nyitó áhítatot Pásztor Gyula, a teológia lelkésze tartotta. Dr. Enghy Sándor “II. Rákóczi Ferenc személyiségének titkai,” Dr. Dienes Dénes: “II. Rákóczi Ferenc egyházpolitikájának bemutatása,” Dr. Fodor Ferenc: “II. Rákóczi Ferenc imádságainak biblikus megalapozottsága,” Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta: “II. Rákóczi Ferenc dédszülői öröksége” címmel tartott előadást.

Június 2-án ünnepi istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét, a kollégiumi énekkar Bereczki Róbert karnagy-tanár vezetésével három művet adott elő. Orgonán kísért Dezső Dárió orgonaművész.

Az istentisztelet után a Kollégiummal szemben lévő Rákóczi szobornál koszorúzás volt. Beszédet mondott Dr. Gaál Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke, majd ezt követően Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

Ezt követően a Rákóczi Emlékév Testület koszorúját Dr. Gaál Gergely és Dr. Hörcsik Richárd helyezte el, majd pedig a teológia, Rákóczi Szövetség, a Kassai Református Egyházközség és a Sárospataki Református Egyházközség koszorúzott. Két koszorú gazdátlan maradt, melyeket utólag helyeztük el a szobor előtt.

A koszorúzás alatt Gombos Levente Rákóczi korabeli dallamokat szólaltatott meg tárogatón. A kollégiumi énekkar is szolgált Bereczki Róbert vezetésével. A résztvevőket a szervezők szeretetvendégségre hívták. Fehér asztal mellett kellemes beszélgetések folytak.

.

Dr. Gaál Gergely ünnepi beszédet mondott

.

Dr. Hörcsik Richárd

.

Koszorúzás

.

A résztvevők egy csoportja

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone