Szatmárnémetiben járt az énekkar

A rendszerváltás óta testvéri kapcsolat alakult a Szatmárnémeti-Láncos Református Egyházközség kórusa és gyülekezetünk énekkara között. A kapcsolatokat kellő rendszerességgel ápolták, de ez az utóbbi években nem működött. 2014-ben a szatmárnémeti hívek egy csoportja meghívásunkra eljött Patakra, de azóta nem történt találkozás. Június 18. hétvégére énekkarunk meghívást kapott a szatmárnémetiektől és egy autóbusznyi csoport elindult a partiumi városba. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. 17-én szombaton közös kiránduláson vettünk részt, vasárnap az istentiszteleten Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor hirdette az igét, énekkarunk Dr. Takács Andrásné vezetésével énekelt. Énekkel szolgált a Láncos énekkara is, sőt az összevont kórus is énekelt.

.

A Láncos templom

 

Érkezésünk után a gyülekezeti házban fogadtak bennünket

 

 

Kirándultunk egyebek között Nagykárolyba, Károli Gáspár szülővárosába. A templomban Tukacs József lelkipásztor fogadott bennünket

 

Csoportunk a Károlyi kastély előtt

 

Szombati kiránduló napunkon közös ebéden vettünk részt. A képen szatmárnémetiek és patakiak kis csoportja

 

Korda Zoltán nagytiszteletű úr a legapróbbakkal

 

Az istentisztelet után közös ebéden vettünk részt

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone