Templom felújítás az esztendő végén

Az információ áramlás legkülönbözőbb csatornáin keresztül érzékelhető, hogy milyen sok ember kíséri figyelemmel a templom felújítását. Olyanok is, akik nem Sárospatakon laknak, de valamiképpen kötődnek a gyülekezethez. Irántuk való megbecsülés okán is közlünk néhány újabb fényképet a munkálatok jelenlegi állásáról. Az ünnepek előtt elkészült a Lelkészi Hivatal Lorántffy út felőli bejárata mentén a térburkolat. A felújítást a sárospataki székhelyű ÉPSZER vállalat végzi. Laikusként is úgy látjuk, odafigyeléssel, magas szakmai igényességgel. Köszönet a lelkiismeretes munkáért! A restaurátori – festő-, kő-, és farestaurátor – munkákat nem az ÉPSZER vállalat szakemberei végezték.

A mennyezet festésének restaurálását ugyanaz a festő restaurátor végezte, aki eltávolította a szószékről az évtizedek alatt több rétegben felhordott lakkréteget is, visszaadva ezzel a szószék vélhetően eredeti arculatát. A mennyezet festés restaurálásával továbbra sem vagyunk teljességgel elégedettek annak ellenére sem, hogy szakmai zsűri jóváhagyta. Lehet véleménye a nem szakembereknek is.

Az úrasztala kovácsoltvas kerítése 1896-ban készült, felirata szerint Réthy Eszter adománya volt. A Rákóczi út felőli sarkán kialakított polcon helyezték el az elődök a keresztelőkancsót és onnan történt úrvacsoraosztáskor a kenyér kiszolgáltatása is. A tervező tardosi mészkőből ízléses keresztelőedényt tervezett, melyet a kőszobrász elkészített. Szomorúságunkra a szép kivitelezésű keresztelőkút anyagán kívül és belül hosszan ragasztásra emlékeztető – a szobrász szerint agyagér – nyom látszik, ezért azt nem szeretnénk tervezett helyére tenni, hanem megfontoljuk, hogy mással újat készíttetnénk.

Restaurálták a szószék mögött elhelyezett, a régi fatemplomból megmaradt papi széket és néhány régi templompadot. Foglalkozni kell még a templomajtók felújításával, és ha a porral járó munkáknak végére érnek, a templompadokat fűtésszálakkal látják el, majd ezután kárpitozzák.

Ha az időjárás kedvez, az ÉPSZER vállalat szakemberei januárban továbbra is végzik azokat a munkákat, amelyeket a hőmérsékleti viszonyok mellett végezni lehet.

.

.

.

.

.

.

.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone