Testvérgyülekezetünk látogatása

2016 óta testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Számos történelmi szál köt össze bennünket, melyek közül kiemelkedik, hogy amikor az elvakult római katolikus gyűlölet a református kollégiumot városunkból elűzte, sok hányattatás és több állomás után a bujdosó kollégiumot Marosvásárhely fogadta be.

Június 28-30. között egy autóbusznyi gyülekezeti csoport érkezett Sárospatakra. Ekkor vettük használatba először a parókia udvarán létesített filagóriát, ahol ebéddel kínáltuk az érkezőket.

Ezután Hercegkútra mentünk, ahol egy presbitercsalád pincelátogatásra hívott bennünket. Szombaton Borsiba utaztunk, ahol II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén, a most felújítás alatt lévő kastély előtt megkoszorúztuk a vezérlő fejedelem szobrát. Sátoraljaújhelyen megnéztük a Magyar Kálváriát. Emlékeztünk a történelmi városokra, és magunkban találgattuk, hogy vajon hogyan készít Isten nekünk jövendőt. Meglátogattuk a karosi honfoglalás kori temetőt, Mikóházán ebédeltünk.

Vasárnap istentiszteleten vettünk részt, ahol Bukovinszky Csáki Tünde marosvásárhelyi lelkipásztor hirdette az igét. Az istentisztelet egyben a pataki öregdiákok találkozójának része is volt. Ebből az alkalomból a gyülekezet énekkara énekelt Dr. Takács Andrásné vezetésével. Az istentisztelet elején a gyülekezet a 346. dicséretet, Rákóczi Ferenc énekét énekelte: “Győzhetetlen én kőszálom…”. Első versét a vendégek és vendéglátó családok orgona kísérettel, a másodikat Székely Árpád adta elő Gombos Levente tárogató kíséretével, további verseit orgona és tárogató kísérettel a gyülekezet.

Az istentiszteleten Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszonyt abból az alkalomból, hogy teológiai tanári munkájából nyugalomba vonul, megköszönve az anyaszentegyházban végzett negyven éves szolgálatát. Kifejezte reményét, hogy így a gyülekezetben még több szolgálati területen láthatjuk majd.

Ezt követően Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte a marosvásárhelyi testvéreket. Majd a főgondnoki köszöntőre utalva elmondta, hogy a 40 év szolgálatáért a köszönetnyilvánítás a legmegfelelőbb és legszentebb helyen történt: Isten házában. A legminősítettebb közösség előtt: Isten választott népe közösségében, a gyülekezetben. Ebben a minősített közösségben nem kell senki előtt barokkos tiszteletköröket írni és Canossát sem kell járni. Erre a most köszöntött szolgatárs és környezete mindig törekedett. Aki ezt választja, a nehezebb út mellett dönt. De legalább szabad. A főgondnoki köszöntést református értelmezésünk szerint földi vonatkozásban az egyház legfőbb világi személye mondta: a Presbitérium képviselője és világi vezetője. A lelkipásztor is megköszönte feleségének a 40 évet és Dr. Mátyás Péternek a köszöntést. “Soli Deo Gloria!” – fejezte be gondolatait. A marosvásárhelyi csoport és vendéglátóik az “Áldjon meg téged, áldjon az Úr” kezdetű énekkel kértek áldást a lelkipásztor feleségére. Szép volt, hogy az egész gyülekezet belekapcsolódott az éneklésbe.

.

Vendégek köszöntése az újonnan elkészült filagóriában

.

Ebédosztás

.

A hercegkúti pincesor előtt

.

Borkóstolás

.

Koszorúzás Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén

.

A Magyar Kálváriánál a marosvásárhelyi stáció előtt

.

Séta a karosi temető felé

.

Bukovinszky Csáki Tünde hirdette az igét

.

Személy Béla marosvásárhelyi főgondnok köszöntötte a gyülekezetet

.

Dr. Mátyás Péter megköszönte a 40 év szolgálatát Dr. Fodorné Dr. Nagy Saroltának

.

Köszönet 40 évért a legmegfelelőbb és legszentebb helyen, a legminősítettebb közösség előtt, az egyház legfőbb világi személye ajkáról

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone