Újévi köszöntés

Az esztendő első istentisztelete után került sor a Lorántffy teremben  hagyományos újévi köszöntésre népes közönség jelenlétében. A jelenlévők pogácsát fogyasztottak, koccintottak, boldog újesztendőt kívántak egymásnak. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megemlékezett az óév fontosabb eseményeiről, köszöntet mondva a gyülekezet gondnokainak, presbitereinek, a gyülekezet alkalmazásában lévő munkatársai szolgálatáért, a gyermekistentiszteleti és ifjúsági munkában végzett szép önkéntes helytállásért, az adminisztrációban, valamint a az épületek és a temető rendjében tevékenykedő munkatársaknak. Kérte, hogy a gyülekezet építésében ki-ki vegye ki részét továbbra is, találjuk meg, mi az, amit Isten személyesen csak reánk bíz és azon tanúsítsunk hűséget. “Tempus fugit,” az idő elfut – mondták a régiek. Elfolyik és elmos mindent. Keresni tartozunk azokat a lelki-szellemi értékeket, amelyek megmaradnak. Ezek azok, amelyek Krisztussal már itt összekötnek bennünket.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone