Vendégeink voltak a marosvásárhelyiek

Testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Jövőre lesz három évszázada annak, hogy a II. Rákóczi György halálát követő időben az özvegye, Báthori Zsófia rekatolizált, jezsuitákat telepített a városba, százötven év óta használt templomunkat elkobozta, s a Kollégiumnak is el kellett menekülni. Viszontagságos útjuk több állomás után Gyulafehérvárra vezetett, ahonnét 1718-ban újból menekülni kellett. Marosvásárhelyre mentek, ahol a pataki professzorok a Vásárhelyen már működő iskolával megalapították a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. A pataki reformátusságot és az 1531 óta működő Kollégiumot megsemmisíteni szándékozó fanatizmusból Isten jót hozott ki: az iskola nemhogy nem semmisült meg, hanem kettő lett belőle. Vásárhelyen létrejött egy új, Patakon, amikor a körülmények kedveztek, jogfolytonosa tovább működött a megszüntetésre ítélt református intézmény.  Erre emlékezve jött létre a vásárhelyi és a pataki gyülekezet között testvérgyülekezeti kapcsolat.

Vendégeink csütörtökön érkeztek, és vasárnap ebéd után utaztak vissza. Közben több gazdag programot szerveztünk, amiről néhány képet teszünk itt közzé.

Főgondnokunk vendégvárót töltöget

 

A templomkertben vártuk a vendégeket

 

Megérkeztek vendégeink

 

Személy Irma egy gyönyörű és igen ízletes, Vizsolyi Bibliát ábrázoló tortával kedveskedett

 

Meglátogattuk a Kollégiumot, az Iskolamúzeumot és a Nagykönyvtárt

 

Sikora Attila alpolgármester fogadta vendégeinket

 

Elmentünk Széphalomba, a Magyar Nyelv Múzeumába

 

A Kazinczy-mauzóleum előtt

 

… és belül

 

Hirtelen súlyos felhők kerekedtek. Azt hittük, zivatar lesz. Siettünk a Magyar Nyelv Múzeuma felé. Akár jelképes is lehetne futásunk: a múzeum bástyaszerű építménye menedékünk volt. Vannak tájak, ahol a nyelv ténylegesen olyan, mint a bástya…

 

A felsőregmeci református templom dacol az idővel. A XII. században pálosok építették.

 

II. Rákóczi Ferenc szobra Borsiban, a kastély előtt, ahol a nagyságos fejedelem született

 

Borkóstoló Kun Lajos gondnok úr pincéjében

 

Kassán Czábóczki Szabolcs vezette csoportunkat

 

Főt hajtottunk II. Rákóczi Ferenc nyughelyénél, és énekeltünk, ahogy ilyenkor illik

 

Vizsolyi látogatásunk végén Kozsik József vásárhelyi színművész vidám verset adott elő

 

Lelkész- és gondnokcsaládok a parókián

 

Ebédasztalnál a Vár Étteremben hazautazás előtt

 

Indul a csoport hazafelé. Lelkipásztoruk integet. Nem búcsúzásra, hanem viszontlátásra.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone