Gondnokaink esküt tettek

Február 25-én a délelőtti istentisztelet keretében került sor Kövér Zsolt missziói gondnok előző tisztújításkor tett gondnoki esküjének megerősítésére, tekintettel arra, hogy az újonnan hivatalba lépett presbitérium újraválasztotta, ezzel mintegy megerősítette eddigi tisztségében.

Ugyanazon a presbiteri gyűlésen megválasztotta az új pénzügyi és gazdasági gondnokot, Sándor Zsoltot, valamit Győri Gábort építésügyi gondnoknak. Február 25-én ők hivatali esküt tettek, mivel ezt a tisztséget most először töltik be.

A presbitérium mindhárom gondnokot teljes egyhangúsággal erősítette meg, illetve választotta meg.

A gondoki esküt Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor vette ki, majd ezt követően áldást mondott a megválasztott tisztségviselőkre.

Dr. Mátyás Péter, gyülekezetünk főgondnoka még korábban, újraválasztása után – november 19-én -, a presbiter-, és főgondnokválasztás jogerőre emelkedésekor erősítette meg  főgondnoki esküjét, amikor az új presbitérium tagjai is esküt tettek.

E helyről is áldást kérünk a hivatalba lépett gondnokok életére és munkájára.

a Presbitérium

.

Az új gondnokok bemutatása

.

Eskütétel

.

Áldás

.

Jókívánság

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone