Presbiteri gyűlés

Január 30-án ülésezett az újonnan megválasztott presbitérium. Megtárgyalta és elfogadta a 2023. év záró számadását, a vizitációs jegyzőkönyvet, a 2024. évi költségvetést és missziói munkatervet, valamint a választói névjegyzéket. Meghatározta az egyházfenntartói járulék összegét és módosította a legutóbb 2021-ben elfogadott temetői díjszabásokat. Köszönetet mondott az előző ciklusban szolgálatot végző presbitériumnak. Megválasztotta a missziói bizottságot, az építésügyi bizottságot, valamint a pénzügyi-, és gazdasági bizottságot. A missziói gondnok újból Kövér Zsolt lett, az építésügyi gondnok Győri Gábor, a pénzügyi-, és gazdasági gondnok Sándor Zsolt.

Legyen áldás a presbitérium munkáján.

.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone