Szeretetvendégség: Élő Ige az Ószövetségben

Országos egyházunk a 2024. évet az “Élő Ige évének” nyilvánította. Tudatosítani kell magunkban, hogy a Biblia nem csupán egy könyv, hanem élő Isten beszéde, mely szavainkban, tetteinkben, gesztusainkban és gondolatainkban testet ölt. Azért, hogy Isten beszédének útját jobban értsük, az “Élő Ige éve” keretében szeretetvendégség sorozatot szervezünk, melynek első alkalma február 18-án volt.

Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást “Élő Ige az Ószövetségben” címmel. Előadónk főképp nyelvészeti elemzéssel fejtette ki, hogy mit is jelent ez. A Szentírás igéi valóban megelevenedtek. Ahogy az előadást hallgattuk, már nem régen élt emberekkel történt események voltak gondolatainkban, már nem csak a velük kapcsolatban isteni ihletésre megfogalmazódott igékkel volt dolgunk, hanem átéltük a transparentia Dei, Isten áttetszőségének titkát: azt, hogy az Isten beszéde átszüremkedik rajtunk. Maivá, nekünk szólóvá lett. Mert Isten Igéjének ez a természete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone