Alapítvány

 A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány alapítója: Seress Ödön

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány 1996-ban jött létre, alapítója Seress Ödön (1926-2002) volt. Az alapító Sárospatakon szerzett lelkészi diplomát. Szép tanulmányi eredményei elismeréséül kaliforniai ösztöndíjat kapott, de a titkosszolgálat az útlevél fejében hírszerzésre akarta beszervezni. Nem vállalta, hanem inkább lemondott a lelkészi pályáról és gépkocsivezető lett. Később családjával elhagyta az országot, s Kanadában lett lelkész. A rendszerváltás után hazatelepült, 1998-ig Sárospatakon élt. Küldetésének tekintette, hogy a Kollégium és a tengerentúli egyházi közösségek közötti kapcsolatokat fejlessze. E tevékenysége keretében kezdeményezte a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány létrehozását.

.

Az alapítvány célkitűzése

Támogatja a Sárospataki Református Egyházközség hitéletét, közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulását, a gyülekezet karitatív tevékenységének, az ifjúság, továbbá a rászoruló idősek sorsának felkarolását célzó munkát. Támogatja a templom fenntartásával, állaga megőrzésével kapcsolatos kezdeményezéseket, a meglévő, és a missziói munka végzéséért a jövendőben létesítendő egyházi épületek kialakítását, a gyülekezet orgonájának fenntartását, az ennek érdekében szükséges javítási-karbantartási munkák végzését, a temető gondozását, a gyermek- és ifjúsági munka szervezését, az egyházi iskolákban tanuló rászoruló és tehetséges gyermekek előmenetelét, a gyülekezeten belüli közösségek (énekkar, Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség, hittanoktatói munkaközösség stb.) tevékenységét, a gyülekezeten belül működő különböző korosztályok és rétegcsoportok rendezvényeinek szervezését, segíti a rászoruló időseket és hátrányos helyzetű családokat, támogatja továbbá az egyházközség tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását.

.

Az alapítvány székhelye

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 18.

Telefon: +36 47 311-213 vagy +36 30 835 1538

.

A kuratórium

Elnök

dr. Mátyás Péter

 Tagok

 dr. Bagoly Emese

Bódisz Attila

Kövér Zsolt

Kun Lajos

.

Az alapítvány honlapja

http://www.sprea.hu/

 .

Az alapítvány számlaszáma, adószáma

Számlaszám: OTP Sárospatak 11734169 20005241

Adószáma 1% adományozáshoz: 18421064-1-05

Vállalkozások által nyújtott támogatás a hatályos jogszabályok szerint költségként elszámolható, az adóalapot csökkenti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone