Az egyháztagságról röviden

.

Az egyháztagságnak két formája különböztethető meg. Az egyik a nem teljes jogú egyháztagság, ami azt jelenti, hogy kinyilvánította abbéli szándékát, hogy gyülekezetünkhöz kíván tartozni, Jézus Krisztus követője szeretne lenni. A másik a teljes jogú egyháztagság. A teljes jogú egyháztag részesült a keresztség sákramentumában, Jézus Krisztus követőjének tekinti magát. Konfirmált és részt vesz az egyházközség fenntartásában, lehetőségeihez  képest anyagilag támogatja azt. Részt vesz az istentiszteleteken, ugyancsak részt vesz az úrvacsorai közösségben. Az ilyen egyháztag rendelkezik választó joggal és egyházi tisztségekre megválasztható.

Az egyháztagság kérdését a Magyarországi Református Egyház törvényben szabályozza, amit jogi formulába foglalva megtalál a http://www.reformatus.hu/data/documents/2014/09/02/MRE_torvenytar_2014_0901_allapot.pdf elérési úton.

A Sárospataki Református Egyházközségben a teljes jogú egyháztagsághoz szükséges egyházfenntartói járulék mértékét a presbitérium határozta meg. Teljes jogú egyháztagok számára az ajánlás felnőtt személyenként az éves jövedelem 1 %-a, de legalább havi 7.00 Ft, azaz évente 8.400 Ft, mely részletekben is befizethető. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, ne az esztendő végén tervezze be a fenntartói járulék befizetését, mert az egyházközségnek év közben is vannak kiadásai, működni kell, hanem hamarabb, vagy legalább időarányosan. A befizetés hivatalunkban személyesen, csekken vagy a 11734169 – 20002042 számlaszámra átutalással egyaránt lebonyolítható.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone