Rákóczi-ház tetőfelújítása

Szépen halad a Rákóczi-ház tetőfelújítása, melyet egy család adományaképpen tudunk megvalósítani. A tetőszerkezet javítása megtörtént, a lécezés és a fóliázás, valamit a padlásszigetelés szintén. Öröm, hogy az igen rossz állapotban lévő épület megújul! .

Élő Ige az Újszövetségben

Március 17-én ismét szeretetvendég volt a gyülekezetben. Dr. Kustár György, a Sárospataki Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást Élő Ige az Újszövetségben címmel. .

Élő Ige a médiában – az igazság szolgálatában

„Élő Ige a médiában – az igazság szolgálatában” címmel tartott előadást március 10-én szeretetvendégség keretében Bódisz Attila újságíró, az Európa Rádió szerkesztő riportere, a Hegyalja Televízió, az Észak-Magyarország munkatársa és gyülekezetünk presbitere. Az elmúlt hetekben a szokásosnál nagyobb hangsúlyt kapott a médiában az egyház, és egyházi emberek médiával való kapcsolata. Mivel a tájékoztatás egyházi közösségeinket megosztja, jónak láttuk egy általunk hitelesnek ismert média szakember véleményét meghallgatni, hogy milyen szerepet játszik…Tovább

Gondnokaink esküt tettek

Február 25-én a délelőtti istentisztelet keretében került sor Kövér Zsolt missziói gondnok előző tisztújításkor tett gondnoki esküjének megerősítésére, tekintettel arra, hogy az újonnan hivatalba lépett presbitérium újraválasztotta, ezzel mintegy megerősítette eddigi tisztségében. Ugyanazon a presbiteri gyűlésen megválasztotta az új pénzügyi és gazdasági gondnokot, Sándor Zsoltot, valamit Győri Gábort építésügyi gondnoknak. Február 25-én ők hivatali esküt tettek, mivel ezt a tisztséget most először töltik be. A presbitérium mindhárom gondnokot teljes egyhangúsággal…Tovább

Szeretetvendégség: Élő Ige az Ószövetségben

Országos egyházunk a 2024. évet az “Élő Ige évének” nyilvánította. Tudatosítani kell magunkban, hogy a Biblia nem csupán egy könyv, hanem élő Isten beszéde, mely szavainkban, tetteinkben, gesztusainkban és gondolatainkban testet ölt. Azért, hogy Isten beszédének útját jobban értsük, az “Élő Ige éve” keretében szeretetvendégség sorozatot szervezünk, melynek első alkalma február 18-án volt. Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást “Élő Ige az Ószövetségben” címmel. Előadónk…Tovább

Rákóczi-ház

Szeretnénk elkezdeni rövidesen a Rákóczi-ház tetőszerkezetének felújítását, melynek teljes költségét egy család adománya tesz lehetővé. Minden további felújításnak akkor van értelme, ha a tetőzet rendben van. Márpedig a Rákóczi út 11. szám alatti épületünk tetőzete szemmel láthatóan igen rossz állapotban van. A tetőlécek itt-ott eltörtek, a cserép tartósan csapadékos idő esetén átnedvesedik. Fűtésidényben az energiaválság óta ezt az épületünket használjuk a hétközi alkalmak – bibliaóra, imaóra – tartására, de a…Tovább

Gyászhír

Fájó lélekkel, de Isten akaratában megbékélve vettük a hírt, hogy hosszadalmas betegség és testi erőtlenség után 82 éves korában elhunyt gyülekezetünk korábbi presbitere, egyházközségünk hűséges tagja, dr. Takács András, hivatásában kiemelkedő eredményeket elért kutató, szakmai körökben itthon és külföldön elismert állatorvos. Temetése február 9-én volt. . 90. életévében sok testi erőtlenség terhét méltósággal hordozva elhunyt városunk köztiszteletben álló személyisége, nemzedékek tanítója és példaképe, Sipos István nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Sárospataki…Tovább

Presbiteri gyűlés

Január 30-án ülésezett az újonnan megválasztott presbitérium. Megtárgyalta és elfogadta a 2023. év záró számadását, a vizitációs jegyzőkönyvet, a 2024. évi költségvetést és missziói munkatervet, valamint a választói névjegyzéket. Meghatározta az egyházfenntartói járulék összegét és módosította a legutóbb 2021-ben elfogadott temetői díjszabásokat. Köszönetet mondott az előző ciklusban szolgálatot végző presbitériumnak. Megválasztotta a missziói bizottságot, az építésügyi bizottságot, valamint a pénzügyi-, és gazdasági bizottságot. A missziói gondnok újból Kövér Zsolt lett,…Tovább

Egyetemes Imhahét

Lezajlott az Egyetemes Imahét, a városban élő keresztyén történelmi felekezetek részvételével. Az imahétnek a végardói és belvárosi görög katolikus, a római katolikus és a belvárosi református gyülekezet biztosított helyszínt és szolgálattévőket. . . .

Anyaországi és felvidéki lelkipásztorok találkozója

Január 27-én volt Budapesten a Groupama Arénában az anyaországi és felvidéki lelkipásztorok találkozója. Gyülekezetünket a lelkipásztor és a felesége, valamint a beosztott lelkész képviselte. Éreztük, hogy fontos dologról van szó, ezért, hogy pontosan érkezzünk, reggel fél hatkor indultunk. Időben érkeztünk, bőven 9 előtt. Felemelő érzés volt a mintegy ezer lelkipásztor jelenléte. A közös éneklésben megtapasztaltuk, hogy nemcsak anyanyelvünk, hanem jelenünk és sorsunk is egy és nem megosztható. Maradandó élmény a…Tovább

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány ételosztása

. Január 20-án ismét Alapítványunk szervezésével és támogatásával valósulhatott meg ételosztás Sárospatakon a Piactéren. A sikeres lebonyolítást segítette a sátoraljaújhelyi börtön konyhája az étel elkészítésével. A Hegyi Szupermarket kenyeret, Kövér Zsolt cukrászmester pedig egy-egy szelet finom süteményt adományozott az ebédhez. Az igei útmutatást dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyújtotta.

Presbitérium ételosztása

Január 6-ána piactéren gyülekezetünk presbitériuma osztott ebédet rászorulóknak. Egyházközségünk Missziói Bizottsága indította újra, karolta fel és szervezte meg e fontos szolgálatot, bevonva vállalkozókat, intézményeket és magánszemélyeket. Hatvan ételadag talált gazdára. Aki másnak szeretett volna elvinni, arra is volt lehetőség. Köszönjük e helyről is az adományozók és gyülekezetünk e célra biztosított adományát és missziói gondnokunk körültekintő szervezését, valamint önkénteseink közreműködését. . . . .