Emlékezés

“Emlékezzetek meg elöljáróitokról…”
(Zsidó 13,7)

2013-ban volt nyolcvan éve, hogy a Sárospataki Református Egyházközség lelkipásztorául választotta Darányi Lajost, a Tiszáninnei Református Egyházkerület későbbi püspökét. 2015-ben emlékezünk születése 110. évfordulójára. A Kossuth Lajos út 16. számú parókia volt az otthona. A gyülekezet emléktáblát helyezett el egykori lakóháza homlokzatára. Az emléktábla a Kolozs megyei Magyarvistán készült, ahová a gyülekezet egy csoportja látogatást tett. 2013-ban szép ünnepség keretében avattuk fel az emléktáblát.

Darányi Lajos sárospataki lelkipásztor, tiszáninneni püspök

.

Magyarvistán, a kőfaragó műhelyében

.

Táblaavatás

.

A résztvevők

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone