Keresztelő

Református felfogásunk szerint a keresztség sákramentumát gyermekkorban szolgáltatjuk ki. Valljuk, hogy a keresztség az ember életében Isten minden emberi döntést megelőző cselekedete.

Akinek az életéből ez azonban valami miatt kimaradt, felnőtt korban is pótolható. Gyermekek keresztelését egyháztagjaink kérhetik, akik teljes jogú vagy nem teljes jogú egyháztagsággal rendelkeznek. Ha más gyülekezethez tartoznak, ottani egyháztagságukat igazolniuk kell.

A keresztelést megelőzően az anyakönyvezés miatt szükséges a gyermek, szülők, keresztszülők adatait (teljes név, felnőtteknél születési név, születési hely, időpont, foglalkozás, vallás, lakhely) felvennünk. Kérjük, hogy mielőtt a családban végső döntés születik a keresztelés időpontjára nézve és mindenkit értesítenének, az elgondolt időpontot előzetesen egyeztessék a Lelkészi Hivatal valamely munkatársával, illetve a lelkipásztorral. Megtörténhet, hogy olyan istentisztelet vagy gyülekezeti rendezvény van, amikor azt tanácsolnánk, inkább más időpontra tervezzék a keresztelést. Az egyeztetés elmulasztása zavart okozhat. Olyan ünnepnapokon, amikor úrvacsoraosztás is van, általában nem szoktunk keresztelni, mert az istentisztelet egyébként is hosszú. Két napos ünnep esetén az ünnep másnapi istentiszteleten keresztelünk. A keresztelés rendjét itt közöljük. Ugyancsak fontos a lelkipásztornak egyeztetett időpontban a szülőkkel és keresztszülőkkel, de legalább a szülőkkel találkozni, elbeszélgetni a keresztség értelméről, s e keresztelői megbeszélés keretében a keresztelés formai elemeit is tisztázni.

A keresztelés időpontjának egyeztetése is tehát a Lelkészi Hivatalban történik. Egyházunk keresztség értelmezése szerint a keresztelés istentiszteleti keretek között történik, a gyülekezet jelenlétében, mert a keresztelés egyfelől Krisztusnak való elpecsételést, másfelől a gyülekezetbe való betagolódást, felvételt is jelent. Ha az időpont egyeztetés miatt miatt másképpen nem lehetséges, történhet a keresztelés esti alkalmaink valamelyikén, de akkor is a gyülekezet jelenlétében. Kivételt képezhet, ha súlyos beteg gyermekről van szó, esetleg a gyermek szüleinek valamelyike súlyos beteg, s emiatt nem tudna eljönni gyermeke keresztelőjére. Fontos, hogy a szertartás alatt fényképezni kizárólag úgy lehet, ha az semmiben nem zavarja a szertartást.

Azok számára, akik felnőttként kívánnak keresztelkedni, felkészítő foglalkozásokat tartunk, amikor megismerik református hitünk legalapvetőbb sajátosságait. Szükséges továbbá, hogy a felnőtt keresztségben részesülni akarók gyülekezetünk nem teljes jogú, tehát nyilvántartásunkba felvett tagjai legyenek. Az oktatás végén a felnőtt keresztségre jelentkezők konfirmálnak is, mert a felkészítőkön az ehhez szükséges hitismereteket megszerzik.

A felkészítő foglalkozások indításának időpontját honlapunkon és szószéki hirdetésben tesszük közzé. Ha valakinek van ilyen szándéka, elérhetőségeinken már most jelezheti, hogy a csoportfoglalkozás beindítását ennek figyelembevételével is tervezhessük.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone