Alapítványi hírek

Autó matrica

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány 200 db autóra ragasztható matricát adományozott a Magyarországi Református Egyház Zsinata tagjainak. Szűkebb körben alapítványunk már évek óta adományozta a matricát egyháztagjainknak. Felirata az 1Sám 7,12 igeverse: “Mindeddig megsegített minket az Úr.” Az igevers igazságát ez elmúlt évek alatt sokféleképpen tapasztalta közösségünk az egyházközség belső és külső épülésekor. Nem akartunk mindezek mellett szó nélkül elmenni, szerettük volna kifejezni hálánkat megtartó Istenünk iránt, hogy a sok jó, ami velünk történt, nem tőlünk emberektől volt, hanem attól, akitől származik “minden jó adomány és tökéletes ajándék” (Jak 1,17).

.

Új énekeskönyv templomi használatra

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány 100 db új Református Énekeskönyvet adományozott a gyülekezetnek templomi használatra. Az gyülekezet az énekeskönyveket máris használatba vette. Közösségünk örömét fejezte ki, hogy az új énekeskönyvben az eddig ismert énekek mellett olyanok is megtalálhatók, amelyeket akár ébredési időből, akár pl. ifjúsági énekként eddig is megismerhetett, de az ismeretlen énekek tanulása iránt is nyitott. Jó, ha minden nemzedék megfogalmazza háláját, magasztalását, bűnvallását és kéréseit Isten iránt, s mindezt énekszóban is kifejezi. Örülünk, hogy az új énekek tanításában és a kevéssé ismertek gyakorlásában segítségünkre van Pásztor Gyula nagytiszteletű úr, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésze, aki a vasárnap délelőtti istentiszteletek előtt tanítja híveinknek az énekeket. E helyről is biztatjuk az istentiszteleteket látogató testvéreinket, jöjjenek néhány perccel korábban istentiszteletre, hogy az énektanulásban részt vehessenek.

.

Idén másodszor látta vendégül a rászorulókat a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány a Mudrány Étterem segítségével biztosította az ebédet a rászoruló emberek számára a téli szezon immár tavaszba nyúló utolsó ételosztásán. A városban már hagyományosnak számító jótékonysági akció záró programján dr. Mátyás Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a református gyülekezet főgondnoka elmondta: az ételosztás megszervezéséhez és sikeres lebonyolításához a magyar kormány is támogatást nyújtott, mégpedig a Miniszterelnökségen keresztül, a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Segítségével. Idén az alapítvány már második alkalommal vállalta magára azt, hogy vendégül látja a legrászorultabbakat. Dr. Fodor Ferenc református lelkipásztor rövid igemagyarázattal és imádsággal tette teljessé az alkalmat. A járványhelyzet miatt a már megszokott kiporciózott ebéd mellé Kövér Zsolt cukrászmester, az ételosztás-sorozat egyik főszervezője ezúttal is egy-egy szelet süteménnyel kedveskedett, valamint ezúttal a szatyrokba ajándék egészségügyi maszk is került. A cukrászmester – aki egyben az alapítvány kuratóriumának tagja is – az utolsó ételosztás alkalmával egy-egy tortával köszönte meg Tuss István piacfelügyelőnek, valamint Klima János polgárőr parancsnoknak azt, hogy idén tevékenyen segítették a nehéz sorsú emberek számára szervezett ételosztások lebonyolítását.

Bódisz Attila

.

.

.

.

.

1 %

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány Kuratóriuma e helyről is tisztelettel megköszöni mindazok szíves támogatását, akik a 2020. évben támogatták az alapítvány célkitűzéseit akár alapítványi befizetéssel, akár a jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával. Most, amikor majd a jövedelemadó bevallása ismét esedékes lesz, kérjük, gondoljanak azokra a jó célokra, amelyekkel alapítványunk a közjó munkálását a Sárospataki Református Egyházközség tevékenységét segíti.

Köszönettel: a Kuratórium

.

 

Alapítványi ebédosztás rászorulóknak

Január 30-án, szombaton a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány támogatásával jutott meleg ebéd mintegy száz embernek. Hála van bennünk azért, mert mindig vannak jószándékú emberek, akik értik a Bibliának azt a titkát, hogy nincs kevesebbünk akkor, hogyha adunk abból, amink van. Isten mindig vissza szokta adni, ha valamit mások megsegítésére el tudunk engedni. Igaz, amit a Szentírásban olvasunk, hogy “kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez” (Péld 19,17).

Köszönet mindazoknak, akiknek a hozzájárulásával megvalósulhatott az ebédosztás: adományozóknak és önkénteseinknek.

Önkénteseink előkészítik az ebédeltetést

.

Közös imádság

.

.

“Mindeddig megsegített minket az Úr.”
.

.

„Mindeddig megsegített minket az Úr!”  (1 Sámuel 7,12)

Az utóbbi években adta az Úr elénk többek közt ezt az igét, amely valahogy hangsúlyossá vált számunkra.

Így adatott a gondolat, s készült el a mellékelt, autóra elhelyezhető matrica azzal a szándékkal, hogy az ige olyanok számára is elérhető legyen, akik egyébként nem keresik azt, nem találkoznak vele. Egy helyen azt olvassuk s Szentírásban, hogy „Isten igéje élő és ható”, ezért biztos lesznek emberek, akiket megérint ez a matrica az üzenetével. A hátsó ablakra javasoljuk az elhelyezést valamely sarokba, hogy KRESZ szabályokba ne ütközzön, vagy pedig a fém felületre.

Alapítványunk megajándékozta gyülekezetünket ezzel az aprósággal, egyre több gyülekezeti tagunk autóján látható már a matrica, így egyfajta missziós küldetést is betöltve.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone