Cserkészet

.

A sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat

A cserkészcsapat megalapítója a losonci születésű Szabó Lajos (1908-1996) teológiai hallgató, a Sárospataki Teológiai Akadémia későbbi egyháztörténész professzora volt. A megalakulás éve 1924, a Magyar Cserkészszövetség 1926-ban vette nyilvántartásba. A sárospataki református gyülekezet által fenntartott közösséget a kommunista hatalom 1948-ban betiltotta.

A csapat újraalakulását Ablonczy Béla lelkipásztor cserkésztiszt kezdeményezte 1993-ban, a Magyar Cserkészszövetség 1995-ben vette nyilvántartásba. Jelenlegi parancsnoka v. Újlaki Csaba presbiter, cserkésztiszt. A csapat tagjai minden évben részt vesznek nemzeti ünnepeink egyházi és városi alkalmain, nyaranta saját tematikus táborokat tartunk. Cserkészeink eljutottak az országos nagytáborokba is, ilyen volt a 2000. évi esztergomi Millenáris Emléktábor, a 2011-es cserkész vezetésű, zánkai Erzsébet-tábor és a 2012-es ócsai Nemzeti Nagytábor. Két cserkészünk részt vett az angliai cserkész világtalálkozón is.

A Sárospataki Református Egyházközségnek, mint fenntartó közösségnek köszönhetően, a Református Ifjúsági Ház (Sárospatak, Lorántffy Zsuzsanna út 6.) épületében saját cserkészotthonunk van, ahol szombatonként 9-től 11 óráig tartjuk a foglalkozásainkat. Célunk: „Isten, Haza, embertárs szolgálata.”

A cserkészet egészséges életvitelre, életszerű világlátásra nevel. Csapatunk befogadó közösség, mely a fiataloknak értelmes időtöltést, tartalmas programot kínál. Szívesen látunk sorainkban új tagokat, ezúton is bátorítunk minden érdeklődőt, jöjjön, keressen bennünket.

Cserkészcsapatunk honlapján részletesebben tájékozódhat tevékenységünkről: http://www.patakicserkeszet.gportal.hu/

.

v. Újlaki Csaba

cserkésztiszt, csapatparancsnok

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone