Intézményi vasárnap a Szent Erzsébet Általános Iskolával

Június 9-én az istentisztelet kereszteléssel kezdődött, majd a Szent Erzsébet Általános Iskola diákjai és hittanoktatója szolgálatával gazdagodott az istentisztelet. A gyermekek igeolvasással és énekkel szolgáltak, Márton József hittanoktató pedig imádságot mondott. Köszönjük szolgálatukat. . . . Fénykép: Gombos Levente    

Trianon 104

Június 2-án az istentisztelet után megemlékezést tartottunk a templomkertben lévő trianoni emlékoszlopnál, a gyalázatos Trianoni Békediktátum aláírásának 104. évfordulója alkalmából. Az eseményre az istentiszteleten is történt utalás, a templomkertben Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor mondott beszédet, majd megkoszorúzták az emlékművet és elénekelték a Himnuszt. . . . . .  

Élő Ige egyházunk történetében

A 2024. év egyházunkban az “Élő Ige éve.” Ehhez az országos kezdeményezéshez csatlakoztunk több alkalommal is, amikor szeretetvendégség keretében szakemberek tanítottak bennünket arról, hogy az egyház, a református teológia egyes tudományterületein hogyan jelenik meg az élő ige. Május 12-én Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyháztörténet tanára tartott előadást “Élő Ige egyházunk történetében” címmel. . .

Pünkösdi legátusunk volt Hodossy-Takács Sámuel

Hodossy-Takács Sámuel a Debreceni Református Hittudományi Egyetem IV. éves teológus-lelkész szakos hallgatója. A 2023-24-es tanévben egyetemének szeniora, a Hallgatói Önkormányzat elnöke. Református lelkipásztor, egyetemi professzor édesapjával, gimnáziumi tanár édesanyjával, valamint testvéreivel Debrecenben él, de sok szállal kötődik Sárospatakhoz, nagyszülei jelenleg is itt élnek. Teológiai érdeklődése leginkább a biblikus tárgyak, a bibliai kortörténet felé irányul, mely tárgykörrel a kötelező egyetemi kereteken túl is foglalkozik. Tanulmányain, hivatásán kívül életének legmeghatározóbb frontja a…Tovább

Tetőfelújítás

A Rákóczi-ház több funkciós ingatlana egyházközségünknek. Az energiaválság óta fűtésidényben bibliaórákat, imaórákat, nőszövetségi összejöveteleket, férfi bibliaórákat, esti istentiszteleteket, ifjúsági bibliaórákat, gyermek-istentiszteleteket tartunk nagytermében, ahol cserépkályhával tudunk fűteni. Nyáron a gyermektáborok egyik rétegcsoportját foglalkoztatjuk ott. Nagytermében ezeken kívül II. Rákóczi Ferenc munkásságát interaktív kiállítás mutatja be az érdeklődőknek. Korábban felújított Rákóczi út felőli helyiségeiben jelenleg a beosztott lelkész lakik, azelőtt vendégszobaként működött egyházi vendégek elszállásolására. Utcai és udvari homlokzata az elmúlt…Tovább

Kiállítás

A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem és a Sárospataki Református Egyházközség hívja és várja az érdeklődőket a „Mosolygó mákvirágok, illatos tulipánok – A révkomáromi festő-asztalosok templomi munkái” címmel, Ament Éva bútorfestő népi iparművész és tanítványai alkotásaiból rendezett kiállítás megtekintésére. A megnyitó 2024. március 24-én, a virágvasárnapi istentiszteletet követően volt. A kiállítás megtekinthető az istentiszteleteket követően és a templom nyitvatartási idejében. Ezektől eltérő időpontot munkanapokon a lelkészi hivatalban (Kossuth Lajos út 18.)…Tovább

Tereprendezés

Pár napja gyülekezetünk önkéntesei az Ifjúsági Ház udvarán összegyűjtött komposztálódott, növényi hulladékból lett termőföldet a parókiaudvaron lévő virágágyásba vitték, s elvégezték a tavaszi udvarrendezést. A Rákóczi-ház tetőzetének felújításakor leszerelt régi tetőléceket szeretnénk gyújtósként használni a parókiaudvaron épült filagóriában lévő kemencéhez és a Rákóczi-ház cserépkályháihoz. Április 15-én a gyülekezet gondnokai, beosztott lelkésze és néhány presbitere, önkénteseink közreműködésével a léceket összevágták, és még az eső beállta előtt fedett helyre szállították. Köszönjük mindenikük…Tovább

Szeretetvendégség

Április 14-én délután szeretetvendégség volt gyülekezetünkben. Az “Élő Ige éve” sorozatunk keretében most Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást, “Élő Ige református hitvallási iratainkban” címmel. Fontos, hogy miközben épülünk a szeretetvendégségen elhangzottak alapján, egyben csatlakozunk az országos egyházunk által meghirdetett programhoz, hiszen a 2024. évet egyházunk az “Élő Ige évének” nyilvánította. .

Passiós istentisztelet

Nagypénteken a bűnbánati istentisztelet passiós istentisztelet volt gyülekezeti termünkben. Jézus szenvedéstörténetének mozzanatai villantak fel előttünk a Máté írása szerinti evangélium alapján. Különlegessége volt még ennek az alkalomnak az, hogy az egyes igeszakaszok elhangzása után olyan énekeskönyvi énekeket énekelt a gyülekezet, amelyek valami módon Johann Sebastian Bach nevéhez köthetők. Vagy úgy, hogy a dallamot ő szerezte, vagy úgy, hogy feldolgozta. Mindig nagy élmény, amikor Isten Igéje önmagában szólal meg. Most is…Tovább

Gyászhír

Fájó lélekkel, de Isten akaratában megbékélve vettük a hírt, hogy hosszadalmas betegség és testi erőtlenség után 82 éves korában elhunyt gyülekezetünk korábbi presbitere, egyházközségünk hűséges tagja, dr. Takács András, hivatásában kiemelkedő eredményeket elért kutató, szakmai körökben itthon és külföldön elismert állatorvos. Temetése február 9-én volt. . 90. életévében sok testi erőtlenség terhét méltósággal hordozva elhunyt városunk köztiszteletben álló személyisége, nemzedékek tanítója és példaképe, Sipos István nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Sárospataki…Tovább

Egyetemes Imhahét

Lezajlott az Egyetemes Imahét, a városban élő keresztyén történelmi felekezetek részvételével. Az imahétnek a végardói és belvárosi görög katolikus, a római katolikus és a belvárosi református gyülekezet biztosított helyszínt és szolgálattévőket. . . .

Anyaországi és felvidéki lelkipásztorok találkozója

Január 27-én volt Budapesten a Groupama Arénában az anyaországi és felvidéki lelkipásztorok találkozója. Gyülekezetünket a lelkipásztor és a felesége, valamint a beosztott lelkész képviselte. Éreztük, hogy fontos dologról van szó, ezért, hogy pontosan érkezzünk, reggel fél hatkor indultunk. Időben érkeztünk, bőven 9 előtt. Felemelő érzés volt a mintegy ezer lelkipásztor jelenléte. A közös éneklésben megtapasztaltuk, hogy nemcsak anyanyelvünk, hanem jelenünk és sorsunk is egy és nem megosztható. Maradandó élmény a…Tovább