Az esküvőről

.

Szakemberek manapság a házasság intézményének válságáról beszélnek. Európa szerte magas a válások statisztikai számaránya. Vannak országok, ahol “elválási istentiszteletet” tartanak a válás kimondása után a szétvált házasfeleknek. Áldást kérnek arra, ami miatt inkább bűnbánatot kellene tartani. Vannak, akik az élettársi kapcsolat mellett döntenek.

Keresztyén felfogásunk alapján egyikkel sem értünk egyet. A házasság két ellentétes nemű ember élethosszig tartó, Isten előtt megkötött szövetsége, amire a házasságkötéskör istentisztelet keretében áldást kérnek. Az esküvő szervezése, előkészítése nagy figyelmet igényel, ezért megtörténhet, hogy az igazi lényegről elterelődik a figyelem. Tudatosan törekedjünk arra, hogy az esküvő alkalmával Isten színe elé készülünk, ahol közös sorsunkat meghatározó, elkötelező fogadalmat teszünk. Bizonyára lehet fontos a külsőség, de nem lehet fontosabb a tartalomnál.

Az esküvőt megelőzően meg kell keresni a Lelkészi Hivatalt időpont egyeztetés végett. A házasulandók, a szülők és a házassági tanuk (násznagyok) pontos személyi adataira ekkor szükség van (név, leánykori név, születési hely, dátum, foglalkozás, vallás, lakcím). Ekkor beszélik meg a házasulandók a lelkipásztorral a jegyesoktatás időpontját.  Ha az időpont rögzítésekor a tanukat még nem kérték fel, vagy nem tisztázott, hogy kik lesznek azok, nem akadálya az adatfelvételnek, de fontos, hogy az esküvőig minden adat rendelkezésre álljon.

Eltérő felekezetű vagy felekezeti identitású pár esketése nem akadály.

A templomi esküvő a következőképp zajlik:

1. A násznép, a házasulandók orgonakíséret mellett bevonulnak a templomba. A házasulandók és a két tanú megáll az úrasztalával szemben. Ott székek is oda vannak készítve, ha úgy akarják, a szertartás ideje alatt helyet foglalhatnak. A közvetlen hozzátartozók az első sorokat foglalják el, ahonnét látni lehet mindent.  A vőlegénynek menyasszonya az úrasztalánál a balján legyen, mert majd a házassági esküt úgy mondják, hogy egymás jobb kezét megfogják.

2. Amikor mindenki elfoglalta helyét, a lelkipásztor is bevonul, s az úrasztalához megy.

3. Apostoli köszöntéssel köszönti a gyülekezetet. Ekkor a jelenlévők felállnak a helyükről.

4. Ha egyházhoz közelálló közösség a násznép, közös énekléssel folytatódik a szertartás.

5. A lelkipásztor rövid fohásszal áldást kér az együttlétre, majd felolvas egy rövid szentírási részt, ami az igehirdetés alapigéje. A gyülekezet ezt is állva hallgatja.

6. Rövid igehirdetés következik, ami “útravaló” a házasulandó párnak. A gyülekezet ezt leülve hallgatja.

7. A házasulandók esküvéssel megpecsételt fogadalomtétele következik, amit a lelkipásztor bejelent. A gyülekezet feláll helyéről, s ekkor a pár megfogja egymás jobb kezét, egymás felé fordulva, egymásra nézve  a lelkipásztor után, aki rövid részleteket előremond – előbb a vőlegény, majd a menyasszony – a következő esküszöveget mondja:

Én …… | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy ezt a nőt, …-t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom,| szeretem. | Szeretetből veszem el őt | Isten törvénye szerint, feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem teljes életemben | hűséges gondviselője leszek | Isten engem úgy segéljen. | Ámen.

Én …… | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy ezt a férfiút, …-t, | akinek most | Isten színe előtt | kezén vagyok | szeretem. | Szeretetből megyek hozzá | Isten törvénye szerint, feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem teljes életemben | hűséges segítőtársa leszek | Isten engem úgy segéljen. | Ámen.

Mindkét eskü elhangzása alatt az orgona halkan szól.

8. Az igehirdetés után a lelkipásztor házastársakká nyilvánítja a feleket, majd rövid intelem következik, emlékeztetve a házasfeleket arra, hogy közös életük nem csupán itt a templomban egyszeri alkalommal, hanem szüntelen Isten előtt zajlik.

9. Ezt követően a lelkipásztor imádságot mond a házaspár közös életéért.

10. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot (“Mi Atyánk…”) a lelkipásztor vezetése mellett a gyülekezet együtt mondja.

11. A lelkipásztor áldást mond a házaspárra.

12. Ha egyházhoz közelálló közösség a násznép, a szertartás közös énekléssel zárul.

13. Az eskető lelkipásztor átadja a párnak a házasságkötési emléklapot, kézfogással gratulál. Ugyancsak gratulál a házasságot kötöttek szüleinek is, majd kivonul a templomból.

14. A pár fogadhatja a gratulációkat a templomban, feltéve, ha közvetlenül utána nincs másik esküvő. De ezt a jegyesoktatás alkalmával tisztázni lehet. Vannak, akik a templomkertben az esküvő után fényképet készítenek. Megjegyezzük, hogy fényképezni, videózni a szertartás alatt lehetséges azzal a feltétellel, ha az semmiben nem zavarja a szertartást.

A házasulandók ügyeljenek rá, hogy a templomban kirívó vagy éppen hiányosnak mondható öltözetben (rövidnadrág, mezítlábas papucs, túlzottan rövid, térd fölött érő szoknya, trikó, hivalkodóan kivágott blúz stb.) a násznép tagjai sem tartózkodhatnak. Ezt más felekezetek istentiszteleti helyén is figyelembe vétetik. Hassanak oda – a vőfély tudja ennek a módját-, hogy fedjék be testüket és mindenben a szent helyhez illő módon járjanak el. A vőfély segíthet abban is, hogy az esküvői istentiszteletre menet a résztvevők mobiltelefonjaikat kikapcsolják.

Az esküvő jellegénél fogva oldott, örömteli esemény. Ügyeljünk azonban arra, hogy amikor a násznép bevonul a templomba, ez az oldottság ne csapjon át rendetlenségbe és féktelenségbe. Az esküvő szervezésekor a házasulandók jó, ha a vőféllyel beszélnek erről. A szertartás előtt ő ügyesen, tapintatosan fel tudja hívni a résztvevők figyelmét erre.

Az anyaszentegyház szolgáiként mind azon vagyunk, hogy tartalmas, szép, egész életre szóló útravalót jelentsen Isten színe előtt tett fogadalmuk.

Vannak, akik a templomot feldíszíttetik az esküvőre. Az úrasztalát nem szoktuk túldíszíteni. Legjobb egy fehér virágból álló, nem magas, diszkrét virágkompozíciót odatenni, mely egyszerűségében lehet nagyon szép. Szokás időnként az első padokra, vagy a padsorok mentén virágot és/vagy szalagdíszt elhelyezni. Ezeket a részleteket az esküvő bejelentésekor a Lelkészi Hivatalban tisztázni lehet. Meg kell találni a módját annak, hogy a külsőségek semmiképp ne kapjanak nagyobb hangsúlyt a tartalomnál.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone