Média

Egyházi élet ma

.

Presbitertalálkozó volt Pécsett

Presbitertalálkozó volt a Pécs-Hird Egyházközségben 2015. augusztus 7-8.-án, melyen gyülekezetünk is képviseltette magát. Dr. Mátyás Péter és felesége fényképeit láthatják. A látogatásról részletesebben a Hírek menüpontban olvashat.

2015.08.11 002

Kertvárosi templombelső

2015.08.11 079

Vendégek és vendéglátók egy csoportja a hirdi templom előtt

2015.08.11 084

Vendégek és vendéglátók – újból. Mindnyájan tudják, mindannyian otthon lehetünk a gyülekezetben, mert a vendéglátó: Krisztus

.

Gyülekezetünkben volt az Országos Református Nőszövetség találkozója 2015. július 10-12. között

Az alábbiakban a rendezvényen készült fényképekből közlünk néhány felvételt. Az előkészületeket a gyülekezetből mintegy hetven ember segítette. Mindenki tudta mi a feladata és tudtak egymás feladatásról is.

Molino2

Földényi Mariann lent tartja a molinó zsinórját, Balogh Milán segédlelkész – stílszerűen – menyei magasságok felé tör a darus kosárban. Demeter Péter pedig mint egykor ama galileai férfiak az ég felé tekint.

 

Molinó_elhelyezés

A molinó elhelyezése a Rákóczi út fölött, Balogh Milán segédlelkész a “helyzet magaslatán.”

Íme, a molinó!

A tájékoztató tábla

Sátorkészítés

Büfésátor készül

Pénteken istentisztelettel nyitották meg a találkozót

Máténé Judit képeit találtuk a facebookon, közülük válogattunk néhányat, amelyek bemutatják a pénteki rendezvény néhány epizódját.

Bevonulás 2

Baksy Mária esperes asszony, Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor, Dr. Varga Mihályné Sántha Szilvia fővédnök, Dr. Petri Szabolcsné nemzetgazdasági minisztériumi közigazgatási főtanácsadó, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta a rendezvény háziasszonya, Szabó-Mátyás Ildikó főgondnokunk felesége

Baksy MÁria

Baksy Mária esperes asszony hirdette az igét a nyitó istentiszteleten

Varga Mihályné

Varga Mihályné Sántha Szilvia, a rendezvény fővédnöke köszöntötte a gyülekezetet

Coum grano salis

Az egyházközség a rendezvényre jelentette meg a “Cum grano salis” című könyvet, melynek megalkotóit látjuk a képen

Pénteki vacsora

Kenyérlángos szeletelése a pénteki vacsorára

.

 

Szombaton reggel az ebéd előkészületei folytak

Hét üstben főzték az ebédet. Mintegy 530 adagot osztottak ki.

Márki Bertalan királyi mesterszakács és munkatársai

.

DSC02116

“Haza a magasban” – avagy résztvevők a magasból

DSC01920

Szombaton Csomós Józsefné gönci lelkipásztor volt az igehirdető

DSC01961

Az orgonista szolgálatot Mészárosné Katona Adrienn nagytiszteletű asszony látta el

DSC01963

A rendezvény háziasszonya, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta köszöntőt mondott

DSC02008

A Zempléni Református Egyházmegye nevében Mészáros István esperes mondott köszöntőt

DSC02205

A vendéglátó gyülekezet nevében Dr. Fodor Ferenc sárospataki lelkipásztor köszöntötte a találkozó résztvevőit

DSC01930

A résztvevők mintegy hétszázan voltak

 

DSC01907

Igei üzenet és a találkozások üzenete szép egységben volt

DSC01945

Délvidékről, Partiumból, Felvidékről, Kárpátaljáról és az Anyaországból érkeztek vendégek

DSC01958

Gazdag program, tartalmas megszólalások, oldottság – ezek a címszavak jellemezték a találkozóüt

DSC02032

Az országos média is készített felvételeket

DSC02040

Dr. Dienes Dénes Lorántffy Zsuzsanna kegyességéről tartott előadást

DSC02108

Dr. Szabó Judit fizioterápiás szakorvos “…testestől-lelkestől…” címmel tartott előadást

DSC01960

A Kárpát-medencében működő református nőszövetségek vezetőinek egy csoportja

DSC01948

Nőszövetségi vezetők. Első sor balról: Dr. Börzsönyi Józsefné tiszáninnei, Dr. Svébisné Juhász Márta dunamelléki, Halász Zsuzsanna vajdasági elnök. Második sor balról: Györky Szilvia felvidéki, Bogya-Kis Mária királyhágómelléki elnök

.

Bemutatkoztak a Kárpát-medencei nőszövetségi régiók képviselői:

DSC02151

P. Tóthné Szakács Zita, az Országos Református Nőszövetség elnöke

Márkusné

Dr. Márkus Mihályné dunántúli elnök, Földesiné Kántor Mária tiszáninneni helyettes elnök

 

DSC02164

Halász Zsuzsanna a vajdasági nőszövetségek nevében szólt

DSC02168

Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Máris a tiszántúli asszonyok nőszövetségi munkáját mutatta be

DSC02152

Orbán Erzsébet a kárpátaljai asszonyok gyülekezeti munkájáról szólt

DSC02155

Ez a három fiatal szintén Kárpátaljáról jött. Ők énekszóban mondták el bizonyságtételüket.

DSC02139

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi munkáját Bogya-Kis Mária elnök asszony ismertette

DSC02149

A Dunamellék nőszövetségi munkáját Dr. Svébisné Juhász Márta mutatta be.

DSC02144

A rendezvény dátuma az ének kirakó tábla számaival dokumentálva

DSC02175

Szombaton este jótékonysági célú zenés istentisztelet volt. A képen: A Jerikó Református Rézfúvós Együttes, Gecse Attila vezetésével

DSC02194

Az est előadói: Dr. Svébisné Juhász Márta (ének), Gyüre Bálint (orgona)

DSC02317

A rendezvény után a szervezők egy csoportja értékelte a történteket

Pugingpróba

Nem csak a puding, hanem a leves próbája is az evés – Márki Bertalan királyi mesterszakács

DSC02252

Megbeszélés szűk körben, “játékos” környezetben

DSC02226

Eresszünk le egy kicsit!

 

.

reformatus istentisztelet marcius spatak 6Mbps

Meghívó az Országos Református Nőszövetségi Találkozóra

Hittanos évzáró

Református családi nap Sárospatak

.

Befejeződött az idei, június 29-július 3. között tartott napközis gyermektábor

Idén is megrendeztük gyülekezetünkben a nyári gyermektábort. 2013-ban Dániel próféta, 2014-ben Jeremiás próféta, idén Salamon király példája alapján tanultak a gyermekek Isten dolgairól. Oldott hangulatban játszva tanulták Isten dolgait, és tanulva játszanak. Cserniga Gyula képeit láthatják.

 

DSCI0255

Milán bácsi eligazítást tart

DSCI0233

Eszter hintázik

DSCI0307

Vidám kézművesség

DSCI0287

Bölcs bagoly festés

DSCI0373

Sarolta néni Salamon bagollyal

DSCI0327

Csoportfoglalkozás

DSCI0363

Kristóf

DSCI0361

“Három királyok”

DSCI0343

DSC01699

DSC01746

DSC01752

DSC01762

DSCI0002

DSCI0011

DSCI00111

DSCI0012

DSCI0014

DSCI0020

DSCI0025

DSCI00251

DSCI0026

DSCI0027

DSCI0065

DSCI0069

DSCI0086

DSCI0096

DSCI0097

DSCI01061

DSCI0108

 

 

 

Isten_jó_ember

Egy kisgyermek így fogalmazta meg Istennel való kapcsolatát. Így értette meg a jóságát. Figyelemreméltó, hogy az “Úr” szót nagy kezdőbetűvel írta, s az Istenre utaló “EMBER” szót csupa nagy betűvel. Mindez azt jelenti, hogy az “ember” szó a gondolataiban valóban csak hasonlításul szolgált, de kifejezi, hogy mégis sokkal többről van szó.

.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone