Nyári gyermektábor 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Testvérgyülekezetünk látogatása

2016 óta testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Számos történelmi szál köt össze bennünket, melyek közül kiemelkedik, hogy amikor az elvakult római katolikus gyűlölet a református kollégiumot városunkból elűzte, sok hányattatás és több állomás után a bujdosó kollégiumot Marosvásárhely fogadta be. Június 28-30. között egy autóbusznyi gyülekezeti csoport érkezett Sárospatakra. Ekkor vettük használatba először a parókia udvarán létesített filagóriát, ahol ebéddel kínáltuk az érkezőket. Ezután Hercegkútra mentünk, ahol egy presbitercsalád pincelátogatásra…Tovább

Viharkár

A június 27-én tomboló vihar temetőnkben is károkat okozott. Több sír megsérült, a károk felmérése részben megtörtént. Árajánlatokat kértünk és várunk sírköves szakemberektől, hogy felmérjük, milyen költséggel állíthatók helyre a nyughelyek. Évente több elöregedett, beteg fát vágatunk ki, ezzel már sok hasonló kártól kíméltük meg temetőnket. A sírkertet letarolni nem akarjuk, csak azokat a fákat távolítjuk el, amelyekről biztosan tudható, szeles időben, viharban kidőlhetnek. A temetővel kapcsolatban az egyházközség azokkal…Tovább

Főhajtás Deseő László vezérőrnagy emléke előtt

Dezső (Deseö) László (1893-1948) Sárospatakon született. A két világháború közötti időben katonai attasé volt Moszkvában, Helsinkiben, Tallinban (Moszkva székhellyel), Kaunasban és Rigában. Hazatérve (1940. július) a gyöngyösi hadosztály tüzérparancsnoka lett, később vezérőrnaggyá lépett elő (1942. november 1.). A második magyar hadsereg kötelékében a szombathelyi III. hadtest tüzérparancsnokaként került a doni harctérre, ahol Stromm Marcell altábornagy helyetteseként vezérőrnagyi rangban szolgált. A Don-kanyar egyik magyar tábornoka volt a második világháborúban. Voronyezsnél Stromm…Tovább

Rákóczi emlékév

Az Országgyűlés a 2019. évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította abból az alkalomból, hogy II. Rákóczi Ferencet idén 315 éve Gyulafehérváron fejedelemmé választották. Június 1-2. között ebből az alkalomból a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett presbiterképzősök kezdeményezésére gyülekezeti termünkben megemlékezést tartottunk. A nyitó áhítatot Pásztor Gyula, a teológia lelkésze tartotta. Dr. Enghy Sándor “II. Rákóczi Ferenc személyiségének titkai,” Dr. Dienes Dénes: “II. Rákóczi Ferenc egyházpolitikájának bemutatása,” Dr. Fodor Ferenc: “II….Tovább

Konfirmáció 2019

Gyülekezetünkben május 12-én volt a konfirmációi ünnepély és a konfirmált fiatalok első úrvacsoravétele. 20 fiatal konfirmált. Hálásak vagyunk Isten megtartó kegyelméért. Ők szüleikkel együtt önként vállalták a felkészítést, mert megértettek valamit abból, hogy az élet az Istennel való kapcsolat nélkül nem lehet teljes. Hordozzuk imádságunkban őket, hogy az ünnepély ne csupán múló esemény legyen számukra, hanem Isten dolgai megismerésének folyamata. (A fényképet Gombos Levente fényképésznek köszönjük.)

Húsvéti legátusunk volt Szendrey Dávid

. A húsvéti ünnepkörben legátusunk volt Szendrey Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. Családja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él, édesapja lelkipásztor. A hitélettel kapcsolatos kérdések, a keresztyén életértékek közel álltak hozzá mindig. Ilyen légkörben nevelkedett. Nyíregyházán érettségizett. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem diákja lett, majd a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója. Örömmel készül  lelkipásztori szolgálatra.  

Életképek a gyermek-istentiszteletről virágvasárnapra készülve

.   . . .

Intézményi vasárnap a teológiával

Április 7-én a délelőtti istentisztelet intézményi vasárnap volt. Pár év óta iskolaidőben havonta egy alkalommal – általában a hónap első vasárnapján – valamely sárospataki oktatási intézmény diákcsoportja részt vállal az istentisztelet rendjében. Igét olvasnak, imádságot mondanak, időnként énekkel, verssel színesítik az istentiszteletet. Intézményi vasárnapon legtöbbször az adott oktatási intézmény valamely lelkészi végzettségű oktatója hirdeti Isten igéjét. Április 7-én Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára prédikált, a…Tovább

In memoriam Dr. Erdei Pál

. Dr. Erdei Pál gyülekezetünk presbitere, a Zempléni Református Egyházmegye korábbi gondnoka, egyházkerületi tanácsos és a zsinat több cikluson át tagja rövid ideig tartó betegség után 74 éves korában hazatért Megváltó Urához. Sátoraljaújhelyen született (1945), házasságkötéséig (1974) szülővárosában élt. Felesége Boross Magdolna tanár, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának nyugalmazott igazgató helyettese. Hitét gyakorló családban látta meg a napvilágot. Ez egész életére nagy hatással volt. Vállalta az egyházat olyan időszakban is,…Tovább

Egyházközségünk osztott ebédet

Március 23-án délben a piactéren egyházközségünk osztott ebédet a városban élő rászorulóknak. Nyolcvan adag ételt osztottunk ki. Az ebédosztást a gyülekezet lelkipásztora imádsággal kezdte meg, majd a presbitérium néhány önkéntese osztotta ki az adagokat. Gulyásleves, tea, kenyér és sütemény volt a kínálat. Jó, ha adni tudunk abból, amink van. Isten mindannyiunknak többet ad, amint amit nekünk szán. Jó, ha ezt megfogalmazzuk magunknak, és továbbadunk belőle azoknak, akiknek nincs. Köszönjük mindazok…Tovább

Ételt osztottak a rászorulóknak a sárospataki cserkészek

A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat is bekapcsolódott a Sárospataki Református Egyház által szervezett ételosztásba. A menü paprikáskrumpli (lecsókolbásszal, húsos szalonnával), savanyú uborka, kenyér, citromos tea és Kövér Zsolt cukrászmesternek köszönhetően sütemény volt. Több mint hatvan adag elkészítésére és kiosztására került sor. Ezen a héten kiemelkedő alkalmak kínálkoztak a cserkészek számára az Isten, Haza és Embertárs szolgálatára. A március 15-i ünnepségen való részvétel, koszorúzás a Kossuth szobornál a Hazához való…Tovább