Intézményi vasárnap

Iskolaidőben havonta egy alkalommal gyülekezetünkben intézményi vasárnap van, amikor valamely pataki egyházi intézmény az istentiszteletet énekszóval vagy verssel gazdagítja. November 11-én a Sárospataki Református Kollégium kórusa énekelt Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár végezte. . . .

Úrvacsorai terítő a 480 éves gyülekezetnek

A 480 éves Sárospataki Református Egyházközségnek öt asszony testvér – Koscsó Istvánné, Kővári Béláné, Major Jánosné, Pató Ivánné és Sztankóné Németh Anna – úri hímzésű úrvacsorai terítőt adományozott. Október 28-án adták át a gyülekezetnek. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megköszönve az adományt utalt rá, hogy minden nemzedéknek kell valamit Isten asztalára tenni. Jelképesen értve is. A tudós bibliafordító Károli Gáspár gondolatait idézte, aki a Vizsolyi Biblia előszavában így fogalmaz: “Szabad mindennek…Tovább

Hálaadás a megújult templomért

Október 31-én úrvacsorás istentisztelet keretében adtunk hálát azért, mert templomunk megújult. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az istentiszteletet Homoki Gyula segédlelkész és Balogh Milán beosztott lelkész nyitotta meg. A gyülekezet énekkara Dr. Takács Andrásné vezetésével zsoltárokat énekelt. Az igehirdetés után a megjelenteket Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Magyarország Kormánya képviseletében Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökséget miniszter helyettese, Tiszáninneni Református Egyházkerület képviseletében…Tovább

Ismert helyek ismeretlen háttere

Október 24-én félnapos kirándulást szerveztünk három környező településre: Kenézlőre, Vissre és Györgytarlóra. Akik Sárospatakon élnek, mindhármat jól ismerik, hiszen városunkhoz közeli települések. A kirándulás mégis élményszerű volt, mert e három falu egyház-szociológiai hátterével ismerkedtünk. Egykor virágzó falvak voltak szép egyházi élettel. Mára elhaló faluközösség haldokló egyházi élettel. Kenézlőn és Vissen Elek Gabriella lelkipásztor fogadott bennünket és ismertette a gyülekezetek múltját és jelenét. Megszüntették a településeket a környező városokkal összekötő kisvasutat,…Tovább

Iskolák államosítása

Idén júniusban volt 70 éve annak, hogy a kommunista hatalom az egyházi iskolákat államosította. Általában csönd vagy legfeljebb szűkszavú híradások övezték ezt a kerek évfordulót, pedig felmérhetetlenek, máig hatók azok a károk, amiket ez az intézkedés okozott. Sárospatakon állami fenntartásba került az 1531-ben alapított Kollégium, pár évvel később a Teológiai Akadémiát is megszüntették. Eleink a bőrükön érezték a nyers erőszak okozta fájdalmat. Október 14-én gyülekezeti délután keretében pontos történeti adatokkal…Tovább

Intézményi vasárnap a Vay Miklós Szakképző Iskolával

. Gyülekezetünk rendje szerint iskolai időben a hónap egy vasárnapján – általában az első vasárnapon – a délelőtti istentiszteleten valamelyik sárospataki egyházi intézmény diákjai és tanárai részt vesznek a szertartás végzésében. Az október 7-én vasárnap 10 órakor tartandó istentiszteleten Fülöpné Vadon Erzsébet, a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon vallástanár-lelkésze hirdette az igét. Az istentiszteletet gazdagította az intézmény diákjának versmondása.

Újraindult a baba-mama kör

. Két hetente kedden, fél 10-től, a templom mocorgójában tartunk foglalkozásokat kisgyermekes édesanyák számára, ahová kisbabáikat magukkal hozhatják. Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak ezzel kapcsolatban Baloghné Séra Borbála teológus hallgatóhoz, a foglalkozás vezetőjéhez.

Eddig és most

Megtörtént ugyan a templom felújítás utáni használatba vétele, mégis marad mindig valami, ami szebbé, ápoltabbá teszi a templomot és környezetét. A költségvetésben nem volt benne a parókiát a garázzsal összekötő járdaszakasz felújítása. Töredezett, hiányos, rendezetlenség látszatát keltő volt, nem is szólva arról, hogy balesetveszélyes. A járdaszakasz felújítására a presbitérium tagjai példás összefogással rövid időn belül mintegy fél millió forintnyi összeget adományoztak. A képeken jól látható, milyen volt korábban és milyen…Tovább

Egy cikk margójára

A Sárospatak Közéleti Hírlap legutóbbi számában írás jelent meg az Iskolakert állapotáról, melyben egyházközségünk is megemlítődik. Az alábbiakban közöljük a Hírlapban megjelent rövid cikket és egyetértőleg Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válaszát. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor . A Sárospatak Közéleti Hírlapban megjelent írás: . Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válasza: Kedves senki! A Sárospataki Református Kollégium képviseletében írom ezt a…Tovább

Női találkozó Sátoraljaújhelyen

Szeptember 1-jén a sátoraljaújhelyi gyülekezet kisköri női találkozót rendezett, amelyen a makkoshotykai, sárospataki és az újhelyi asszonyok találkoztak. A pataki gyülekezetből huszonnyolc asszony vett részt Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony vezetésével, aki a találkozón áhítatot tartott. Asszonyaink beszámoltak a gyülekezetben végzett sokrétű munkájukról. . . .

V4 Nemzetközi Zongorafesztivál

V4 nemzetközi zongorafesztivál színhelye volt A Művelődés Háza és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Imaterme mellett több ízben is a templom. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia rendezésében első alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre augusztus 24. és 30. között a V4-ek Nemzetközi Zongorafesztivált Sárospatakon. A fesztivál megszervezését a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kezdeményezte, melynek produkciós vezetői tisztét Gyöngyösi István látta el. A Kollégium tavaly egy értékes zongorát vásárolt, hogy az…Tovább

Rákóczi keresztelőtálja

1618. augusztus 22-én keresztelték meg I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna Zsigmond nevű fiát. Ebből az alkalomból városunk eddigi történetének legmeghatározóbb személyiségei, a fejedelmi pár keresztelőtálat adományozott a Sárospataki Református Egyházközségnek, mely a Sárospataki Református Gyűjteménynél van kiállítva. Augusztus 26-án – a négyszáz éves évfordulóhoz közeli vasárnapon – a keresztelőtál ismét Isten asztalán volt, a sárospataki református templomban. A kerek évforduló alkalmából visszakértük, hogy az istentiszteleten az adományozó szándékának megfeleljen és…Tovább