A presbitérium ebédeltetett

Január 16-án gyülekezetünk presbitériuma vállalta a városunkban élő rászorulók ebédeltetését. Önkénteseink névtelen adományozó jóvoltából száz adag ebédet osztottak ki. Köszönjük az ebédeltetés szervezésére történt felajánlásokat és a lebonyolításban nyújtott segítséget.   . .

Emlékezzünk!

. Idén harmadik éve, hogy gyülekezeti kirándulás keretében Erdélyben jártunk. Voltunk Nagyenyeden is, ahol főt hajtottunk a két román pap – Axente Sever és Prodan Simion múzsnaházi ortodox pópák – által szervezett vérengzés emlékműve előtt. A csőcseléket a mészárlás előtt feleskették, 1849. január 8-án román felkelők megrohanták Nagyenyedet, a várost felgyújtották és kifosztották. A tűzvész áldozatul esett a híres Bethlen Kollégium is, 30.000 kötetes könyvtárával együtt. 800 – 1000 elfogott…Tovább

Ebédosztás

A 2021. évben elsőként egyházközségünk osztott ebédet rászorulóknak a piactéren, január 2-án. Száz adag ebédet osztottak ki önkénteseink a járványügyi előírások betartásával. Az ebéd mellé lelki eledel is jutott. A Gedeon Társaság minden ebédadag mellé egy Bibliát is adott. Az élet így teljes. Fontos, hogy legyen étel az asztalunkon, de az is fontos, hogy lelkünk táplálásával is foglalkozzunk. Köszönjük az ebéd felajánlását az adományozónak, illesse köszönet a gyülekezet önkénteseit, akik…Tovább

Advent első vasárnapi istentisztelet

Advent első vasárnapján délelőtt a sárospataki gyülekezet úrvacsorás istentiszteletét világhálón keresztül követhettük. Minden szempontból eltérő volt a megszokottól. Megszoktuk, hogy gyülekezeti közösségben vagyunk együtt, amikor igét hallgatunk és úrvacsorázunk. A világjárvány ezt az fél évezredes szokásunkat most is felülírta. Aztán rajtunk kívül álló ok miatt – talán szerver leállás következtében? – a korábban feltöltött igehirdetést nem lehetett időben elindítani, csak némi késéssel. Pedig az istentiszteleti idő pontos betartását mindig fontosnak…Tovább

Intézményi vasárnap a teológusokkal

. November 8-án a 10 órakor kezdődő istentisztelet, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia intézményi vasárnapja volt gyülekezetünkben. Igét hirdetett Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológia Akadémia lelkésze. Az istentiszteleten az intézmény tanáraiból és diákjaiból szervezett kórus énekelt, Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az intézmény diákjai verssel, Szentírás-olvasással szolgáltak, imádságot mondtak.

Intézményi vasárnap a Vay Miklós Szakképző Iskolával

Szeptember 4-én a 10 órás intézményi vasárnap keretében a Vay Miklós Szakképző Iskola és Diákotthon diákjai irodalmi összeállítással és énekkel színesítették az istentiszteletet. Igét hirdetett Fülöpné Vadon Erzsébet vallástanár-lelkész.

TRIANONI EMLÉKOSZLOP

Az 1920. június 4-i Trianoni Békediktátum a legsúlyosabb csapásra emlékeztet, amely a 20. században a magyarságot érte. A centenárium évében a legtöbb gyülekezetben előadásokkal, műsorokkal, emlékhelyek létesítésével emlékeznek a magyar tragédiára és máig ható, káros következményeire. A sárospataki református templom kertjében állított trianoni emlékoszlop átadása már augusztusban megtörtént az egyházközség elnökségének és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrnak a közreműködésével. Az emlékhely iránti érdeklődés azonban túlmutatott ezen az alkalmon, s…Tovább

Konfirmáció 2020

Konfirmandusaink a járvány első hullámának tetőzése előtt, mielőtt még templomainkat be kellett volna zárni, gyülekezeti közösségben vizsgát tettek. Felhatalmazásukra és első úrvacsora vételükre azonban akkor már nem kerülhetett sor. Az augusztus 23-án tartott istentiszteleten vettek először úrvacsorát. Szerettük volna, ha első úrvacsoravételük nem külön kelyhes úrvacsorához kötődik, ezért az egyházközség meglévő nagy kelyhei mellé a környezetünkből kölcsön kértünk nagy kelyheket. Így konfirmandusaink nagy kehelyből vettek úrvacsorát, de mindegyik gyermek külön…Tovább

Emlékoszlop avatás és Rákóczi kiállítás

Augusztus 23-án a konfirmandusok fogadalomtétele és első úrvacsoravétele után a templomkertben felavattuk a Trianoni Békediktátum 100. évfordulója alkalmából készült emlékoszlopot. A két méter magas, 70 cm széles, egyetlen tölgyből készült emlékoszlopot Égerházi László faragta. A tölgy már II. Rákóczi Ferenc korában is létezhetett. Az emlékoszlop bejárati út felé néző oldalán az elkobzott országrészek térképe látható, valamint a jelenlegi országhatárok. Nem kopjafát állítottunk, mert nem gyászolunk és nem temetünk. Élünk, vagyunk;…Tovább

Cserkésztábor a Bükkben

A Bükkben táboroztak a sárospataki cserkészek A cserkészek életében az év legnagyobb eseménye a nyári tábor. Erre készülnek egész évben, és ez a tábor ad lehetőséget arra, hogy a tanultakat élesben, tábori körülmények között is alkalmazzák. Negyedik alkalommal táborozott közösen a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat és a 792. sz. Bocskai István cserkészcsapat. A két cserkészcsapat a református egyházközségek fenntartásában működik, a cserkészek között nagyon sok baráti kapcsolat él, és…Tovább

Élet a Mocorgóban június végén

A járvány után újraindultak istentiszteleteink, a Mocorgó is megtelt élettel. A szülők hallhatják az igehirdetést, a gyermekek kisebb, természetes zaja nem zavarja az istentiszteletet. Szeretettel biztatjuk és várjuk a kisgyermekes családokat istentiszteletre. Képeink a június 28-án tartott istentisztelet közben készültek. . . .

Trianon 100

. Június 4-én csütörtökön délután fél 5-kor, a gyalázatos Trianoni Békediktátum aláírása századik évfordulójának órájában istentiszteletet tartottunk a templomban. Felsíró harangjaink száz másodpercen át hívtak bennünket imádságra és emlékezésre. Minden szívdobbanásszerű kondulása a nemzettest mondhatatlan szenvedésére, mégis a megmaradásra emlékeztetett. Az istentisztelet keretében gyülekezetünk tagjai bevonásával felidéztük az elszakított területek főbb városait, és imádságban hordoztuk azokat, akik elszakítottságunk terheit viselik, és felekezeti hovatartozástól és pártkötődéstől függetlenül városunk polgárait, holnapunk olvasóit,…Tovább