Cserkészeinkről

Cserkésztáborral zárult a 2022-es cserkészév Sárospatakon „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta” (1Kor 3,6) A 763. sz. Sztárai Mihály Sárospataki Cserkészcsapat tagjai közös nagytáborban vettek részt a 792. sz. Bocskai István Szerencsi Cserkészcsapattal. A tábor helyszíne Komlóska határa, jellege félnomád volt, épített konyhával, sátortáborral, táborkapuval, táborkereszttel, zászlórúddal. A tábor keretmeséje a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc volt, ágyúlövésekkel, trombitaszóval, és keretmese jelenetekkel, mint pl. Esze Tamás…Tovább

Viharkár

Az augusztus 22-i vihar városunkban komoly károkat okozott. A református templom északi és déli oldalán a héjazatot megbontotta, valamint az Ifjúsági Ház tetőzetét. Az esti órákban bejelentésünkre a tűzoltóság kivonult és a megmozdult cserepeket helyükre tették, így a templom melletti járdán közlekedőket nem fenyegeti balesetveszély. Az összetört cserepeket azonban sürgősen pótolni kell, hogy a további károkat megelőzzük. A templom észak-keleti oldalán a padláson komoly beázás látszik, de nehéz megállapítani, hogy…Tovább

Kitüntetettek

. Augusztus 20-án a várudvarban megrendezett városi ünnepségen Közszolgálatért Díjjal tüntették ki egyházközségünk főgondnokát, dr. Mátyás Pétert, és dr. Bagoly Emesét, gyülekezetünk presbiterét. Az ünnepség részleteiről ezen a linken tájékozódhat: https://sarospatak.hu/2022/08/20/magyarorszag-szuletesnapja-sarospatakon/ Isten áldása legyen a kitüntetettek további orvosi, gyógyító munkáján és az egyházközségben vállalt szolgálatán. (Fénykép: sarospatak.hu)  

Időben jött segítség

Dr. Mátyás Péter főgondnok úr, Koscsó István presbitertársunk és Bana László vállalkozó szervezésében a templomtetőről elmozdult cserépfedés helyreállítása történt augusztus 6-án. Kosaras tűzoltóautó és a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem emberei helyre rakták a cserepeket, megakadályozva ezzel a további károsodást. Jó, hogy mindez augusztus 6-án megtörtént, mert az egy nappal később érkezett erős szél még tovább bonthatta volna a héjazatot. Köszönjük a legalkalmasabb időben történt intézkedést. . .

Mozgókép összeállítás a gyermektáborról

  (Készítette: Molnár Zsolt)

Gyermektáborról a médiában

Honlapunk kedves olvasóinak itt közöljük a Hegyalja Televízió híradását a gyülekezeti gyermektáborról: Köszönjük a Televízió munkatársainak a tudósítást.

Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági tábor

Június 27 – július 1. között tartottuk gyülekezeti gyermek- és ifjúsági táborunkat 65 résztvevővel. Közöttük 15 gyermek Kárpátaljáról, 3 gyermek Partiumból (Szatmárnémetiből) érkezett három kísérővel. Témája: RendezŐ a családban. A bibliai Jákób és Ézsau családtörténete alapján a napi témák: 1. Őseink és én – Az Ő alkotása vagyunk 2. Sérelmek a családban 3. Menekülés a családból 4. Otthonra találás 5. A kapcsolatok meggyógyítása. Az alábbi felvételek a teljesség igénye nélkül…Tovább

Presbiteri találkozó

Megtartottuk június 18-án délután az evangelizációs hét kapcsán szervezett presbiteri találkozót. A környékbeli presbitériumokból is jöttek érdeklődők. Az együttlét áhítattal kezdődött, melyet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tartott. Dr. Mátyás Péter fődondnok köszöntötte a gyülekezetet, majd a Gedeon Társaság munkájáról számolt be. Ezután Bajusz János, az egyházmegye főgondnoka mondott köszöntőt, majd a találkozó találkozó  program szerinti előadói mondák el gondolataikat: Kövér Zsolt missziói gondnok, Pásztor Gyula, Sipos-Vizaknai Gergely gödi lelkipásztor, Bíró…Tovább

Mai híradás az evangelizációról

Istennek legyen hála, ma este szűkösnek bizonyult a Lorántffy-terem. A templomba mentünk át, ahol népes közösség előtt hangzott az igehirdetés. A keddi evangelizációs est után a konfirmált fiatalok, csütörtök este a gyülekezet énekkara maradt együtt beszélgetésre, és együtt megvacsoráztunk. Az asztalravalót ezúttal is Kövér Zsolt missziói gondnok készítette el. A járvány után nemrég újjá alakult gyülekezeti énekkar szép, Istent magasztaló éneke is felcsendült a filagóriában. A hét további, minden estéjére…Tovább

Zajlik az evangelizáció

Növekvő érdeklődés mellett zajlanak az evangelizációs estek. Amit hirdettük, június 13-18. között a Lorántffy-teremben 17 órai kezdettel evangelizációs esteket tartunk Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) lelkipásztor szolgálatával. Az igehirdetések a Szentlélek Isten munkájáról szólnak. Kedd este konfirmált fiataljaink egy csoportja is találkozott Pocsai Sándorral. Konfirmált fiataljaink a parókia udvaron lévő filagóriában gyülekezetek össze az evangelizációs est után, ahol beszélgettek, énekeltek. Kövér Zsolt missziói gondnok a kemencében finom pizzát sütött. Várjuk továbbra…Tovább

Konfirmáció 2022

Gyülekezetünkben május 15-én volt konfirmáció vasárnapja. Előző este, szombaton a templomban istentisztelet keretében húsz fiatal tett nyilvános vizsgát a gyülekezet előtt. A felkészítést és a vizsga lebonyolítását a gyülekezet lelkipásztora végezte. A szombat esti vizsga végén Dr. Mátyás Péter, a gyülekezet főgondnoka a presbitérium képviseletében szép minősítést mondott a konfirmandusok felkészüléséről. Ezt követően a Lorántffy-teremben a szülők szeretetvendégséget szerveztek a gyermekeknek. Másnap, május 15-én a délelőtti istentiszteleten volt ünnepélyes hitvallás-…Tovább

Újraindult a gyülekezet énekkara

A járvány idején gyülekezetünk énekkara szüneteltette összejöveteleit. Most, hogy a pandémia visszalépőben van, ismét elindítottuk a kórus munkáját. Megszólítottuk azokat, akik korábban is szolgálatot vállaltak, és hívtunk újakat is. Korábban Dr. Takács Andrásné volt a kórus vezetője, megromlott egészségi állapota miatt azonban már nem tudta tovább vállalni. E helyről is köszönjük, hogy évtizedeken keresztül hűséggel és lelkesedéssel látta el ezt a fontos szolgálati területet. Gyülekezeteink életében a kóruséneklés több szempontból…Tovább