A presbitérium osztott ebédet rászorulóknak

Január 7-én a piactéren a presbitérium látta vendégül a városban élő rászorulókat. Mintegy hatvan ebéd kiosztására került sor. A gyülekezet lelkipásztora rövid áhítatot tartott és imádságot mondott. Ezt követően került sor az ebéd kiosztására. Köszönjük missziói gondnokunknak, a presbitereknek és a gyülekezet önkénteseinek a szép összefogást e nemes cél megvalósításáért. . . . . .

Újévi köszöntő 2023

Az esztendő első istentisztelete után a Lorántffy-teremben fogadást rendeztünk.  Az istentisztelet után a résztvevőket a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte. Az egybegyűltek süteményt fogyasztottak, koccintottak és újévi jókívánságaikat mondták el egymásnak. . . . .

Karácsonyi gyermek ünnepély

Szenteste délutánján gyermek karácsonyi ünnepély volt gyülekezetünkben. Gyülekezetünk gyermek-isteniszteletre járó csoportja verssel, énekszóval és a Szentírás karácsonyra mutató tartalmú igéivel mondta el bizonyságtételét a világ Üdvezítőjének születéséről. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony hirdette az igét a népes gyülekezet előtt. Az ünnepség végén a gyermekek a gyülekezet ajándékaként karácsonyi csomagot kaptak. . . . . . . . .

Vendég igehirdető és szeretetvendégség

Advent harmadik vasárnapján, december 11-én gyülekezetünkben Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke hirdette az igét. Az istentiszteleten a gyülekezet legapróbbjai, az Igazkincs Református Óvoda növendékei mondák el őszinte gyermeki lélekkel, mindenki számára érthetően, hogy mit jelent nekik az advent. Horkay László püspök úr ugyanazon a napon szeretetvendégség keretében szólt az orosz-ukrán háború kárpátaljai népünkre és gyülekezeteinkre gyakorolt hatásairól. A szeretetvendégség további részében tea és sütemény mellett a jelenlévők…Tovább

Rászorulók ebédeltetése

Gyülekezetünk missziói gondnoka, Kövér Zsolt kezdeményezésére újraéledt és mostanra hagyománnyá lett a városban élő rászorulók ebédeltetése. December 3-án szombaton a piactéren gyülekezetünk osztott ebédet olyanoknak, akiknek nem mindig van meleg étel az asztalán. Köszönjük önkénteseinknek a segítséget. . .    

Intézményi vasárnap az általános iskolával

Advent második vasárnapján, december 4-én a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának intézményi vasárnapja volt gyülekezetünkben. Fejér Zoltán lelkész-vallástanár hirdette az igét, az iskola énekkara szolgált és a diákok adventi tartalmú verses összeállítást adtak elő. . . . .

Hálaadó istentisztelet a Marosvásárhely-Vártemplomi Egyházközségben

Hálaadó istentiszteletre kapott meghívást gyülekezetünk lelkipásztora és főgondnoka a házastársaikkal a marosvásárhelyi testvérgyülekezetünktől. Október 22-én népes gyülekezet részvételével adtunk hálát a vártemplom felújításáért. Az istentiszteleten részt vett az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla is, aki az istentisztelet elején egy kisgyermeket keresztelt. Az igehirdetést Dr. Kolumbán Vilmos egyházkerületi főjegyző végezte. Gyülekezetünk nevében Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. Október 23-án a délelőtti istentiszteleten gyülekezetünk lelkipásztora prédikált, mely ezen a…Tovább

Intézményi vasárnap a Vay Miklós Szakképző Iskolával

Október 9-én a délelőtti istentisztelet intézményi vasárnap volt. Iskolaidőben a városban működő valamely református oktatási intézmény lelkészi végzettségű tanára hirdeti az igét templomunkban. Mind az intézménynek, mind a gyülekezetnek fontos az ilyen találkozás. Olyan városban, mint a miénk, melyben közel fél évezredes hagyománya van a református oktatásnak, fontos, hogy gyülekezet és iskola kölcsönösen közvetítse egymás felé az Istentől kapott hatásokat; egymás építésére. Október 9-én diákok és tanárok egy csoportja énekkel,…Tovább

Cserkészeinkről

Cserkésztáborral zárult a 2022-es cserkészév Sárospatakon „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta” (1Kor 3,6) A 763. sz. Sztárai Mihály Sárospataki Cserkészcsapat tagjai közös nagytáborban vettek részt a 792. sz. Bocskai István Szerencsi Cserkészcsapattal. A tábor helyszíne Komlóska határa, jellege félnomád volt, épített konyhával, sátortáborral, táborkapuval, táborkereszttel, zászlórúddal. A tábor keretmeséje a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc volt, ágyúlövésekkel, trombitaszóval, és keretmese jelenetekkel, mint pl. Esze Tamás…Tovább

Viharkár

Az augusztus 22-i vihar városunkban komoly károkat okozott. A református templom északi és déli oldalán a héjazatot megbontotta, valamint az Ifjúsági Ház tetőzetét. Az esti órákban bejelentésünkre a tűzoltóság kivonult és a megmozdult cserepeket helyükre tették, így a templom melletti járdán közlekedőket nem fenyegeti balesetveszély. Az összetört cserepeket azonban sürgősen pótolni kell, hogy a további károkat megelőzzük. A templom észak-keleti oldalán a padláson komoly beázás látszik, de nehéz megállapítani, hogy…Tovább

Kitüntetettek

. Augusztus 20-án a várudvarban megrendezett városi ünnepségen Közszolgálatért Díjjal tüntették ki egyházközségünk főgondnokát, dr. Mátyás Pétert, és dr. Bagoly Emesét, gyülekezetünk presbiterét. Az ünnepség részleteiről ezen a linken tájékozódhat: https://sarospatak.hu/2022/08/20/magyarorszag-szuletesnapja-sarospatakon/ Isten áldása legyen a kitüntetettek további orvosi, gyógyító munkáján és az egyházközségben vállalt szolgálatán. (Fénykép: sarospatak.hu)  

Időben jött segítség

Dr. Mátyás Péter főgondnok úr, Koscsó István presbitertársunk és Bana László vállalkozó szervezésében a templomtetőről elmozdult cserépfedés helyreállítása történt augusztus 6-án. Kosaras tűzoltóautó és a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem emberei helyre rakták a cserepeket, megakadályozva ezzel a további károsodást. Jó, hogy mindez augusztus 6-án megtörtént, mert az egy nappal később érkezett erős szél még tovább bonthatta volna a héjazatot. Köszönjük a legalkalmasabb időben történt intézkedést. . .