Evangelizációs estek

Május 22-26. között – hétfőtől péntekig minden este 17 órai kezdettel evangelizációs esteket tartunk a Lorántffy-teremben Pocsai Sándor kárpátaljai lelkipásztor, a csongori misszió vezetőjének szolgálatával. Ha a gyülekezeti terem kicsinek bizonyul, az evangelizációs estek a templomban lesznek. Az igehirdetések később is meghallgathatók honlapunk “Igehirdetések” rovatában. Biztatjuk a kisgyermekes családokat, ők is jöjjenek a templomi mocorgóban gyermekükkel együtt lehetnek, a templomba nem hallatszik ki a gyermekhang, de ami a templomban történik,…Tovább

Ifjúsági istentisztelet

Május 14-én ifjúsági istentisztelet volt gyülekezetünkben. Az Igazkincs Református Óvodába járó gyermekek egy csoportja énekkel szolgált, és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói is elmondták bizonyságtételüket énekszóban. Az ifjúsági zenekart Kaposi Lili vezette, igét olvasott Kocsis Attila, imádságot mondott Halász Emília teológus hallgató. Plesa Boglárka arról beszélt, hogy “Miért jó Sárospatakon teológus hallgatónak lenni?” Igét hirdetett a gyülekezet lelkipásztora. Gyülekezetünkben evangelizációra készülünk, melyet május 22-26. között – hétfőtől péntekig –…Tovább

Anyák napi istentisztelet

Május 7-én az édesanyákat köszöntöttük gyülekezetünkben. A délelőtti istentiszteleten a református általános iskola diákjai is jelen voltak, énekszóval, igeolvasással és imádsággal szolgáltak. Igét hirdetett Fejér Zoltán intézményi lelkész. Az intézmény énekkarát Takácsné Horváth Emőke tanárnő vezényelte. Délután a ravatalozóból eltávolítottuk a temetésekre leginkább emlékeztető kellékeket, s ott is istentiszteletet tartottunk. Azok emlékeztek, akik édesanyjuk személyét szívükben őrzik. A délelőtti istentiszteleten készült fényképekből közlünk néhányat. .  . . . ,

Hálaadó istentisztelet

Az 1538 óta működő Sárospataki Református Egyházközség közgyűlése tíz évvel ezelőtt választotta meg lelkipásztorának Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor, teológiai tanárt, aki hitvestársával együtt szolgálja közöttünk Isten dicsőségét, közösségünk külső és belső épülését. Ő a négyszáznyolcvanöt éves gyülekezet hetvenharmadik lelkipásztora. A gyülekezettel közösen megtett útra visszatekintve Isten megtartó kegyelméről és jóságának közöttünk véghezvitt jeleiről emlékeztünk meg. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke végezte. A nap témája: „Együtt…Tovább

Konfirmáció 2023

Április 23-án volt gyülekezetünkben konfirmáció vasárnapja. Huszonhárom fiatal tett konfirmációs fogadalmat és járult az úri szent vacsora vételére népes gyülekezeti közösségben. Akik korosztályukból kisgyermek korukban gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesültek és városunkban laktak, alig voltak többen, mint ahányan most konfirmáltak. Ez azt az örvendetes tényt jelzi, hogy szüleik nemcsak keresztelésükkor tartották fontosnak, hogy gyermekük Istenhez tartozzon, hanem most is. Legyen ezért embernek – a szülőknek – köszönet, Istené pedig a…Tovább

Gyakornoki vizsga-istentisztelet

Gyülekezetünkben gyakornoki évét tölti Molnár Zsolt. Szolgálatát örömmel és tartalmasan látja el közöttünk. A teológus hallgatók életének egyik jelentős mérföldköve, amikor gyülekezeti közösségben vizsga-istentiszteletet kell tartaniuk. Ez abból áll, hogy egy vasárnapi istentiszteletet kell megtartaniuk. A gyülekezet talán nem is sejti, hogy az igehirdetést végző ifjú lelkész életében ennek milyen nagy jelentősége van. A gyülekezet tagjai között foglal helyet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia képviselője, a Zempléni Református Egyházmegye által…Tovább

Húsvéti legátusunk volt Sipos-Vizaknai Ábel

Sipos-Vizaknai Ábel, másodéves teológus hallgató, 2003-ban született Miskolcon. Vizsolyban nőtt fel, ahol szülei lelkipásztori szolgálatot láttak el, 2011-ig. Ekkor költöztek Gödre, ahol általános- és zeneiskolába járt. Köziskolai tanulmányait a budapesti Benkő István Református Gimnáziumban folytatta, itt is érettségizett. Gimnáziumi tanulmányai alatt fogalmazódott meg, hogy jogi pályán szeretne elhelyezkedni. Isten vezetését kérte ebben. Imádságai által Isten azonban azonban megmutatta, hogy szülei után a teológiára menjen. Útkeresésében Isten nem hagyta válasz nélkül….Tovább

Intézményi vasárnap a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthonnal

Március 26-án intézményi vasárnap keretében a Vay Miklós Szakképző Iskola és Diákotthon vallástanára, Fülöpné Vadon Erzsébet hirdette az igét gyülekezetünkben. Az igehirdetés meghallgatható az “Igehirdetések” menüsorban. A szakképző diákjai és tanárai verssel és hangszerekkel kísért énekszóval gazdagították istentiszteletünket. Mindig felemelő szép alkalom, amikor gyülekezet és intézmény együtt magasztalja az Urat. . . . .

Testvéri találkozás

Február 18-án a Mudrány étteremben jótékonysági estet szerveztünk a városban élő történelmi keresztyén felekezetekkel: római és görög katolikusokkal. Azt a célt tűztük ki, hogy a városban tanuló olyan kárpátaljai diákokat segítünk, akik családjuktól elszakadva élnek. A háborús helyzet miatt nem utazhatnak haza és szerettei nem látogathatják meg őket, családi támogatásra nem számíthatnak. Február 23-án este találkoztunk a támogatottak egy csoportjával. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tájékoztatta a résztvevőket a tiszta bevétel…Tovább

Jótékonysági est

Február 18-án, szombaton jótékonysági estet szervezett a városban élő három történelmi keresztyén felekezet. A római katolikusik, görög katolikusok és a reformátusok. Az est színhelye a Mudrány étterem volt. Azt a célt tűztük ki, hogy az est tiszta bevételével a Sárospatakon tanuló kárpátaljai diákokat segítjük. A rendezvényt az est háziasszonya, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nyitotta meg. Köszöntést mondott Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, az est fővédnöke. Ezt követően Bereczkei Miklós…Tovább

Intézményi vasárnap a gimnáziummal

Február 19-én intézményi vasárnap volt gyülekezetünkben a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumával. Igét hirdetett Fejár Zoltán intézményi lelkész, vallástanár. Az igeolvasást és a kezdő imádságot gimnazisták mondták. A Kollégium kántusa énekkel szolgált, a Kántust Bereczki Róbert karnagy vezette. . .

A presbitérium osztott ebédet rászorulóknak

Január 7-én a piactéren a presbitérium látta vendégül a városban élő rászorulókat. Mintegy hatvan ebéd kiosztására került sor. A gyülekezet lelkipásztora rövid áhítatot tartott és imádságot mondott. Ezt követően került sor az ebéd kiosztására. Köszönjük missziói gondnokunknak, a presbitereknek és a gyülekezet önkénteseinek a szép összefogást e nemes cél megvalósításáért. . . . . .