Gyülekezeti gyermektábor

Július 2-től 6-ig tartottuk meg hagyományos gyülekezeti gyermektáborunkat, amelyen 5-12 éves gyermekek vettek részt. Jézus példázatait dolgoztuk fel: 1. az elveszett bárány és drahma, 2. a mustármag, 3. a nagy vacsora és 4. a gonosz és a hűséges sáfár példázatát Lukács evangéliuma alapján. Egy-egy nap és az egész hét a példázatokat követve, tematikusan épült fel: Jézus keres, mint pásztor az elveszett bárányát, az ő országa kicsiben kezdődik, de egyre növekszik;…Tovább

Zenés istentisztelet és fényképkiállítás

Az iskolai év végeztével Bereczki Róbert a Sárospataki Református Kollégium Kórusa kórustábort szervezett. Július 8-án az istentiszteleten a előadták azokat a kórusműveket, amelyeket megtanultak vagy átismételtek. Az énekkart Bereczki Róbert karnagy vezette. Ezt követően fényképkiállítás nyílt a templom karzati galériáján. Az érdeklődők július végéig László Miklós (Kolozsvár) fényképeit tekinthetik meg, melyek a Házsongárdi Temető építészeti szempontból és/vagy az ott nyugvó személyiségek életműve szempontjából fontos síremlékeiről készültek. A kiállítást Bordás István,…Tovább

Gyülekezeti nap

Június 10-én gyülekezeti napot tartottunk. Délelőtt a 10 órai istentiszteleten igehirdetéssel kezdődött, majd az folytatásban a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói egy Szenczi Molnár Albert munkásságát bemutató darabot adtak elő. Az intézmény a Gyakorlati Teológiai és Neveléstudományi Intézet kezdeményezésére pályázatot hirdetett, amelynek célja az volt, hogy a pályázók Szenczi Molnár Albert munkásságán keresztül a zsoltárok értékére és jelentőségére felhívják a figyelmet. A jeligével benyújtott pályázatok közül Tikász Ábel budapesti teológus…Tovább

Erdélyben jártunk

Május végén – június elején Marosvásárhelyre, testvérgyülekezetünkhöz, a Vártemplomi Egyházközség meghívására kirándultunk. A 2016-ban mindkét közösség presbitériuma által elfogadott alapító okirat mondja ki és szabályozza a testvérgyülekezeti kapcsolatot. II. Rákóczi György halála után özvegye – Bátori Zsófia – visszatért római katolikus hitére, református eleink templomát elvette, a Kollégiumot elűzte Sárospatakról. Ekkor a város egésze református hiten volt. A földönfutóvá lett bujdosó Kollégium Vilmány, Gönc, Kassa, Gyulafehérvár Boroskrakkó állomás után, sok-sok…Tovább

Sírjatok harangok!

. Június 4-én 1630-tól tíz percen át szóltak templomunk harangjai. Ezúttal nem istentiszteletre és nem temetésre, hanem emlékezésre. 98 esztendővel ezelőtt ebben az időpontban írták alá a nemzetünket megcsonkító Trianoni Békediktátumot, minek következtében országunk elveszítette területének kétharmadát. Imádkozzunk azokért, akik ennek terhét naponta viselik, akiket átlépett a határ. Imádkozzanak azok is, akik nem szoktak és nem tudnak. Ne csak az évfordulókor, hanem mindig.

Bélyegeken a reformáció

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója tiszteletére összeállított gyűjteményt tekinthetik meg. Mindenki igyekezett emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Szobrok, emlékművek állítása, tudományos konferenciák megtartása, könyvek, zeneművek, rendezvények folyamai, ünnepi istentiszteletek – mind ezt a célt szolgálják. Sárospatakon a templom felújítása kezdődött el a Reformáció évében, és befejeződött az idén, a gyülekezet alapításának 480. esztendejében. Dr. Kocsis Attila református lelkész, e kiállítás anyagának összeállítója e…Tovább

Pezsgő élet a Mocorgóban

Közös öröme templomunk felújítása azoknak, akik kötődnek a gyülekezethez. A felújításkor kialakítottunk egy gyermekbarát szobát, melyet Mocorgónak neveztünk el. Korábban raktározásra használták a sötét, ablak és ajtó nélküli helyiséget. Mára barátságos, életet sugárzó és igen nagy népszerűségnek örvendő helyiség lett. Olyan kisgyermekeket hoznak ide a szüleik, akiket korosztályuk miatt még nem lehet gyermeistentiszteletre vinni. Jöhetnek azok is, akik keresztelésre hozták gyermekeiket. A szertartás után együtt maradhatnak a gyülekezettel. A templom…Tovább

Életkép pünkösdi gyermekistentiszteleről

Pünkösd az egyház születésnapja, amit a gyermek-istentiszteleten epres tortával ünnepeltünk. Az eper a lángnyelvekre emlékeztetett, amelyek az apostolokra leszálltak.  A Szentlélek bennünk akar lakni, ahogy volt eper a torta belsejében is. .

Május 13

Május 13-án volt gyülekezetünk segédlelkésze – Balogh Milán – vizsga istentisztelete. A lelkészjelöltek nemcsak elméleti vizsgákat tesznek, hanem tanulmányaik legvégén gyülekezeti közösségben végeznek szolgálatot. A teológia intézmény által kiküldött tanárai előre megkapják az istentisztelet anyagát, sőt az előkészület menetét tanúsító szakmai anyagot is. Ennek alapján történik a lelkészjelöltek vizsgáztatása. Az igehirdetést meghallgathatja az “Igehirdetések” címsoron. Az istentiszteleten részt vett és énekkel szolgált a Tiszaladányi Református Egyházközség énekkara Dr. Szemánné Görög…Tovább

Anyák napi ünnepély

Május első vasárnapján – Anyák napján – gyülekezetünkben hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai kedveskednek az édesanyáknak és a nagymamáknak. Így volt idén is. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár-lelkész hirdette az 1Sám 1,11 verse alapján. Isten igéjének összefüggésében beszélt az édesanyák és a nagymamák szép és felelősségteljes küldetéséről, ahogyan imádságos hátteret biztosítanak gyermekeiknek, családjuknak. A Kisrefi énekkara is szolgált, majd szép verses, zenés műsorukkal köszöntötték az édesanyákat. ….Tovább

Hangzó igehirdetések

Templomunk felújítása után a délelőtti istentiszteletekről ismét készülnek hangfelvételek, melyeket honlapunk látogatói az “Igehirdetések” menüpontban megtalálnak és meghallgathatnak.

Kárpát medencei teológusok találkozója

A Kárpát-medencében működő teológiák – Budapest, Debrecen, Kolozsvár, Pápa és Sárospatak – hallgatói évente találkozni szoktak. Fontosak az ilyen találkozások, mert a távolság elszigeteltséget okozhat. A találkozásban pedig mindig élet van. Leendő lelkipásztoraink jó, ha megismerik a többi lelkészképző intézmény helyi hagyományait, a képzésben megmutatkozó sajátosságait, mert így jobban (meg)értik egymást. Április 26-29. között ennek a fontos eseménynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott helyet. A teológus hétvége a misszió…Tovább