Élet a Mocorgóban június végén

A járvány után újraindultak istentiszteleteink, a Mocorgó is megtelt élettel. A szülők hallhatják az igehirdetést, a gyermekek kisebb, természetes zaja nem zavarja az istentiszteletet. Szeretettel biztatjuk és várjuk a kisgyermekes családokat istentiszteletre. Képeink a június 28-án tartott istentisztelet közben készültek. . . .

Trianon 100

. Június 4-én csütörtökön délután fél 5-kor, a gyalázatos Trianoni Békediktátum aláírása századik évfordulójának órájában istentiszteletet tartottunk a templomban. Felsíró harangjaink száz másodpercen át hívtak bennünket imádságra és emlékezésre. Minden szívdobbanásszerű kondulása a nemzettest mondhatatlan szenvedésére, mégis a megmaradásra emlékeztetett. Az istentisztelet keretében gyülekezetünk tagjai bevonásával felidéztük az elszakított területek főbb városait, és imádságban hordoztuk azokat, akik elszakítottságunk terheit viselik, és felekezeti hovatartozástól és pártkötődéstől függetlenül városunk polgárait, holnapunk olvasóit,…Tovább

Konfirmáció 2020

. Egyházközségünk missziói rendje szerint a konfirmációi vizsgát eredetileg május 9-re terveztük, az ünnepélyes fogadalomtételt és az első úrvacsoravételt pedig május 10-én. Sajnos ez így nem valósulhatott meg, mert a koronavírus járvány miatt március 15-én tartottunk istentiszteletet utoljára. Ekkorra azonban végeztünk a konfirmációi tananyag leadásával, az utána következő foglalkozásokon – május 9-ig – ismétléssel és a kérdések betanulásával szerettünk volna foglalkozni. A járvány miatt a kérdések betanítását a szülőktől kértük….Tovább

Emlékezés Lorántffy Zsuzsannára

1660. április 18-án hunyt el Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony, városunk eddigi történetének legmeghatározóbb női személyisége. Évfordulóján, április 18-án, szombaton egyházközségünknek a fejedelemasszonyról elnevezett nőszövetsége és a gyülekezet néhány fős csoportja a járványhelyzet idejére bevezetett egészségügyi előírások megtartása mellett rövid megemlékezést tartott az Iskolakertben lévő Lorántffy-szobornál. Beszédet mondott Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony, a fejedelemasszony életéért és emberi példájáért hálaadó imádságot mondott a gyülekezet lelkipásztora. A megemlékezés végén koszorút helyeztek…Tovább

Böjti elmélkedések és imádságok

Március 15-én az istentisztelet keretében a nőszövetség tagjai böjti elmélkedéseket és imádságokat olvastak fel az igehirdetés után, a tékozló fiú példázatához kapcsolódóan. Teljes hanganyaga meghallgatható honlapunk “Igehirdetések” rovatában a március 15-i bejegyzésnél. . . . .

Gyülekezetünk ebédosztása

Március 7-én a piactéren gyülekezetünk önkéntesei ebédet osztottak rászorulóknak. Öröm, hogy a hideg hónapokban ezt a szép kezdeményezést folyamatossá lehetett tenni, hogy ilyen sok jószándékú ember van, akik készek voltak arra, hogy abból, amit Istentől kaptak, megosszák azokkal, akiknek kevesebbjük van. Az ebédosztást a lelkipásztor imádsággal nyitotta meg, majd köszöntötte a résztvevőket. Köszönet mind az adományozóknak, mind a szervezőknek, s azoknak, akik a lebonyolításban részt vettek. . .

Intézményi vasárnapok

Február 8-án a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának volt intézményi vasárnapja a délelőtti istentiszteleten. Igét hirdetett Fejér Zoltán vallástanár-lelkész. Az istentiszteten a gimnázium diákjai énekszóval és verssel szolgáltak. Március 8-án a Sárospataki Református Teológiai Akadémia intézményi vasárnapja volt. Ez alkalommal Dr. Enghy Sándor az intézmény tanára prédikált. Kocsis Sándor, az intézmény szeniora igét olvasott és imádkozott.

Megújul a Rákóczi-ház

Gyülekezetünk Rákóczi út 11. szám alatt lévő ingatlana igen rossz állapotban volt. Utcai homlokzatán az épület tömegarányaihoz nem illő ablakok voltak, a vakolat málladozott. Most is folyamatban van korszerű, hőszigetelt, az épület valamikori arculatát visszaadó ablakok beépítése. A homlokzat új vakolatot kap. A szobák parketta borítása is felújításra szorul, az elektromos hálózat régi, felújítása és teljesítmény bővítése is megtörtént. Az udvar felőli nyílászárókon a meleg eltávozott. Az udvari ablakok cseréje…Tovább

Felnőttkonfirmáció gyülekezetünkben

Házasságkötési szándékukat jelentették be egyházközségünkben Papp Tamás és Ráski Dóra ifjú pár. Elköteleződésükre Isten áldását kérve vállalták, hogy megismerik Isten Igéjét, hitünk és vallásunk alapjait, református elődeink útmutatását. Felkészültségüket a presbitérium képviselői előtt bizonyították, majd február 16-án a gyülekezet előtt fogadalmat tettek. Ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy a Református Egyházban úrvacsorával éljenek. Isten áldása legyen életükön! .

Ebédet osztottunk január 25-én

Január 25-én a piactéren egyházközségünk presbitériuma felajánlásából volt ebédosztás rászorulóknak. A presbitérium néhány tagja és a gyülekezetek önkéntesei végezték ezt a szolgálatot. Öröm volt látni, hogy az ebédosztás két nemzedékre is kiterjedt, mert egyik presbiterünk – aki ennek az egész programnak szervezője – leányával érkezett, aki önkéntesként segítette a munkát. Tegye Isten kezük munkáját “állandóvá,” ahogyan Mózes, az Isten embere fogalmaz a 90. Zsoltárban (17. vers). Legyen Istené a dicsőség,…Tovább

Egyetemes Imahét 2020

A sárospataki történelmi felekezetek tagjai az Egyetemes Imahét estéin idén is összegyülekeztek közös imádkozásra. Január 20-án, hétfőn a végardói görög katolikus templomban tartott istentisztelettel kezdődött az imaheti sorozat. Kedden a bodroghalászi református templomban, szerdán a belvárosi görög katolikus hívek templomában, csütörtökön a belvárosi református templomban tartottak istiszteletet, a záró istentisztelet a római katolikus templomban volt, ahol a vendéglátó gyülekezet énekkara is szolgált. Honlapunk olvasóinak a záró istentiszteleten készült fényképekből adunk…Tovább

Jelenések 12

A „napba öltözött asszony” és a sárkány A Jelenések könyve 12. fejezete – egy 8,5 éves kislány szemével . . A Jelenések könyvét olvassuk ezekben a hetekben a Bibliaolvasó Kalauz szerint. Erről szóltak a templomi igehirdetések, és a gyermek-istentiszteletek is. Egyik alkalommal a Jelenések 12-ről beszélgettünk a gyermekekkel. Néhányan képet is készítettek a hallottak alapján. Ezek közül egyet mellékelünk. A rajz képben elmondott evangélium, amint a kis művész előtt megképzett…Tovább