Egyházlátogatás

Március 7-én gyülekezetünkben egyházlátogatás volt. Az egyházmegye küldöttei Baksy Jánosné (Pálháza) és Oroszy Ákosné (Pusztafalu) nagytiszteletű asszonyok voltak. A gyülekezet ügykezelésének áttekintése után az egyházmegye küldöttei találkoztak a gyülekezettel. Oroszy Ákosné hirdette az igét, majd Baksy Jánosné értékelte a gyülekezet működését. Az egyházközség énekkara is szolgált, Dr. Takács Andrásné vezetésével. Az egyházlátogatás a parókián vacsorával ért véget, mely oldott beszélgetéssel telt az egyházlátogatók, a gyülekezet gondnokai és a lelkészházaspár közösségében….Tovább

Intézményi vasárnap

Március 4-én a Mudrány étteremben tartott istentisztelet intézményi vasárnap volt. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája vett részt az istentiszteleten. Az intézmény egyik diákja igét olvasott, a másik imádkozott. Fejér Zoltán vallástanár hirdette az igét. a Kollégium vegyes kara Bereczki Róbert vezetésével énekelt. . .

Ebédosztás volt március 3-án

Szombatonként tovább folyik az ebédosztás a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak. Február 24-én a Zempléni Lovasegyesület, március 3-án egyházközségünk látta vendégül a rászorulókat. Akik az osztásban február 24-én részt vettek, úgy emlékeztek vissza, hogy kiosztották az ebédeket, voltak akiknek jutott annyi, hogy egy-egy adagot elvihettek. Egy rászoruló azonban késve érkezett, neki már nem jutott. Ekkor korábban érkezett sorstársaik, akik kaptak annyit, hogy elvinni is tudtak, megosztották ennivalójukat a későbben érkezővel….Tovább

Ebédosztás volt február 17-én

Folytatódott a szombatonként 12 órára meghirdetett ebédosztás. Február 17-én Egyed Attila települési képviselő biztosította az ebédosztáshoz szükséges feltételeket. Rajta kívül Madák Béla, Gyürkei Pál, Egyedné Tóth Hajnalka, Egyed Fanni Vivien és Egyed Fédra Hajnalka vett részt az előkészületekben és az ebédosztás lebonyolításában. Kövér Zsolt Missziói Bizottsági tag szólított meg korábban vállalkozásokat, szervezeteket és magánszemélyeket, akik ennek révén a téli időszakban felajánlották, hogy hajléktalanoknak és rászorulóknak ebédet főznek. A február 17-én…Tovább

Még kapható!

Korábban hírt adtunk róla, hogy megjelent gyülekezetünk kiadásában a Cum grano salis című könyv második kiadása. November hónap folyamán elfogyott, most újból kapható. A reprezentatív kiadásban megjelent könyv alkalmas arra, hogy valakinek örömet szerezzünk vele. Megrendelhető a Lelkészi Hivatal elérhetőségein. Lásd a honlap “Kapcsolat” menüpontját.

Újabb látványos haladás

A templom és környéke felújításának újabb látványos lépésének lehettek tanúi, akik február 12-én a Kossuth Lajos utcában jártak. Lebontották a Lorántffy utcai, garázstól a Kossuth Lajos utcáig terjedő kerítésszakaszt, valamint a rá merőleges Kossuth Lajos utcai kerítést. Ugyanakkor a Lorántffy utcában a Lelkészi Hivatal bejárata és a garázs közötti szakaszon korábban lebontott kerítés helyén szépen magasodik az új kerítés. .   . . . .  

Intézményi vasárnap

Február 11-én gyülekezetünkben intézményi vasárnap volt. Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésze és tanára hirdette az igét a Mudrány étteremben tartott, igen népes gyülekezet előtt. Svantner Gergő szenior olvasta az igét, imádságot mondott Kreisz János esküdt felügyelő. Az igehirdetés után a Sárospataki Református Kollégium Kórusa énekelt. A kórust Bereczki Róbert vezette. Az istentiszteleten Czető Norbert lelkipásztor vezetésével részt vett a hajdúszoboszlói gyülekezet hétvégét Sárospatakon töltött csoportja. Emlékezetesen tartalmas,…Tovább

Ebédosztás február 10-én

Meghirdetett ebédosztás sorozatunk részeként február 10-én gyülekezetünk osztott ebédet a piactéren. Kövér Zsolt szervezésében a Missziói Bizottság és a Presbitérium néhány tagja bonyolította le az osztást. A finom gulyást a már ebédosztásban is részt vett Untener Barnabás főzte ezúttal is, mint korábban is adományként, önköltségi áron. Azokat, akik eddig, és ezután részt vettek, részt vesznek ilyen szervezésben, Jézus az Atya “áldott embereinek” nevezi: “éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom…Tovább

Képek a felújításról

. . . . .

Imahét 2018

Idén is megrendeztük a városban élő történelmi keresztyén felekezetek részvételével az egyetemes imahetet. A református templom felújítási munkái miatt ezúttal istentiszteleti helyszínt nem tudtunk biztosítani, de közösségünk részvétele az egyes istentiszteleti alkalmakon lelkes volt és népes. A keresztyén egység útjainak keresésére nézve a Bibliában kikerülhetetlen teológiai szempontok fogalmazódnak meg. A korunkban zajló világjelenségek pedig kívülről adnak késztetést arra, hogy közös keresztyén értékeink megfogalmazásáról ne feledkezzünk el. Az alábbi képek a…Tovább

Presbiteri csendeshétvége

A presbitérium egy húszfős csoportjával csendeshétvégén voltunk január 12-14. között Felvidéken a Deregnyői Tanulmányi Központban. Három súlyponti kérdéssel foglalkoztunk. “A presbiter és Jézus” témát a Nikodémusról szóló bibliai híradás alapján tárgyaltuk. Megvizsgáltuk, hogyan változtatta át életét a Jézussal való találkozás és hogyan nyilvánult ez meg a későbbi cselekedeteiben: amikor a Nagytanácsban Jézus elítélését kifogásolta, majd amikor Jézus temetésekor Arimátiai Józseffel együtt ismét előlépett. A második témakör “A gyülekezet küldetése –…Tovább

Képekben a templomról röviden

. .