A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség az erdőbényei idősotthonban járt

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség egy csoportja egy kisbusszal és személygépkocsival az erdőbényei református idősotthonban járt. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nőszövetségi elnök áhítatot tartott. A nőszövetség tagjai az otthon lakóinak ajándékcsomagot vittek, majd énekszóban és versben elmondott bizonyságtétellel szolgáltak. Az együttlétet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor imádsággal zárta.

Pünkösdi istentisztelet a Mudrányban

Pünkösdkor a Mudrány étteremben népes gyülekezet vett részt az istentiszteleten és az azt követő úrvacsoraosztáson. A gyülekezet énekkara is énekelt Dr. Takács Andrásné vezetésével. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepi legátusa a húsvéti ünnepkörben Bálint László Áron volt, aki több ízben szolgált igehirdetéssel. A Mudrány étteremben az úrvacsoraosztásnál segített.  

Megemlékezés a Trianoni Békeszerződés aláírásáról

Június 4-én gyülekezeti délután keretében megemlékeztünk a dicstelen, hazánkat szétdaraboló Trianoni Békeszerződés aláírásának 97. évfordulójáról. Az együttlét elején a 385. dicséretet énekelték, ezután Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor a 137. Zsoltár igéit olvasta fel, majd imádkozott. Kiss Endre József tartott ezzel kapcsolatban előadást, melyet honlapunk látogatói itt elolvashatnak. Az előadás után a jelenlévők kérdéseket  tettek fel az előadónak, beszélgetés alakult ki. A 385. dicséretbe Dinnyés József előadásában itt belehallgathat: https://www.youtube.com/watch?v=IH4s3XiTyPo A templom…Tovább

Konfirmáció 2017

. Gyülekezetünkben a konfirmációi felkészítésben részt vett fiatalok nyilvános vizsgájára május 13-án szombaton 17 órakor a templomban került sor. Ünnepélyes fogadalomtételük és első úrvacsoravételük május 14-én vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten volt. Az ünnepi istentiszteleten a szülők képviseletében Bódisz Attila szólt az ünneplő közösséghez. Beszéde itt elolvasható. Gyermekeink a konfirmációval válnak az egyházban felnőttekké, ezért fontos fordulópont az életükben. Idén a reformáció félévezredes évfordulóját ünnepeljük, Istenünk megtartó kegyelmére emlékezünk. Gyermekeinket…Tovább

500 perc bibliaolvasás

A reformáció félévezredes évfordulójára emlékezve 500 percig tartó bibliaolvasást szerveztünk. Mivel a felújítás miatt templomunk jelenleg istentiszteletei célokra sem használható, alternatív helyszínként a Rákóczi-vár udvarán tartottuk a bibliaolvasást. Köszönet érte e helyen is a vár vezetőségének. A meseszép helyszín nem csupán küllemében volt méltó a rendezvényhez, hanem abból a szempontból is, hogy I. Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsanna kedvenc lakóhelye volt, akik mély református hittel rendelkező emberek voltak, s…Tovább

Istentisztelet a Mudrányban

Amint azt korábban több csatornán át hirdettük, a templom felújítása miatt a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk. A május 21-én tartott istentiszteletről a Zemplén Televízió is hírt adott, aminek közreadásához szíves hozzájárulását adta, s ezt ezúton is köszönjük. A híradást az alábbi linkre kattintva nyithatja meg. Hir7Sp170524_reformatus_istentisztelet_a_mudranyban

Templom felújítás

Szépen halad a templom felújítása. A toronysüveg már szinte készen van, a templom északi falát beállványozták. Május 15-én kiürítettük a templomot és átadtuk a felújítást végző szakembereknek. A belső felújítás ideje alatt a délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk, az esküvőket pedig a Rákóczi-várban. A Lorántffy utcai kerítés szakaszt a Lelkészi Hivatal bejáratáig már korábban lebontották, elkezdődött az új, eredetivel megegyező kivitelű kerítés alapjának építése. Május 17-én felhelyezték a gömböt…Tovább

Előadás Arany Jánosról

A reformáció emlékévéhez kötődő gyülekezeti délutánok keretében megemlékeztünk Arany János születésének 200. évfordulójáról is. Arany János az egyetemes magyar kultúra kiemelkedő alakja, de nekünk az is fontos, hogy hitét gyakorló református ember volt. Ravasz László „a legnagyobb magyar lángelmének” nevezte. Méltán. A róla szóló előadás április 30-án. Darvasi Zoltán, a nagyszalontai Arany János Múzeum igazgatója tartotta ezzel a címmel: “Arany János, a református költő.”

Édesanyák köszöntése

A szokotthoz képest most kivételesen egy héttel korábban, április 30-án volt a Kisrefi intézményi vasárnapja. Hagyományosan Anyák napján szokták köszönteni templomunkban az édesanyákat, most erre sajnálatos időpont ütközés miatt április 30-án került sor. Az istentisztelet elején az iskola kórusa énekelt, igét hirdetett Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. Ezután a gyermekek mondták el énekszóban és versben köszöntésüket az édesanyáknak és a nagymamáknak.        

Elkezdődött

Elkezdődött a templom renoválása. A toronysüveg lemezborítását eltávolítják, s új, időtálló vörösréz borítással látják el. Aki velünk együtt tud örülni ennek a most elkezdődött folyamatnak, szeretettel biztatjuk, adjon hálát Istennek velünk együtt, hogy sor kerülhet templomunk felújítására. A munkálatok elindulásáról a Zemplén Televízió is hírt adott. Az alábbi linken a híradást megnézheti, illetve, ha csak a templommal kapcsolatos hírt szeretné látni, állítsa a képalján lévő, műsoridőt jelző szalagot 5:31-re. (Fénykép:…Tovább

Húsvéti legátusunk volt

A húsvéti ünnepkörben gyülekezetünk legátusa volt Soós Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. A jelenlegi határokon túlról, Kárpátaljáról, szülőfalujából Szalókáról érkezett Patakra. Általános iskolai tanulmányait az ott működő magyar nyelvű iskolában végezte, majd a középiskolai éveket a Nagydobronyi Református Líceum falai között töltötte. A Szalókai Református Egyházközségben 2010-ben konfirmált. Isten végtelen szereteteként értelmezi, hogy 2012 óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkész szakirányú képzésén folytathat tanulmányokat, és intézményünk…Tovább

Alapkőletételi okmány

Régészeti feltárási munkák, a tervezői munkák és ezt követően igen hosszadalmas, sokak számára érthetetlen várakozás után elkezdődik a templom teljes külső és belső felújítása. A munka Magyarország Kormánya és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a hívek adakozásával válik lehetővé. Amikor 2017. április 18-án az ezzel kapcsolatos szerződés aláírása is megtörtént, ténylegesen kezdetét veszi a mostanra ugyancsak esedékes és rég várt felújítás. A húsvét vasárnapi istentiszteleten az úrvacsoraosztás után Dr….Tovább