Kálvinizmus – az élet református módja

November 12-én gyülekezeti délután sorozatunk keretében Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára tartott előadást gyülekezeti termünkben, “Kálvinizmus – az élet református módja” címmel. . .

Reformációi előadás

A reformáció emléknapját megelőző hetekben a szerda esténként áhítatot követően egy-egy, a reformáció szempontjából fontos személyiség életútját ismerték meg a jelenlévők. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta ismertette Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert és városunk eddigi legmeghatározóbb női személyisége, Lorántffy Zsuzsanna életútját. Isten olykor emberi példákon keresztül is tanít bennünket. Az itt megnyitható diasorozaton Lorántffy Zsuzsanna  életével ismerkedhet meg honlapunk Kedves Olvasója.

Reformációi istentiszteletetek

Reformáció napján délelőtt 10 órakor és 17 órakor tartottunk istentiszteletet a Mudrány étteremben, mindkét alkalommal úrvacsora osztással. A 17 órakor kezdődő istentiszteleten Gerlai Pál evangélikus lelkipásztor (Tokaj) hirdette az igét. Gyülekezetünk ezúttal több nemzedékből összetevődő énekkara is énekelt, melyet Dr. Takács Andrásné vezetett. Énekkarunk szolgálatról élő közvetítéses felvételt tett közzé a Facebookon Gerlai Pál nagytiszteletű úr, amit itt is megköszönünk. Evangélikus testvéreink példaértékű figyelemmel, fantáziával és tartalommal jelentek meg, s…Tovább

Zenei hitvallásaink

A szervezés időszakában még úgy terveztük, hogy október 15-én 18 órakor templomunk adhat helyet a Debreceni Kollégiumi Kántus és a Psalterium Hungaricum kórus hangversenyére. Időközben elkezdődött és jelenleg is folyik a templom felújítása, így más helyszínről kellett gondoskodnunk. A tartalmas, magas művészi színvonalú rendezvénynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott helyet, így a Reformáció 500. évfordulója alkalmából tervezett koncertnek nem kellett elmenni városunkból. A hangverseny házigazdája a Sárospataki Református Egyházközség…Tovább

Utak

Október 11-én a szerdai bibliaóránkat meghatározták az utak. A János 14,6 verséből elhangzott ige is erről szólt, Jézus az út. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony Szenczi Molnár Albert életútját mutatta be. Egy igen gazdag és különlegesen mozgalmas életet. A zsoltárfordítóét, Kálvin tolmácsét, a tudósét. Az együttlét végén Topos Tiborral ismerkedtünk meg, a kocsi gyülekezet lelkes tagjával, aki a reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére vállalta, hogy 500 km-t gyalogol….Tovább

Gyülekezeti délután egy életútról

“Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz…” (Zsidó 4,14) . Egy élettörténetből hallottunk Vaszily Ferencnétől részletet arról, hogy miként vált ki református vallásából, lett Jehova Tanúja, és másfél évtized után milyen utakon tért vissza gyülekezetébe. Mindannyiunk számára tanulságos történet, hasznos, tartalmas együttlét volt. Nem kell ugyanabba a zsákutcába befutni, ahol már más járt, másfelől egy ilyen élettörténet útbaigazítás lehetett azoknak, akik visszatérnének, de nem tudják, hogyan. Szívesen és szeretettel biztatjuk honlapunk olvasóit, ha hasonló helyzetbe…Tovább

Hálaadás

Szeptember 29-én került sor az újjáépített Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának átadására. Az ünnepséges a városban működő történelmi egyházak képviselői áldást kértek az ott folyó munkára. Megfogalmazhatjuk e mérföldkő kapcsán, hogy a város közéleti tevékenysége az előttünk járt nemzedékek munkájára épül. Illyés Gyula ismert versének parafrázisa fogalmazható meg: Hiszed-e, hogy volna olyan-amilyen Sárospatak, ha nincsenek Rákócziak és Lorántffyak? – Nem hiszem.

A reformáció hatása az építészetre

Szeptember 24-én vasárnap 15 órai kezdettel a Lorántffy teremben Rudolf Mihály építész, a megyei építészkamara elnöke előadását hallgattuk, melyet ezzel a címmel tartott: “A reformáció hatása az építészetre, különös tekintettel a templomépítészetre”

Reformátusok a földrajz tudománytörténetben

Szeptember 6-án gyülekezeti délután keretében folytattuk korábbi sorozatunkat, melyet a reformáció félévezredes évfordulója alkalmából indítottunk el. Dr. Puskás János, az ELTE Savaria Földrajz Tanszékének tanára tartott előadást “Reformátusok a földrajz tudománytörténetben” címmel. Az előadásában Molnár Mária (protestáns misszionárius – Pápua Új-Guinea) és Katona Mihály (református lelkész – Komárom) földrajzhoz kapcsolódó munkásságát mutatta be.

Táblaavatás a Vizikapunál

Sárospatakon a reformáció hamar terjedni kezdett. A Kollégiumot 1531-ben, a gyülekezetet 1538-ban alapították. A város akkori ura a korán protestáns hitre tért Perényi Péter főispán, koronaőr, erdélyi vajda volt. Az általa feloszlatott ferences rend szerzetesei közül került ki Kopácsi István és Sztárai Mihály, akik ezután Patak prédikátorai lettek, akik a reformáció szellemében hirdették az igét, s iskolaszervezők is voltak. Perényi a római katolikusok által használt templomot bővítette, a vár északi…Tovább

Hálaadás a Magyarok Kenyeréért

Augusztus 20-án a Művelődés Házában tartott ünnepségen adtak hálát a városban működő történelmi egyházak képviselői a Magyarok Kenyeréért.

Gyülekezeti kiránduláson Genfben voltunk

A reformáció 500. évfordulója alkalmából július 11-14. között gyülekezeti kirándulás keretében Genfben jártunk. Hitünk reformációja címmel hirdettük meg az emléktúrát, melyet a Reformáció Emlékbizottság és a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány támogatott. Útközben zsoltárokat énekeltünk, s a reformációhoz kötődő előadásokat hallottunk. Minden napot közös igeolvasással, áhítattal és imádsággal kezdtük. Kálvin nyomdokain nemcsak úgy akartunk járni, hogy felkeressük azokat az emlékheleket, amelyek a nagy reformátor munkásságához kötődnek, hanem igényünk volt, hogy hitünkben…Tovább