TRIANONI EMLÉKOSZLOP

Az 1920. június 4-i Trianoni Békediktátum a legsúlyosabb csapásra emlékeztet, amely a 20. században a magyarságot érte. A centenárium évében a legtöbb gyülekezetben előadásokkal, műsorokkal, emlékhelyek létesítésével emlékeznek a magyar tragédiára és máig ható, káros következményeire. A sárospataki református templom kertjében állított trianoni emlékoszlop átadása már augusztusban megtörtént az egyházközség elnökségének és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrnak a közreműködésével. Az emlékhely iránti érdeklődés azonban túlmutatott ezen az alkalmon, s…Tovább

Konfirmáció 2020

Konfirmandusaink a járvány első hullámának tetőzése előtt, mielőtt még templomainkat be kellett volna zárni, gyülekezeti közösségben vizsgát tettek. Felhatalmazásukra és első úrvacsora vételükre azonban akkor már nem kerülhetett sor. Az augusztus 23-án tartott istentiszteleten vettek először úrvacsorát. Szerettük volna, ha első úrvacsoravételük nem külön kelyhes úrvacsorához kötődik, ezért az egyházközség meglévő nagy kelyhei mellé a környezetünkből kölcsön kértünk nagy kelyheket. Így konfirmandusaink nagy kehelyből vettek úrvacsorát, de mindegyik gyermek külön…Tovább

Emlékoszlop avatás és Rákóczi kiállítás

Augusztus 23-án a konfirmandusok fogadalomtétele és első úrvacsoravétele után a templomkertben felavattuk a Trianoni Békediktátum 100. évfordulója alkalmából készült emlékoszlopot. A két méter magas, 70 cm széles, egyetlen tölgyből készült emlékoszlopot Égerházi László faragta. A tölgy már II. Rákóczi Ferenc korában is létezhetett. Az emlékoszlop bejárati út felé néző oldalán az elkobzott országrészek térképe látható, valamint a jelenlegi országhatárok. Nem kopjafát állítottunk, mert nem gyászolunk és nem temetünk. Élünk, vagyunk;…Tovább

Cserkésztábor a Bükkben

A Bükkben táboroztak a sárospataki cserkészek A cserkészek életében az év legnagyobb eseménye a nyári tábor. Erre készülnek egész évben, és ez a tábor ad lehetőséget arra, hogy a tanultakat élesben, tábori körülmények között is alkalmazzák. Negyedik alkalommal táborozott közösen a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat és a 792. sz. Bocskai István cserkészcsapat. A két cserkészcsapat a református egyházközségek fenntartásában működik, a cserkészek között nagyon sok baráti kapcsolat él, és…Tovább

Élet a Mocorgóban június végén

A járvány után újraindultak istentiszteleteink, a Mocorgó is megtelt élettel. A szülők hallhatják az igehirdetést, a gyermekek kisebb, természetes zaja nem zavarja az istentiszteletet. Szeretettel biztatjuk és várjuk a kisgyermekes családokat istentiszteletre. Képeink a június 28-án tartott istentisztelet közben készültek. . . .

Trianon 100

. Június 4-én csütörtökön délután fél 5-kor, a gyalázatos Trianoni Békediktátum aláírása századik évfordulójának órájában istentiszteletet tartottunk a templomban. Felsíró harangjaink száz másodpercen át hívtak bennünket imádságra és emlékezésre. Minden szívdobbanásszerű kondulása a nemzettest mondhatatlan szenvedésére, mégis a megmaradásra emlékeztetett. Az istentisztelet keretében gyülekezetünk tagjai bevonásával felidéztük az elszakított területek főbb városait, és imádságban hordoztuk azokat, akik elszakítottságunk terheit viselik, és felekezeti hovatartozástól és pártkötődéstől függetlenül városunk polgárait, holnapunk olvasóit,…Tovább

Konfirmáció 2020

. Egyházközségünk missziói rendje szerint a konfirmációi vizsgát eredetileg május 9-re terveztük, az ünnepélyes fogadalomtételt és az első úrvacsoravételt pedig május 10-én. Sajnos ez így nem valósulhatott meg, mert a koronavírus járvány miatt március 15-én tartottunk istentiszteletet utoljára. Ekkorra azonban végeztünk a konfirmációi tananyag leadásával, az utána következő foglalkozásokon – május 9-ig – ismétléssel és a kérdések betanulásával szerettünk volna foglalkozni. A járvány miatt a kérdések betanítását a szülőktől kértük….Tovább

Emlékezés Lorántffy Zsuzsannára

1660. április 18-án hunyt el Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony, városunk eddigi történetének legmeghatározóbb női személyisége. Évfordulóján, április 18-án, szombaton egyházközségünknek a fejedelemasszonyról elnevezett nőszövetsége és a gyülekezet néhány fős csoportja a járványhelyzet idejére bevezetett egészségügyi előírások megtartása mellett rövid megemlékezést tartott az Iskolakertben lévő Lorántffy-szobornál. Beszédet mondott Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony, a fejedelemasszony életéért és emberi példájáért hálaadó imádságot mondott a gyülekezet lelkipásztora. A megemlékezés végén koszorút helyeztek…Tovább

Böjti elmélkedések és imádságok

Március 15-én az istentisztelet keretében a nőszövetség tagjai böjti elmélkedéseket és imádságokat olvastak fel az igehirdetés után, a tékozló fiú példázatához kapcsolódóan. Teljes hanganyaga meghallgatható honlapunk “Igehirdetések” rovatában a március 15-i bejegyzésnél. . . . .

Gyülekezetünk ebédosztása

Március 7-én a piactéren gyülekezetünk önkéntesei ebédet osztottak rászorulóknak. Öröm, hogy a hideg hónapokban ezt a szép kezdeményezést folyamatossá lehetett tenni, hogy ilyen sok jószándékú ember van, akik készek voltak arra, hogy abból, amit Istentől kaptak, megosszák azokkal, akiknek kevesebbjük van. Az ebédosztást a lelkipásztor imádsággal nyitotta meg, majd köszöntötte a résztvevőket. Köszönet mind az adományozóknak, mind a szervezőknek, s azoknak, akik a lebonyolításban részt vettek. . .

Intézményi vasárnapok

Február 8-án a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának volt intézményi vasárnapja a délelőtti istentiszteleten. Igét hirdetett Fejér Zoltán vallástanár-lelkész. Az istentiszteten a gimnázium diákjai énekszóval és verssel szolgáltak. Március 8-án a Sárospataki Református Teológiai Akadémia intézményi vasárnapja volt. Ez alkalommal Dr. Enghy Sándor az intézmény tanára prédikált. Kocsis Sándor, az intézmény szeniora igét olvasott és imádkozott.

Megújul a Rákóczi-ház

Gyülekezetünk Rákóczi út 11. szám alatt lévő ingatlana igen rossz állapotban volt. Utcai homlokzatán az épület tömegarányaihoz nem illő ablakok voltak, a vakolat málladozott. Most is folyamatban van korszerű, hőszigetelt, az épület valamikori arculatát visszaadó ablakok beépítése. A homlokzat új vakolatot kap. A szobák parketta borítása is felújításra szorul, az elektromos hálózat régi, felújítása és teljesítmény bővítése is megtörtént. Az udvar felőli nyílászárókon a meleg eltávozott. Az udvari ablakok cseréje…Tovább