Pápalátogatás a gyászévtized évfordulóján

A pápalátogatásról másképpen – a jezsuita pápa Sárospatak református egyházi öröksége, I. Rákóczi György és Bocskai vallásszabadságért vívott küzdelmei, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának nemes célkitűzései, valamint több, a jezsuiták működését tiltó vagy korlátozó országgyűlési határozat arra kötelez, hogy nézzünk a média által közvetített pápalátogatás csillogó látszatai mögé, hogy ne találtassunk részesnek az „írástudók árulásában,” a hallgatásban. Először is szóljunk tömören, három jellemző képben a három fő helyszínről, ahova a pápa…Tovább

Cserkészeink Füzéren táboroztak

Dr. Nagy György, a 763, sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat cserkész segédtisztje, csapatparancsnoka tájékoztatta honlapunk olvasóit a Füzéren megrendezett nagytábor eseményeiről. A 763. sz. Sztárai Mihály Sárospataki Cserkészcsapat tagjai közös nagytáborban vettek részt a 792. sz. Bocskai István Szerencsi Cserkészcsapattal és a 787. sz. Perényi Péter Füzéri Cserkészcsapattal. A tábor helyszíne a Füzéri vár lábánál volt. A tábor nomád jellegű volt, épített konyhával, étkezővel, szikkasztóval, zuhanyzóval, táborkapuval, táborkereszttel, zászlórúddal (ilyen magas…Tovább

Gyülekezeti nyári gyermektábor

Június 28-július 2 között szerveztük meg az idei gyülekezeti nyári gyermektábort. Sajnáljuk, hogy az immár hagyományos gyülekezeti eseményre a világjárvány miatt tavaly nem kerülhetett sor, de hálásak vagyunk Istennek, hogy idén megrendezhettük. A gyermekhét központi gondolata a járművek tájékozódását segítő GPS jól ismert útba igazító mondata volt: “Újratervezés!” Életünk során vannak olyan célállomások, amelyeket szeretnénk elérni. Kitűztük magunknak, elindultunk, de időközben olyan utakra tévedtünk, amelyek nem jók. Zsákutcába vezetnek, kereszteződéshez…Tovább

Trianon 101

A nemzetünket megnyomorító Trianoni Békediktátum aláírásának 101. évfordulóján az önkormányzat és az egyházközség szervezésében megemlékezés és koszorúzás történt a templomkertben lévő emlékműnél. A megemlékezésen részt vett több önkormányzati és a városban működő szervezet. Emlékbeszédet mondott Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. A békediktátum aláírása órájában templomunk harangjai emlékezésre hívtak. A délutáni imaóra résztvevői is koszorút helyeztek el. . . . .

Rákóczi-ház nedvességmentesítése

Egyházközségünk Presbitériuma a 2021. évre a költségvetésbe előirányzatot rögzített a Rákóczi-ház további felújítása céljából. Építési Bizottságunk kivitelezési munkákkal foglalkozó presbiterekkel kiegészülve a helyszínen még tavaly bejárást tett, amiről a Presbitérium tájékoztatást is kapott. Eszerint a következő lépés a Rákóczi-ház környezetének megfelelő csapadékvíz elvezetése kell legyen, mivel a falak nedvesek, illetve egyes helyiségek padlózata is kicsit megsüllyedt. Árajánlat kérést és elfogadást követően megkezdődött a munka. Reméljük, hogy a munkálatok biztosítják az…Tovább

Ételt osztottak a rászorulóknak a sárospataki cserkészek

A vírushelyzet miatt cserkészeink ritkábban találkoznak, ám amikor ez mégis megtörténik, az közösségépítő és érvényesül a Cserkésztörvény: “A cserkész ahol tud, segít” (3. cserkésztörvény). Ezúttal rászorulóknak segítettek meleg étellel. Krisztus Urunk útmutatását töltötték be, amikor ezt tették, midőn Urunk ezt rendelte: „Mert éheztem, és ennem adtatok” (Máté 25,45). Örömmel osztjuk meg Dr. Nagy György cserkészparancsnok beszámolóját. A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat ismét bekapcsolódott a Sárospataki Református Egyház által szervezett…Tovább

Intézményi vasárnap a Sárospataki Református Teológiai Akadémiával

Gyülekezetünk missziói rendje szerint március 7-én, a hónap első vasárnapján intézményi vasárnap volt. A 10 órakor kezdődő istentiszteleten a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyik oktatója, Homoki Gyula hirdette az igét. Teológus hallgatók is szolgálnak az istentiszteleten. Halász Teodóra igét olvasott, Molnár Zsolt imádkozott mondott, Gönczy Anna verset mondott. Ez volt az utolsó vasárnap, melyen a megszokott körülmények között, templomunkban istentiszteletet tarthattunk a járvány harmadik hulláma miatt elrendelt bezárása előtt.

Imahét 2021. – másként

. Lassan egy éve megszoktuk már, hogy sok mindent másképpen kell tennünk, mint korábban. A szokásos üdvözlés, kézfogás, részvét nyilvánítás, és egyáltalán emberi kapcsolataink ápolása nem a megszokott keretek között történik. A világjárvány okozta új helyzet istentiszteletetinkre is hatással van. Templomunkban minden második padsort lezártunk, az előtérben kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, szájmaszkot kell viselnünk. Hosszabb ideig istentiszteleteinket csak a világhálón keresztül lehetett követni. Ilyen körülmények között léptünk az Egyetemes Imahét időszakába….Tovább

A presbitérium ebédeltetett

Január 16-án gyülekezetünk presbitériuma vállalta a városunkban élő rászorulók ebédeltetését. Önkénteseink névtelen adományozó jóvoltából száz adag ebédet osztottak ki. Köszönjük az ebédeltetés szervezésére történt felajánlásokat és a lebonyolításban nyújtott segítséget.   . .

Emlékezzünk!

. Idén harmadik éve, hogy gyülekezeti kirándulás keretében Erdélyben jártunk. Voltunk Nagyenyeden is, ahol főt hajtottunk a két román pap – Axente Sever és Prodan Simion múzsnaházi ortodox pópák – által szervezett vérengzés emlékműve előtt. A csőcseléket a mészárlás előtt feleskették, 1849. január 8-án román felkelők megrohanták Nagyenyedet, a várost felgyújtották és kifosztották. A tűzvész áldozatul esett a híres Bethlen Kollégium is, 30.000 kötetes könyvtárával együtt. 800 – 1000 elfogott…Tovább

Ebédosztás

A 2021. évben elsőként egyházközségünk osztott ebédet rászorulóknak a piactéren, január 2-án. Száz adag ebédet osztottak ki önkénteseink a járványügyi előírások betartásával. Az ebéd mellé lelki eledel is jutott. A Gedeon Társaság minden ebédadag mellé egy Bibliát is adott. Az élet így teljes. Fontos, hogy legyen étel az asztalunkon, de az is fontos, hogy lelkünk táplálásával is foglalkozzunk. Köszönjük az ebéd felajánlását az adományozónak, illesse köszönet a gyülekezet önkénteseit, akik…Tovább

Advent első vasárnapi istentisztelet

Advent első vasárnapján délelőtt a sárospataki gyülekezet úrvacsorás istentiszteletét világhálón keresztül követhettük. Minden szempontból eltérő volt a megszokottól. Megszoktuk, hogy gyülekezeti közösségben vagyunk együtt, amikor igét hallgatunk és úrvacsorázunk. A világjárvány ezt az fél évezredes szokásunkat most is felülírta. Aztán rajtunk kívül álló ok miatt – talán szerver leállás következtében? – a korábban feltöltött igehirdetést nem lehetett időben elindítani, csak némi késéssel. Pedig az istentiszteleti idő pontos betartását mindig fontosnak…Tovább