Konfirmáció 2022

Gyülekezetünkben május 15-én volt konfirmáció vasárnapja. Előző este, szombaton a templomban istentisztelet keretében húsz fiatal tett nyilvános vizsgát a gyülekezet előtt. A felkészítést és a vizsga lebonyolítását a gyülekezet lelkipásztora végezte. A szombat esti vizsga végén Dr. Mátyás Péter, a gyülekezet főgondnoka a presbitérium képviseletében szép minősítést mondott a konfirmandusok felkészüléséről. Ezt követően a Lorántffy-teremben a szülők szeretetvendégséget szerveztek a gyermekeknek. Másnap, május 15-én a délelőtti istentiszteleten volt ünnepélyes hitvallás-…Tovább

Újraindult a gyülekezet énekkara

A járvány idején gyülekezetünk énekkara szüneteltette összejöveteleit. Most, hogy a pandémia visszalépőben van, ismét elindítottuk a kórus munkáját. Megszólítottuk azokat, akik korábban is szolgálatot vállaltak, és hívtunk újakat is. Korábban Dr. Takács Andrásné volt a kórus vezetője, megromlott egészségi állapota miatt azonban már nem tudta tovább vállalni. E helyről is köszönjük, hogy évtizedeken keresztül hűséggel és lelkesedéssel látta el ezt a fontos szolgálati területet. Gyülekezeteink életében a kóruséneklés több szempontból…Tovább

Igazkincs óvoda

Az Igazkincs Református Óvoda növendékei március 22-én templomunkban istentisztelet keretében mondták el bizonyságtételüket énekszóban és közös imádság formájában. A gyülekezet szeretettel fogadta őket ekkor is, mint első, adventi bemutatkozásukkor. Szeretettel várjuk a gyermekeket gyermek-istentiszteletre, szülőket, nagyszülőket pedig a templomi istentiszteletre. A gyermek-istentiszteletet vasárnaponként 10 órától a templomkertben lévő Lorántffy-teremben tartjuk, egyidőben a templomi istentisztelettel. Így egyben a gyermekmegőrzés is megoldott. Az intézmény munkájára, a családok életére Isten áldását kérjük. ….Tovább

Ismét ételt osztottak a sárospataki cserkészek

  „Mert éheztem, és ennem adtatok” (Máté 25,45). Dr. Nagy György, cserkész segédtiszt, cserkészparancsnok, a 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat vezetőjének irányítása mellett csapatunk március 12-én ételosztással kezdte a 2022. cserkészévet. A rászorulóknak 80 adag kolbászos paprikás krumplit osztottak ki a piactéren. Jó volt adni és jól esett a köszönet, melyet a rászorulóktól kaptak a cserkészek. A Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottsága által szervezett ételosztásban már több éve részt vesz…Tovább

Intézményi vasárnap a teológus hallgatókkal

Március 13-án a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói intézményi vasárnapon szolgáltak gyülekezetünkben. Az igét Pásztor Gyula, az Akadémia lelkésze hirdette a Máté 20,20-28 versei alapján, melyet honlapunk “Igehirdetések” menüpontjára kattintva hallgathat meg, a “2020. március 13” jelű hangfájlra kattintva. A teológus hallgatók részt vettek az istentisztelet liturgiájában az igeolvasásban és az imádság elmondásában, valamint az új Református Énekeskönyv azon énekei közül mutattak be néhányat, amelyek a régi énekeskönyveben nem találhatók…Tovább

Missziói gondnok eskütétele

Egyházközségünk presbitériuma a közelmúltban missziói gondnokot választott. Kövér Zsolt presbiter kapott bizalmat, ünnepélyes eskütételére január 30-án a délelőtti istentisztelet keretében került sor. Közösségünk úgy látta, a gyülekezetért és a közjóért régóta végzett sokrétű munkáját áldás kíséri.  E helyről is Isten áldását kérjük további munkájára és családjára. .   .

Épül Bábel tornya

Korábbi vasárnapok egyikén a gyermek-istentiszteletre járó gyermekek Bábel tornya építésének történetével foglalkoztak. Honlapunk olvasóinak ízelítőül teszünk közzé néhány képet a lelkes munkáról. . . .

Óvodások bizonyságtétele

Idén ősszel nyitotta meg kapuit az Igazkincs Református Óvoda. December 12-én, advent harmadik vasárnapján a délelőtti templomi istentiszteleten az óvodások egy csoportja adventi bizonyságtétellel szolgált. A gyülekezet nagy örömmel és szeretettel fogadta őket. E helyről is biztatjuk a szülőket, családokat, hozzák gyermekeiket gyermek-istentiszteletre, melyet vasárnaponként 10 órakor tartunk a Lelkészi Hivatal épületében lévő gyülekezeti teremben. A Biblia bővelkedik olyan történetekben, amelyekben figyelmünk a gyermekekre irányul, mert Isten velük, általuk akart…Tovább

Óvodások látogatása

November 11-én az idén megnyílt Igazkincs Református Óvoda óvodásainak egy csoportja látogatott templomunkba Sikorszkyné Lovas Zsuzsanna intézményvezetővel és munkatársaival. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor bemutatta a gyermekeknek a templomot. A kisgyermekek nyelvén elmagyarázta, hogy mi, mire való. Mire használjuk a szószéket, mi történik az úrasztalánál, hogyan zajlik a kisgyermekek keresztelése. Elmondta, hogy a karzatokon is helyet lehet foglalni, de időnként különböző kiállításokat is szoktunk ott szervezni. Nagy érdeklődéssel nézték meg a…Tovább

Intézményi vasárnap a teológiával

. November 7-én intézményi vasárnap volt gyülekezetünkben. Ezúttal a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkésze, Pásztor Gyula hirdette az igét. A Református Kollégium kántusa is szolgált Bereczki Róbert karnagy vezetésével.

Temetői istentisztelet

November 1-jén a temetőben megtartottuk az ilyenkor szokásos istentiszteletet. Ám nem a ravatalozóban, a szokásos helyszínen, hanem ezúttal a temető Vörösmarty úti bejárata mellett épített pergolánál. Az emlékező istentiszteleten az igehirdetést Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor végezte, ezután pedig Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára előadást tartott azokról a 1700-as években élt, egykor ismert személyekről, akiknek a pergola alatt elhelyezett koporsó alakú sírköveken – tumbákon – a neve…Tovább

Hálaadás a templomért

. Reformáció Ünnepén gyülekezetünkben úrvacsorai közösségben hálaadó istentisztelet volt. Megemlékeztünk arról, hogy eleink idén 240 éve szentelték fel templomunkat. Orgonánk idén 150 éves, és októberben volt 125 éve annak, hogy a templom nagy felújításának utolsó munkafázisai is befejeződtek. Ekkor helyezték el az úrasztala körül a míves kovácsoltvas kerítést. Ugyancsak ekkor alakították ki a ma is látható festett mennyezetet is. A hálaadó istentiszteleten Szűcs Endre püspöki főtanácsos hirdette az igét. Az…Tovább