Konfirmáció 2019

Gyülekezetünkben május 12-én volt a konfirmációi ünnepély és a konfirmált fiatalok első úrvacsoravétele. 20 fiatal konfirmált. Hálásak vagyunk Isten megtartó kegyelméért. Ők szüleikkel együtt önként vállalták a felkészítést, mert megértettek valamit abból, hogy az élet az Istennel való kapcsolat nélkül nem lehet teljes. Hordozzuk imádságunkban őket, hogy az ünnepély ne csupán múló esemény legyen számukra, hanem Isten dolgai megismerésének folyamata. (A fényképet Gombos Levente fényképésznek köszönjük.)

Húsvéti legátusunk volt Szendrey Dávid

. A húsvéti ünnepkörben legátusunk volt Szendrey Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. Családja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él, édesapja lelkipásztor. A hitélettel kapcsolatos kérdések, a keresztyén életértékek közel álltak hozzá mindig. Ilyen légkörben nevelkedett. Nyíregyházán érettségizett. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem diákja lett, majd a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója. Örömmel készül  lelkipásztori szolgálatra.  

Életképek a gyermek-istentiszteletről virágvasárnapra készülve

.   . . .

Intézményi vasárnap a teológiával

Április 7-én a délelőtti istentisztelet intézményi vasárnap volt. Pár év óta iskolaidőben havonta egy alkalommal – általában a hónap első vasárnapján – valamely sárospataki oktatási intézmény diákcsoportja részt vállal az istentisztelet rendjében. Igét olvasnak, imádságot mondanak, időnként énekkel, verssel színesítik az istentiszteletet. Intézményi vasárnapon legtöbbször az adott oktatási intézmény valamely lelkészi végzettségű oktatója hirdeti Isten igéjét. Április 7-én Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára prédikált, a…Tovább

In memoriam Dr. Erdei Pál

. Dr. Erdei Pál gyülekezetünk presbitere, a Zempléni Református Egyházmegye korábbi gondnoka, egyházkerületi tanácsos és a zsinat több cikluson át tagja rövid ideig tartó betegség után 74 éves korában hazatért Megváltó Urához. Sátoraljaújhelyen született (1945), házasságkötéséig (1974) szülővárosában élt. Felesége Boross Magdolna tanár, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának nyugalmazott igazgató helyettese. Hitét gyakorló családban látta meg a napvilágot. Ez egész életére nagy hatással volt. Vállalta az egyházat olyan időszakban is,…Tovább

Egyházközségünk osztott ebédet

Március 23-án délben a piactéren egyházközségünk osztott ebédet a városban élő rászorulóknak. Nyolcvan adag ételt osztottunk ki. Az ebédosztást a gyülekezet lelkipásztora imádsággal kezdte meg, majd a presbitérium néhány önkéntese osztotta ki az adagokat. Gulyásleves, tea, kenyér és sütemény volt a kínálat. Jó, ha adni tudunk abból, amink van. Isten mindannyiunknak többet ad, amint amit nekünk szán. Jó, ha ezt megfogalmazzuk magunknak, és továbbadunk belőle azoknak, akiknek nincs. Köszönjük mindazok…Tovább

Ételt osztottak a rászorulóknak a sárospataki cserkészek

A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat is bekapcsolódott a Sárospataki Református Egyház által szervezett ételosztásba. A menü paprikáskrumpli (lecsókolbásszal, húsos szalonnával), savanyú uborka, kenyér, citromos tea és Kövér Zsolt cukrászmesternek köszönhetően sütemény volt. Több mint hatvan adag elkészítésére és kiosztására került sor. Ezen a héten kiemelkedő alkalmak kínálkoztak a cserkészek számára az Isten, Haza és Embertárs szolgálatára. A március 15-i ünnepségen való részvétel, koszorúzás a Kossuth szobornál a Hazához való…Tovább

Telkibányán voltak ifiseink

Gyülekezetünk ifjúságának egy csoportja (15fő) március második hétvégéjén Telkibányán táborozott. Immáron negyedik alkalommal alkotunk közösséget a nagydobosi gyülekezet fiataljaival. 17 évvel ezelőtt ez az alföldi ifjúsági csoport minden tél-tavasz fordulóján valahol a hegyekben táborozott. Feleségem révén 2009-ben csatlakoztam én is ehhez a fiatalokból álló közösséghez. 2016 tavaszától pedig örömmel viszem magammal a sárospataki gyülekezet ifjait is. A konfirmandusoktól egészen a felsőoktatásban részesülőkig minden nem és korosztály képviseltetve van. Idén összesen…Tovább

Intézményi vasárnap a gimnáziummal

Bibliavasárnapon, március 3-án a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának volt intézményi vasárnapja templomunkban. A diákok RefDicsBand zenekara énekkel szolgált, a gimnazisták egyike igét olvasott. Fejér Zoltán vallástanár-lelkész hirdette az igét.

Egyházlátogatás 2019

. Egyházunk rendje szerint minden gyülekezetben évente egy alkalommal egyházlátogatás történik. Az egyházmegye esperese lelkipásztorokat bíz meg azzal, hogy a gyülekezetek tekintsék át a gyülekezet életét. Ilyenkor megvizsgálják, hogy a gyülekezetekben milyen lelki élet folyik, rendben történik-e a gyülekezetek gazdálkodása, az ügykezelés, anyakönyvek vezetése, iratok kezelése. Az egyházlátogatók a hívekkel is találkoznak. Egyházközségünkben idén március 6-án volt egyházlátogatás. Egyházlátogatóink a gyülekezettel a 17 órakor kezdődő bibliaórán találkoztak. Sándor Töhötöm karcsai…Tovább

Q2 Konferencia

Ifjúságunk kisebb csoportja március 2.-án Miskolcon járt a Q2 Konferencián.  A konferencia címe Gendemergency volt. Gabrielle Kuby német keresztyén írónő, szociológus tartott előadást a nemi identitás kérdéseiről. Ezt követően fiataljaink workshop beszélgetéseken vehettek részt. Hazafelé utunkon a beszélgetések alapján elmondhatom, hogy fiataljaink újra megerősödtek abban a tényben, Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Ezen az ember nem tud változtatni. Férfiként és nőként, apaként és anyaként kell az ő dicsőségére…Tovább

Cserkészhír

Rápirítottak a kenyérszeletekre a cserkészek Nem is akármilyen szimbólumok kerültek a pirítós kenyérre a cserkészek jóvoltából a legutóbbi cserkészalkalmon. A cserkészliliom csak az alap volt, de került pásztorbot, kettős kereszt, sőt vasmarok és a betlehemi csillag is a pirítósra. Természetesen nem öncélú volt a kenyérpirítgatás. A tűzrakás rejtelmeit sajátították el az újoncok, melyhez az alapanyagokat a nagyobb cserkészek szolgáltatták. Természetesen papír és tűzgyújtó folyadék nélkül kell fellángolnia a tűznek, amit…Tovább