Intézményi vasárnap volt március 19-én

A március 19-én tartott istentiszteleten, intézményi vasárnapon Fejér Zoltán vallástanár-lelkész hirdette az igét, a gimnázium diákjai pedig a zene nyelvén fogalmazták meg bizonyságtételüket. Mindig kivételes öröm, ha a református intézmények diákjai gyülekezetünkben vannak, látjuk, halljuk őket. A prédikáció meghallgatható az “Igehirdetések” menüpont alatt. Biztatjuk honlapunk olvasóit, irányítsanak gyermekeket intézményeinkbe. A református iskolák tanulmányi szempontból igényesek, magas szellemiséget képviselnek. Ezen kívül segítenek a családoknak a gyermekek keresztelésekor a gyermek keresztyén hitben…Tovább

Kitüntették D. Szabó Dánielt

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünkön a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést nyújtotta át Szabó Dániel lelkipásztornak, mindannyiunk Dani Bácsijának, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnökének, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli doktorának, a rendszerváltást követően az egyházi intézmények újraindítása érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint a hazai roma közösségek és a határon túli rászorulók körében kivételes elhivatottsággal végzett széles körű missziós tevékenysége elismeréseként. Őt ismerve, a méltatáshoz egyebet nem…Tovább

Március 15.

Nemzeti Ünnepünkön az iskolakertben lévő Kossuth szobornál tartott városi ünnepségen az ünnepi beszédet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tartotta. Az idő kedvező volt arra, hogy az érdeklődők kimerészkedjenek otthonaikból és szép számban részt vegyenek a megemlékezésen.  

Így értem az Újszövetséget

“Így értem az Újszövetséget” címmel tartott előadást gyülekezetünkben Kustár György, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára. Az összejövetelt Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyitotta meg. A Zsid 1,1 versét olvasta fel, majd imádkozott. Az előadó művészettörténeti, kultúrtörténeti példákkal és újszövetségi történetekkel világította meg a hallgatóknak a megértés folyamatát. Az előadás végén kérdések, hozzászólások hangzottak.

Cserkész fogadalomtétel volt március 12-én

Március 12-én vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat új tagjainak fogadalomtétele volt. A cserkészet Istennel, az embertárssal és a természettel való tiszta együttélésre, életszerű világlátásra nevel. Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházközségünk fenntartásában cserkészet működik. Biztatjuk a szülőket, küldjék, hozzák gyermekeiket közösségünkbe. Az Újlaki Csaba cserkészparancsnok által vezetett közösség értelmes, tartalmas elfoglaltságokkal tölti a foglalkozásokat. Négy cserkész fogadalomtétele volt gyülekezetünkben, a cserkészet rendszerváltást…Tovább

Életkép a gyermekistentiszteletről

A március 12-én tartott gyermekistentiszteleten a jó pásztorról szóló jézusi tanítással foglalkoztak a gyermekek. A bárányokat léggömbök reprezentálták.

Református bál

Február 25-én a Mudrány étteremben rendeztük meg a református jótékonysági bált, melynek bevétele a reformáció félévezredes évfordulója alkalmából szervezett rendezvények, gyülekezeti délutánok lebonyolítására fordítjuk. A bál bevételének egy részéből másnap  a piactéren a városban élő rászorulóknak és hajléktalanoknak meleg ebédet osztottunk. Az előkészületeket végzők nevében Rusznák Józsefné, az egyházközség képviseletében Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. A megnyitón a városban működő iskolák diákjainak tánccsoportjai műsorral szolgáltak. A zenét a…Tovább

Spirituális harc, hitünk válasza az okkultizmusra

Ezzel a fenti címmel hallottunk előadást gyülekezeti termünkben Végh Tamás lelkipásztortól. A téma sajnos nagyon időszerű. Ma is leselkedő veszély az okkultizmus, mely az egyetlen igaz Istennel szemben alternatívákat kínál vagy Isten hatalmát más erőkkel összemossa. Az okkultizmus lényege az, hogy az ember evilági tapasztalatai alapján képesnek gondolja magát arra, hogy Jézus Krisztus Atyjának közeledtét kivédje és elhárítsa, végül különböző rítusokkal ezt manipulálva a maga szolgálatába állítsa. De képesnek véli…Tovább

Ebédosztás rászorulóknak

Február 26-án gyülekezetünk egy csoportja ismét ebédet osztott hajléktalanoknak és rászorulóknak a piactéren. A február 25-én megrendezett református bál bevételének egy részét fordítottuk erre a célra. Az ebédosztásban a gyülekezet ifjúsági csoportjának néhány tagja segített. Akik ilyen szervezésben részt vettek már, meglátják a világot alulnézetből. Hálásak tudnak lenni azért, amijük van és felelősség ébred azok iránt, akik nélkülöznek. Az ebédosztás igei köszöntővel és imádsággal kezdődött, a szervezők olyan rászorulóknak is…Tovább

Így értem az Ószövetséget

Egyházközségünk gyülekezeti délutánokat szervez a reformáció emlékévében, amikor tanítások hangzanak, amelyek református identitásunkban erősítenek bennünket. Február 26-án Dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára “Így értem az Ószövetséget” címmel tartott előadást. A megértés folyamatának bonyolult összetevőibe adott bepillantást az előadó. Az Ó- és Újszövetség közötti kapcsolat teológiai kérdését világította meg vetített képes előadásával.

Kiállítás a galérián

M E G H Í V Ó   Égerházy László fafaragó művész „F e j e d e l m e k, c í m e r e k, E g e r h á z y a k – i n m e m o r i a m K é p í r ó J á n o s” – címmel a sárospataki református templom Galériáján rendezett nagyszabású…Tovább

Temetői könyv

A Sárospataki Református Temetőben nyugvó egykori ismert személyiségek életútjának bemutatásáról az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt többféle kiadvány jelent meg. Jelenleg a gyülekezet lelkipásztora is foglalkozik ilyen kiadvány összeállításával, mely reménységünk szerint 2017-ben, a reformáció félévezredes évfordulójának évében láthat napvilágot. A kiadvány célja, hogy a temetőbe látogató ne csupán neveket és évszámokat lásson, hanem mögötte életutakat is. Eddig mintegy kettőszáz ember rövid életrajzának összeállítása történt meg, de mindig adódnak újabb és…Tovább