A reformáció hatása az építészetre

Szeptember 24-én vasárnap 15 órai kezdettel a Lorántffy teremben Rudolf Mihály építész, a megyei építészkamara elnöke előadását hallgattuk, melyet ezzel a címmel tartott: “A reformáció hatása az építészetre, különös tekintettel a templomépítészetre”

Reformátusok a földrajz tudománytörténetben

Szeptember 6-án gyülekezeti délután keretében folytattuk korábbi sorozatunkat, melyet a reformáció félévezredes évfordulója alkalmából indítottunk el. Dr. Puskás János, az ELTE Savaria Földrajz Tanszékének tanára tartott előadást “Reformátusok a földrajz tudománytörténetben” címmel. Az előadásában Molnár Mária (protestáns misszionárius – Pápua Új-Guinea) és Katona Mihály (református lelkész – Komárom) földrajzhoz kapcsolódó munkásságát mutatta be.

Táblaavatás a Vizikapunál

Sárospatakon a reformáció hamar terjedni kezdett. A Kollégiumot 1531-ben, a gyülekezetet 1538-ban alapították. A város akkori ura a korán protestáns hitre tért Perényi Péter főispán, koronaőr, erdélyi vajda volt. Az általa feloszlatott ferences rend szerzetesei közül került ki Kopácsi István és Sztárai Mihály, akik ezután Patak prédikátorai lettek, akik a reformáció szellemében hirdették az igét, s iskolaszervezők is voltak. Perényi a római katolikusok által használt templomot bővítette, a vár északi…Tovább

Hálaadás a Magyarok Kenyeréért

Augusztus 20-án a Művelődés Házában tartott ünnepségen adtak hálát a városban működő történelmi egyházak képviselői a Magyarok Kenyeréért.

Gyülekezeti kiránduláson Genfben voltunk

A reformáció 500. évfordulója alkalmából július 11-14. között gyülekezeti kirándulás keretében Genfben jártunk. Hitünk reformációja címmel hirdettük meg az emléktúrát, melyet a Reformáció Emlékbizottság és a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány támogatott. Útközben zsoltárokat énekeltünk, s a reformációhoz kötődő előadásokat hallottunk. Minden napot közös igeolvasással, áhítattal és imádsággal kezdtük. Kálvin nyomdokain nemcsak úgy akartunk járni, hogy felkeressük azokat az emlékheleket, amelyek a nagy reformátor munkásságához kötődnek, hanem igényünk volt, hogy hitünkben…Tovább

Véget ért a gyülekezeti gyermektábor

Véget ért a gyülekezeti gyermektábor. Igen gazdag és tartalmas programban volt részük azoknak, akik jelentkeztek. A templom felújítása miatt a templomkert felvonulási területté változott, így a foglalkozásokat lehetőség szerint külső helyszínek igénybe vételével tartottuk. A gyermekek jártak a Kollégiumban, a Rákóczi-várban, Makkoshotykán, Göncön, Vizsolyban, Szerencsen. A tábor címe volt: „Az ige hősei” – a reformáció 500 éves évfordulója Emléket kívántunk állítani a reformációnak, annak hatásairól gyermekek számára érthető módon szólni….Tovább

Az énekkar évadzárója

Egyházközségünk énekkara évadtáró vacsorát rendezett egy Bodrog-parti csónakház udvarán. A nagy hőségben kellemesen járt a levegő a vízpart mellett. Oldott hangulatú együttlét volt, vacsora után egy-két ének is felcsendült, míg mások inkább beszélgettek. Köszönjük egész éves szolgálatukat!

Vendégeink voltak a marosvásárhelyiek

Testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Jövőre lesz három évszázada annak, hogy a II. Rákóczi György halálát követő időben az özvegye, Báthori Zsófia rekatolizált, jezsuitákat telepített a városba, százötven év óta használt templomunkat elkobozta, s a Kollégiumnak is el kellett menekülni. Viszontagságos útjuk több állomás után Gyulafehérvárra vezetett, ahonnét 1718-ban újból menekülni kellett. Marosvásárhelyre mentek, ahol a pataki professzorok a Vásárhelyen már működő iskolával megalapították a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. A pataki…Tovább

Szatmárnémetiben járt az énekkar

A rendszerváltás óta testvéri kapcsolat alakult a Szatmárnémeti-Láncos Református Egyházközség kórusa és gyülekezetünk énekkara között. A kapcsolatokat kellő rendszerességgel ápolták, de ez az utóbbi években nem működött. 2014-ben a szatmárnémeti hívek egy csoportja meghívásunkra eljött Patakra, de azóta nem történt találkozás. Június 18. hétvégére énekkarunk meghívást kapott a szatmárnémetiektől és egy autóbusznyi csoport elindult a partiumi városba. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. 17-én szombaton közös kiránduláson vettünk részt, vasárnap az istentiszteleten…Tovább

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség az erdőbényei idősotthonban járt

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség egy csoportja egy kisbusszal és személygépkocsival az erdőbényei református idősotthonban járt. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nőszövetségi elnök áhítatot tartott. A nőszövetség tagjai az otthon lakóinak ajándékcsomagot vittek, majd énekszóban és versben elmondott bizonyságtétellel szolgáltak. Az együttlétet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor imádsággal zárta.

Megemlékezés a Trianoni Békeszerződés aláírásáról

Június 4-én gyülekezeti délután keretében megemlékeztünk a dicstelen, hazánkat szétdaraboló Trianoni Békeszerződés aláírásának 97. évfordulójáról. Az együttlét elején a 385. dicséretet énekelték, ezután Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor a 137. Zsoltár igéit olvasta fel, majd imádkozott. Kiss Endre József tartott ezzel kapcsolatban előadást, melyet honlapunk látogatói itt elolvashatnak. Az előadás után a jelenlévők kérdéseket  tettek fel az előadónak, beszélgetés alakult ki. A 385. dicséretbe Dinnyés József előadásában itt belehallgathat: https://www.youtube.com/watch?v=IH4s3XiTyPo A templom…Tovább

Istentisztelet a Mudrányban

Amint azt korábban több csatornán át hirdettük, a templom felújítása miatt a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk. A május 21-én tartott istentiszteletről a Zemplén Televízió is hírt adott, aminek közreadásához szíves hozzájárulását adta, s ezt ezúton is köszönjük. A híradást az alábbi linkre kattintva nyithatja meg. Hir7Sp170524_reformatus_istentisztelet_a_mudranyban