Egy cikk margójára

A Sárospatak Közéleti Hírlap legutóbbi számában írás jelent meg az Iskolakert állapotáról, melyben egyházközségünk is megemlítődik. Az alábbiakban közöljük a Hírlapban megjelent rövid cikket és egyetértőleg Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válaszát. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor . A Sárospatak Közéleti Hírlapban megjelent írás: . Egeresi Gábor kollégiumi titkár Sárospataki Református Kollégium Facebook oldalán közzétett válasza: Kedves senki! A Sárospataki Református Kollégium képviseletében írom ezt a…Tovább

Női találkozó Sátoraljaújhelyen

Szeptember 1-jén a sátoraljaújhelyi gyülekezet kisköri női találkozót rendezett, amelyen a makkoshotykai, sárospataki és az újhelyi asszonyok találkoztak. A pataki gyülekezetből huszonnyolc asszony vett részt Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony vezetésével, aki a találkozón áhítatot tartott. Asszonyaink beszámoltak a gyülekezetben végzett sokrétű munkájukról. . . .

V4 Nemzetközi Zongorafesztivál

V4 nemzetközi zongorafesztivál színhelye volt A Művelődés Háza és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Imaterme mellett több ízben is a templom. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia rendezésében első alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre augusztus 24. és 30. között a V4-ek Nemzetközi Zongorafesztivált Sárospatakon. A fesztivál megszervezését a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kezdeményezte, melynek produkciós vezetői tisztét Gyöngyösi István látta el. A Kollégium tavaly egy értékes zongorát vásárolt, hogy az…Tovább

Rákóczi keresztelőtálja

1618. augusztus 22-én keresztelték meg I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna Zsigmond nevű fiát. Ebből az alkalomból városunk eddigi történetének legmeghatározóbb személyiségei, a fejedelmi pár keresztelőtálat adományozott a Sárospataki Református Egyházközségnek, mely a Sárospataki Református Gyűjteménynél van kiállítva. Augusztus 26-án – a négyszáz éves évfordulóhoz közeli vasárnapon – a keresztelőtál ismét Isten asztalán volt, a sárospataki református templomban. A kerek évforduló alkalmából visszakértük, hogy az istentiszteleten az adományozó szándékának megfeleljen és…Tovább

Ilyen volt, ilyen lett

Néhány képet közlünk a felújítás előtti és utáni állapotról, nagyjából ugyanabból a nézetből fényképezve. .   . . . . . .   .   .   . .. . .   . . Soli Deo Gloria!  

Aszfaltozták a járdát

Korábban hírt adtunk róla, hogy már a templomfelújítás előtt is rossz állapotban volt a Lorántffy utcai szakaszon a kerítés mentén, valamint a Kossuth Lajos úton a parókiáig haladó járdaszakasz. Akkor úgy látszott, nincs akarat a felújítására, mostanra azonban a hepehupás, itt-ott balesetveszélyes  járdaszakaszt újra cserélték. A munkát a járdaszakaszt használó pataki polgárok örömére – benne az istentiszteletet látogatókéra – az önkormányzat végeztette el. . .

Gyülekezeti gyermektábor

Július 2-től 6-ig tartottuk meg hagyományos gyülekezeti gyermektáborunkat, amelyen 5-12 éves gyermekek vettek részt. Jézus példázatait dolgoztuk fel: 1. az elveszett bárány és drahma, 2. a mustármag, 3. a nagy vacsora és 4. a gonosz és a hűséges sáfár példázatát Lukács evangéliuma alapján. Egy-egy nap és az egész hét a példázatokat követve, tematikusan épült fel: Jézus keres, mint pásztor az elveszett bárányát, az ő országa kicsiben kezdődik, de egyre növekszik;…Tovább

Zenés istentisztelet és fényképkiállítás

Az iskolai év végeztével Bereczki Róbert a Sárospataki Református Kollégium Kórusa kórustábort szervezett. Július 8-án az istentiszteleten a előadták azokat a kórusműveket, amelyeket megtanultak vagy átismételtek. Az énekkart Bereczki Róbert karnagy vezette. Ezt követően fényképkiállítás nyílt a templom karzati galériáján. Az érdeklődők július 8. és szeptember 8. között László Miklós (Kolozsvár) fényképeit tekinthették meg, melyek a Házsongárdi Temető építészeti szempontból és/vagy az ott nyugvó személyiségek életműve szempontjából fontos síremlékeiről készültek….Tovább

Gyülekezeti nap

Június 10-én gyülekezeti napot tartottunk. Délelőtt a 10 órai istentiszteleten igehirdetéssel kezdődött, majd az folytatásban a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói egy Szenczi Molnár Albert munkásságát bemutató darabot adtak elő. Az intézmény a Gyakorlati Teológiai és Neveléstudományi Intézet kezdeményezésére pályázatot hirdetett, amelynek célja az volt, hogy a pályázók Szenczi Molnár Albert munkásságán keresztül a zsoltárok értékére és jelentőségére felhívják a figyelmet. A jeligével benyújtott pályázatok közül Tikász Ábel budapesti teológus…Tovább

Erdélyben jártunk

Május végén – június elején Marosvásárhelyre, testvérgyülekezetünkhöz, a Vártemplomi Egyházközség meghívására kirándultunk. A 2016-ban mindkét közösség presbitériuma által elfogadott alapító okirat mondja ki és szabályozza a testvérgyülekezeti kapcsolatot. II. Rákóczi György halála után özvegye – Bátori Zsófia – visszatért római katolikus hitére, református eleink templomát elvette, a Kollégiumot elűzte Sárospatakról. Ekkor a város egésze református hiten volt. A földönfutóvá lett bujdosó Kollégium Vilmány, Gönc, Kassa, Gyulafehérvár Boroskrakkó állomás után, sok-sok…Tovább

Sírjatok harangok!

. Június 4-én 1630-tól tíz percen át szóltak templomunk harangjai. Ezúttal nem istentiszteletre és nem temetésre, hanem emlékezésre. 98 esztendővel ezelőtt ebben az időpontban írták alá a nemzetünket megcsonkító Trianoni Békediktátumot, minek következtében országunk elveszítette területének kétharmadát. Imádkozzunk azokért, akik ennek terhét naponta viselik, akiket átlépett a határ. Imádkozzanak azok is, akik nem szoktak és nem tudnak. Ne csak az évfordulókor, hanem mindig.

Bélyegeken a reformáció

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója tiszteletére összeállított gyűjteményt tekinthetik meg. Mindenki igyekezett emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Szobrok, emlékművek állítása, tudományos konferenciák megtartása, könyvek, zeneművek, rendezvények folyamai, ünnepi istentiszteletek – mind ezt a célt szolgálják. Sárospatakon a templom felújítása kezdődött el a Reformáció évében, és befejeződött az idén, a gyülekezet alapításának 480. esztendejében. Dr. Kocsis Attila református lelkész, e kiállítás anyagának összeállítója e…Tovább