Újévi köszöntés

Esztendő első napján a délelőtti istentisztelet után a gyülekezet egy csoportja részt vett a gyülekezeti teremben megrendezett újévi köszöntésen. A gyülekezet lelkipásztora felidézte a 2023. év főbb eseményeit. Köszönetet mondott a gyülekezeti munkatársaknak, akik felelősen és odaadással végezték munkájukat. Dr. Mátyás Péter főgondnok igével köszöntötte a megjelenteket és így kívánt boldog újévet. . .

Beszámoló a cserkészcsapat életéről

A sárospataki cserkészek Miskolcon köszöntötték a Karácsonyt A 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat 2023. utolsó cserkészalkalmát Miskolcon tartotta a II. Cserkészkerület cserkészeivel közösen. Az egész napos rendezvény korosztályos programokat kínált a cserkészeknek. A cserkésznap áhítattal kezdődött, melyet Estók István református lelkész tartott. Ezt követően kiscserkészek meseforgóban vettek részt, ahol visszaszerezték a Betlehemi békelángot (itt két állomáson is a sárospataki cserkészek tették próbára a bátor kiscserkészeket), mézeskalácsot díszítettek, és néhai csapatparancsnokunk,…Tovább

Karácsonyi legátusunk volt Kaposi Lili

A karácsonyi ünnepkörben Kaposi Lili, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves lelkészszakos hallgatója volt gyülekezetünkben legátus. Bátonyterenyén nőtt fel, a gimnáziumot pedig Salgótarjánban végezte el. 14 évesen jutott hitre. Szolgálatát a zene nyelvén keresztül is szeretettel végzi, az évek alatt több hangszeren megtanult játszani. Mindemellett gyermekek körében is örömmel végzi a rábízott feladatokat. 2018 őszén kapott elhívást a lelkészi szolgálatra. Istenhez fordult és az Ő vezetését kérte az életére. Sok-sok…Tovább

Kántálás a parókián

Sok éves hagyomány, hogy a szentesti istentiszteleten résztvevők egy csoportja a parókia teraszán igével és énekszóval köszönti a lelkipásztort és családját. Idén is így volt. A gyülekezet főgondnoka, Dr. Mátyás Péter mondott köszöntőt, majd énekszóban együtt magasztalták Istent. . .

Szentesti ünnepély

Karácsony szentestéjén gyülekezetünk gyermekcsoportja verssel, énekkel, prózában mondta el tartalmas bizonyságtételét. A gyülekezet népes csoportja vett részt az istentiszteleten. A gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg az együttlétet, majd a gyermekek bizonyságtétele következett. Ezután a gyermekcsoport vezetője, Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta áhítatot tartott. Az együttlét végén a gyermekek a gyülekezet ajándékát, egy-egy csomagot vehettek át. . . .  . . . . .

Intézményi vasárnap két óvodával

December 17-én az Igazkincs Református Óvoda és az önkormányzati Carolina Óvoda gyermekcsoportja szolgált a délelőtti istentiszteleten. Az esztendő utolsó keresztelője is ekkor volt. A lelkipásztor utalt rá, hogy ezen az istentiszteleten minden a gyermekről szól: keresztelés és két óvoda gyermekeinek szép bizonyságtétele. A gyermek azonban a Gyermekre mutat: Krisztusra, aki a keresztyén ember magatartásának és életértékeinek őstípusa és örök, kiapadhatatlan kútforrása. Istennel való kapcsolatunkban ugyanis életkorunkról függetlenül – akár késő…Tovább

Kántálás

Az adventi időszakban gyermekekkel és néhány felnőttel – első alkalommal tizenheten – kántálni mentünk a gyülekezetbe. Főképpen olyanokat látogattunk meg, akik nagy lelki terhet hordoznak, akiket imádságunkban hordozunk. Hisszük, hogy a testvéri találkozás, az imádság, egymás számon tartása gyógyít, segít a terhek hordozásában. . .  

Intézményi vasárnap a kicsikkel

December 10-én, advent második vasárnapján a Sárospataki Református Kollégium kisdiákjaival volt intézményi vasárnap gyülekezetünkben. Az igeolvasást és az imádságot is egy-egy kisdiák mondta. Énekszóval, verssel dicsérték az Urat. Az igehirdetés szolgálatát Fejér Zoltán intézményi lelkész végezte. Az intézmény énekkarát Horváthné Takács Emőke vezette. . . . .

Ismét ebédet osztott gyülekezetünk rászorulóknak

December 2-án a piactéren gyülekezetünk ebédet osztott rászorulóknak. E nemes kezdeményezést városunk önkormányzata indította el egykor, de egy idő után abbamaradt. Gyülekezetünk Missziói Bizottsága Kövér Zsolt missziói gondnok lelkes szervezőmunkájának köszönhetően újra indította és éveken át működtette. Örömmel végeztük a hideg hónapokban az ebédeltetés szervezését. Az önkormányzat missziói gondnokunk által a hideg hónapokra gondosan előkészített ebédeltetést kivette a kezünkből, és az általunk felkért támogatók bevonásával meghirdette rászorulók ebédeltetését. A Sátoraljaújhelyi…Tovább

Kiállítás a karzati galérián

November 26-án a délelőtti istentiszteletet követően a templom karzati galériáján volt Kőszeginé Magyari Julianna festészeti kiállításának megnyitója. A kiállítást Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor nyitotta meg. Utalt rá, hogy Kőszeginé Magyari Juliannát nem kell a gyülekezetnek bemutatni, hiszen vasárnaponként részt vesz istentiszteleteinken és az énekkarunknak is tagja. Ismertette a művész életútját és a résztvevők megtekintették a festményeket. . . . .

Reményi Ede kamarazenekar koncertje

November 19-én az esti istentisztelet zenés áhítat volt. A miskolci Reményi Ede kamarazenekar előadóművészei Hálakoncertet tartottak. Az áhítatot a gyülekezet lelkipásztora tartotta. Énekléssel, igeolvasással és rövid Szentírás-magyarázattal kezdődött. Miért is adtunk hálát? Nem kerek évforduló adta a koncert megrendezését. A lelkipásztor utalt rá, hogy a kamarazenekar 1981-ben jött létre, negyvenkét évvel ezelőtt. Nem kerek évforduló. Lehet ugyan találni kerek évfordulót is mindig, ha a múltba visszatekintünk. A sárospataki gyülekezet idén…Tovább

Hungaricus koncert

A november 19-én tartott istentiszteleten a Hungaricus együttes két tagja – Jánosi András hegedűn és Kollár Apró Anna kobzon – szolgált gyülekezetünkben.  Az együttest a szándékkal alapították, hogy a korábbi századok régi magyar zenei gyűjteményeinek dallamanyagát életre keltse. A korábbi, Jánosi Együttes néven működő vonós együttes a magyarországi táncház-mozgalom kialakítói közé tartozik, így nagy tapasztalatuk van a zene közösségformáló szerepének gyakorlásában. A Hungaricus együttes a négy évtizeddel ezelőtt megkezdett kutatómunkát…Tovább