Véget ért a gyülekezeti gyermektábor

Véget ért a gyülekezeti gyermektábor. Igen gazdag és tartalmas programban volt részük azoknak, akik jelentkeztek. A templom felújítása miatt a templomkert felvonulási területté változott, így a foglalkozásokat lehetőség szerint külső helyszínek igénybe vételével tartottuk. A gyermekek jártak a Kollégiumban, a Rákóczi-várban, Makkoshotykán, Göncön, Vizsolyban, Szerencsen. A tábor címe volt: „Az ige hősei” – a reformáció 500 éves évfordulója Emléket kívántunk állítani a reformációnak, annak hatásairól gyermekek számára érthető módon szólni….Tovább

Az énekkar évadzárója

Egyházközségünk énekkara évadzáró vacsorát rendezett egy Bodrog-parti csónakház udvarán. A nagy hőségben kellemesen járt a levegő a vízpart mellett. Oldott hangulatú együttlét volt, vacsora után egy-két ének is felcsendült, míg mások inkább beszélgettek. Köszönjük egész éves szolgálatukat!

Vendégeink voltak a marosvásárhelyiek

Testvérgyülekezetünk a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség. Jövőre lesz három évszázada annak, hogy a II. Rákóczi György halálát követő időben az özvegye, Báthori Zsófia rekatolizált, jezsuitákat telepített a városba, százötven év óta használt templomunkat elkobozta, s a Kollégiumnak is el kellett menekülni. Viszontagságos útjuk több állomás után Gyulafehérvárra vezetett, ahonnét 1718-ban újból menekülni kellett. Marosvásárhelyre mentek, ahol a pataki professzorok a Vásárhelyen már működő iskolával megalapították a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. A pataki…Tovább

Szatmárnémetiben járt az énekkar

A rendszerváltás óta testvéri kapcsolat alakult a Szatmárnémeti-Láncos Református Egyházközség kórusa és gyülekezetünk énekkara között. A kapcsolatokat kellő rendszerességgel ápolták, de ez az utóbbi években nem működött. 2014-ben a szatmárnémeti hívek egy csoportja meghívásunkra eljött Patakra, de azóta nem történt találkozás. Június 18. hétvégére énekkarunk meghívást kapott a szatmárnémetiektől és egy autóbusznyi csoport elindult a partiumi városba. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. 17-én szombaton közös kiránduláson vettünk részt, vasárnap az istentiszteleten…Tovább

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség az erdőbényei idősotthonban járt

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség egy csoportja egy kisbusszal és személygépkocsival az erdőbényei református idősotthonban járt. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nőszövetségi elnök áhítatot tartott. A nőszövetség tagjai az otthon lakóinak ajándékcsomagot vittek, majd énekszóban és versben elmondott bizonyságtétellel szolgáltak. Az együttlétet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor imádsággal zárta.

Megemlékezés a Trianoni Békeszerződés aláírásáról

Június 4-én gyülekezeti délután keretében megemlékeztünk a dicstelen, hazánkat szétdaraboló Trianoni Békeszerződés aláírásának 97. évfordulójáról. Az együttlét elején a 385. dicséretet énekelték, ezután Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor a 137. Zsoltár igéit olvasta fel, majd imádkozott. Kiss Endre József tartott ezzel kapcsolatban előadást, melyet honlapunk látogatói itt elolvashatnak. Az előadás után a jelenlévők kérdéseket  tettek fel az előadónak, beszélgetés alakult ki. A 385. dicséretbe Dinnyés József előadásában itt belehallgathat: https://www.youtube.com/watch?v=IH4s3XiTyPo A templom…Tovább

Istentisztelet a Mudrányban

Amint azt korábban több csatornán át hirdettük, a templom felújítása miatt a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk. A május 21-én tartott istentiszteletről a Zemplén Televízió is hírt adott, aminek közreadásához szíves hozzájárulását adta, s ezt ezúton is köszönjük. A híradást az alábbi linkre kattintva nyithatja meg. Hir7Sp170524_reformatus_istentisztelet_a_mudranyban

Templom felújítás

Szépen halad a templom felújítása. A toronysüveg már szinte készen van, a templom északi falát beállványozták. Május 15-én kiürítettük a templomot és átadtuk a felújítást végző szakembereknek. A belső felújítás ideje alatt a délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk, az esküvőket pedig a Rákóczi-várban. A Lorántffy utcai kerítés szakaszt a Lelkészi Hivatal bejáratáig már korábban lebontották, elkezdődött az új, eredetivel megegyező kivitelű kerítés alapjának építése. Május 17-én felhelyezték a gömböt…Tovább

Előadás Arany Jánosról

A reformáció emlékévéhez kötődő gyülekezeti délutánok keretében megemlékeztünk Arany János születésének 200. évfordulójáról is. Arany János az egyetemes magyar kultúra kiemelkedő alakja, de nekünk az is fontos, hogy hitét gyakorló református ember volt. Ravasz László „a legnagyobb magyar lángelmének” nevezte. Méltán. A róla szóló előadás április 30-án. Darvasi Zoltán, a nagyszalontai Arany János Múzeum igazgatója tartotta ezzel a címmel: “Arany János, a református költő.”

Édesanyák köszöntése

A szokotthoz képest most kivételesen egy héttel korábban, április 30-án volt a Kisrefi intézményi vasárnapja. Hagyományosan Anyák napján szokták köszönteni templomunkban az édesanyákat, most erre sajnálatos időpont ütközés miatt április 30-án került sor. Az istentisztelet elején az iskola kórusa énekelt, igét hirdetett Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. Ezután a gyermekek mondták el énekszóban és versben köszöntésüket az édesanyáknak és a nagymamáknak.        

Húsvéti legátusunk volt

A húsvéti ünnepkörben gyülekezetünk legátusa volt Soós Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. A jelenlegi határokon túlról, Kárpátaljáról, szülőfalujából Szalókáról érkezett Patakra. Általános iskolai tanulmányait az ott működő magyar nyelvű iskolában végezte, majd a középiskolai éveket a Nagydobronyi Református Líceum falai között töltötte. A Szalókai Református Egyházközségben 2010-ben konfirmált. Isten végtelen szereteteként értelmezi, hogy 2012 óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkész szakirányú képzésén folytathat tanulmányokat, és intézményünk…Tovább

Alapkőletételi okmány

Régészeti feltárási munkák, a tervezői munkák és ezt követően igen hosszadalmas, sokak számára érthetetlen várakozás után elkezdődik a templom teljes külső és belső felújítása. A munka Magyarország Kormánya és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a hívek adakozásával válik lehetővé. Amikor 2017. április 18-án az ezzel kapcsolatos szerződés aláírása is megtörtént, ténylegesen kezdetét veszi a mostanra ugyancsak esedékes és rég várt felújítás. A húsvét vasárnapi istentiszteleten az úrvacsoraosztás után Dr….Tovább