Bélyegeken a reformáció

A Reformáció 500. és a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. évfordulója tiszteletére összeállított gyűjteményt tekinthetik meg. Mindenki igyekezett emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Szobrok, emlékművek állítása, tudományos konferenciák megtartása, könyvek, zeneművek, rendezvények folyamai, ünnepi istentiszteletek – mind ezt a célt szolgálják. Sárospatakon a templom felújítása kezdődött el a Reformáció évében, és befejeződött az idén, a gyülekezet alapításának 480. esztendejében. Dr. Kocsis Attila református lelkész, e kiállítás anyagának összeállítója e…Tovább

Pezsgő élet a Mocorgóban

Közös öröme templomunk felújítása azoknak, akik kötődnek a gyülekezethez. A felújításkor kialakítottunk egy gyermekbarát szobát, melyet Mocorgónak neveztünk el. Korábban raktározásra használták a sötét, ablak és ajtó nélküli helyiséget. Mára barátságos, életet sugárzó és igen nagy népszerűségnek örvendő helyiség lett. Olyan kisgyermekeket hoznak ide a szüleik, akiket korosztályuk miatt még nem lehet gyermeistentiszteletre vinni. Jöhetnek azok is, akik keresztelésre hozták gyermekeiket. A szertartás után együtt maradhatnak a gyülekezettel. A templom…Tovább

Életkép pünkösdi gyermekistentiszteleről

Pünkösd az egyház születésnapja, amit a gyermek-istentiszteleten epres tortával ünnepeltünk. Az eper a lángnyelvekre emlékeztetett, amelyek az apostolokra leszálltak.  A Szentlélek bennünk akar lakni, ahogy volt eper a torta belsejében is. .

Május 13

Május 13-án volt gyülekezetünk segédlelkésze – Balogh Milán – vizsga istentisztelete. A lelkészjelöltek nemcsak elméleti vizsgákat tesznek, hanem tanulmányaik legvégén gyülekezeti közösségben végeznek szolgálatot. A teológia intézmény által kiküldött tanárai előre megkapják az istentisztelet anyagát, sőt az előkészület menetét tanúsító szakmai anyagot is. Ennek alapján történik a lelkészjelöltek vizsgáztatása. Az igehirdetést meghallgathatja az “Igehirdetések” címsoron. Az istentiszteleten részt vett és énekkel szolgált a Tiszaladányi Református Egyházközség énekkara Dr. Szemánné Görög…Tovább

Anyák napi ünnepély

Május első vasárnapján – Anyák napján – gyülekezetünkben hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai kedveskednek az édesanyáknak és a nagymamáknak. Így volt idén is. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár-lelkész hirdette az 1Sám 1,11 verse alapján. Isten igéjének összefüggésében beszélt az édesanyák és a nagymamák szép és felelősségteljes küldetéséről, ahogyan imádságos hátteret biztosítanak gyermekeiknek, családjuknak. A Kisrefi énekkara is szolgált, majd szép verses, zenés műsorukkal köszöntötték az édesanyákat. ….Tovább

Hangzó igehirdetések

Templomunk felújítása után a délelőtti istentiszteletekről ismét készülnek hangfelvételek, melyeket honlapunk látogatói az “Igehirdetések” menüpontban megtalálnak és meghallgathatnak.

Kárpát medencei teológusok találkozója

A Kárpát-medencében működő teológiák – Budapest, Debrecen, Kolozsvár, Pápa és Sárospatak – hallgatói évente találkozni szoktak. Fontosak az ilyen találkozások, mert a távolság elszigeteltséget okozhat. A találkozásban pedig mindig élet van. Leendő lelkipásztoraink jó, ha megismerik a többi lelkészképző intézmény helyi hagyományait, a képzésben megmutatkozó sajátosságait, mert így jobban (meg)értik egymást. Április 26-29. között ennek a fontos eseménynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott helyet. A teológus hétvége a misszió…Tovább

Konfirmáció 2018

Április 22-én volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Összesen húsz gyermek tett fogadalmat és nyert felhatalmazást az úri szent vacsora vételére. A keresztelési anyakönyv szerint 32 gyermeket kereszteltek 13 évvel ezelőtt. Közülük azonban 11 nem sárospataki volt. Négy gyermek családja viszont időközben költözött Sárospatakra, így 25 gyermeknek kellett volna konfirmálnia. Örvendünk és hálásak vagyunk Istennek azokért a családokért, akik hűséggel tartották Isten színe előtt tett fogadalmukat, amikor gyermeküket megkeresztelték. .

Gyermekbarátság napja

Március 29-én Gyermekbarátság napja címmel gyermekfoglalkozást hirdettünk meg gyülekezetünkben. Témája a barátság volt a béna meggyógyítása (Mk 2,1-11) alapján. Nagyhét, Jézus szenvedéstörténete rámutatott, milyen barátai vagyunk mi Jézusnak, és milyen barátunk ő: “Mert nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). A gyermekek megismerték gyermeknyelven Péter tagadását, Júdás árulását, János hűségét. Megfogalmazták, mit jelent ma Jézus barátjának lenni. Jézus barátunk lett, és ez a barátság egymás…Tovább

Ebédosztás teológusokkal

Március 24-én a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói főztek ebédet a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak. Az ebédosztás ezúttal is a piactéren volt, azt is az intézmény hallgatói bonyolították le úgy, hogy elbeszélgettek a rászorulókkal. A hallgatók életsorsokat, életutakat ismertek meg, amelyek nem úgy alakultak, ahogy valaha régen elgondolták. Ezúttal is köszönjük mindazok odaszánását, idejét, anyagi áldozatát, természetbeni adományok – hozzávalók előteremtését, akik az elmúlt hónapokban az ebédek főzéséhez bármilyen…Tovább

Újabb képek a templomról

Befejezés felé tart a templom felújítása. Néhány képet adunk közre, amelyek jól mutatják a munkák jelenlegi állását. Vannak még elvégzendő feladataink, amelyek akkor valósulhatnak meg, ha gyülekezetünk közössége és mindazok, akik szeretik a sárospataki templomot, összefognak. Szeretnénk a templom belső arculatához illő székeket vásárolni, melyeket keresztelések és esküvők alkalmával használunk, valamint szeretnénk újakra cserélni a kijáratok mellett elhelyezett asztalokat, melyeken a vendégénekeskönyveket, szórólapokat és egyházunk hetilapját szoktuk elhelyezni. Kérjük honlapunk…Tovább

Margriet Gosker hirdette az igét

Március 18-án a délelőtti istentiszteleten Dr. Margriet Gosker holland lelkésznő hirdette az igét gyülekezetünkben. Magyar származású férjével, Dr. Postma Ferenc professzorral évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol Kárpát-medencei magyar református gyülekezetekkel, lelkészcsaládokkal, egyházi gyűjteményekkel és kollégiumi könyvtárakkal. Március 18-án téli idő, szakadó hóesés és erős hideg szél köszöntött a városra, ami sokakat távol tartott az istentisztelettől, ezért a szokásosnál kevesebben hallgattuk az igét. Mégis örvendünk, hogy lehetőség nyílott rá, hogy gyülekezetünkben…Tovább