A reformáció sárospataki kezdetei

Advent első vasárnapján a délelőtti istentisztelet után a “Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada” című, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai által készített vándorkiállítás megnyitásával az érdeklődők megismerhették vagy átismételhették azokat a folyamatokat, amelyek révén a reformáció eljutott hazánkba. Délután szeretetvendégség keretében népes érdeklődő közönség előtt Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára előadást tartott a sárospataki reformáció kezdeteiről. A jelenlévők megismerték azokat a pataki…Tovább

Soli Deo Gloria reformációi kiállítás

2017-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium a reformáció emlékére “Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada” címmel vándorkiállítást szervezett. Az anyagot több európai nyelvre lefordították, de készült koreai nyelvű fordítás is. A világ számos országában rengeteg helyszínen bemutatták. A magyar reformáció útját jól áttekinthetően és tartalmasan bemutató anyagot Bába Ágota irányítása mellett készítették a minisztérium munkatársai. Advent első vasárnapján, az úrvacsorai istentisztelet után a templom karzati galériáján a sárospataki…Tovább

Balogh Milán lelkészszentelése

November 17-én a miskolci Deszkatemplomban volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése és az ezt követő lelkészszentelés, amikor Balogh Milánt, gyülekezetünk segédlelkészét fölszentelték. A lelkész életében ez jelentős mérföldkő. Örülünk, hogy e mérföldkő mellett együtt haladhattunk el. A fölszentelést követően rövidesen megkapja beosztott lelkészi kinevezését. . . .

Berde Mária és Berde Amál kiállítása

Erdély a szellemi élet, az igaz, a jó és a szép hármas egységében megjelenő, egyetemesre mindig nyitni képes magyar művészet igazi kincsesbányája. Idén egy alkalommal már helyet adott a templomi galéria egy igen tartalmas kiállításnak, amikor kolozsvári László Miklós művészi képei előtt állhattunk meg, melyeket a Házsongárdi temető jeles személyiségei nyughelyéről vagy a sírkert építészeti szempontból kiemelkedő síremlékeiről készített. A Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész munkásságát bemutató, “Tehetségük…Tovább

Intézményi vasárnap

Iskolaidőben havonta egy alkalommal gyülekezetünkben intézményi vasárnap van, amikor valamely pataki egyházi intézmény az istentiszteletet énekszóval vagy verssel gazdagítja. November 11-én a Sárospataki Református Kollégium kórusa énekelt Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár végezte. . . .

Úrvacsorai terítő a 480 éves gyülekezetnek

A 480 éves Sárospataki Református Egyházközségnek öt asszony testvér – Koscsó Istvánné, Kővári Béláné, Major Jánosné, Pató Ivánné és Sztankóné Németh Anna – úri hímzésű úrvacsorai terítőt adományozott. Október 28-án adták át a gyülekezetnek. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megköszönve az adományt utalt rá, hogy minden nemzedéknek kell valamit Isten asztalára tenni. Jelképesen értve is. A tudós bibliafordító Károli Gáspár gondolatait idézte, aki a Vizsolyi Biblia előszavában így fogalmaz: “Szabad mindennek…Tovább

Hálaadás a megújult templomért

Október 31-én úrvacsorás istentisztelet keretében adtunk hálát azért, mert templomunk megújult. Az istentiszteleten a gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. Az istentiszteletet Homoki Gyula segédlelkész és Balogh Milán beosztott lelkész nyitotta meg. A gyülekezet énekkara Dr. Takács Andrásné vezetésével zsoltárokat énekelt. Az igehirdetés után a megjelenteket Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte, majd Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Magyarország Kormánya képviseletében Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökséget miniszter helyettese, Tiszáninneni Református Egyházkerület képviseletében…Tovább

Ismert helyek ismeretlen háttere

Október 24-én félnapos kirándulást szerveztünk három környező településre: Kenézlőre, Vissre és Györgytarlóra. Akik Sárospatakon élnek, mindhármat jól ismerik, hiszen városunkhoz közeli települések. A kirándulás mégis élményszerű volt, mert e három falu egyház-szociológiai hátterével ismerkedtünk. Egykor virágzó falvak voltak szép egyházi élettel. Mára elhaló faluközösség haldokló egyházi élettel. Kenézlőn és Vissen Elek Gabriella lelkipásztor fogadott bennünket és ismertette a gyülekezetek múltját és jelenét. Megszüntették a településeket a környező városokkal összekötő kisvasutat,…Tovább

Iskolák államosítása

Idén júniusban volt 70 éve annak, hogy a kommunista hatalom az egyházi iskolákat államosította. Általában csönd vagy legfeljebb szűkszavú híradások övezték ezt a kerek évfordulót, pedig felmérhetetlenek, máig hatók azok a károk, amiket ez az intézkedés okozott. Sárospatakon állami fenntartásba került az 1531-ben alapított Kollégium, pár évvel később a Teológiai Akadémiát is megszüntették. Eleink a bőrükön érezték a nyers erőszak okozta fájdalmat. Október 14-én gyülekezeti délután keretében pontos történeti adatokkal…Tovább

Intézményi vasárnap a Vay Miklós Szakképző Iskolával

. Gyülekezetünk rendje szerint iskolai időben a hónap egy vasárnapján – általában az első vasárnapon – a délelőtti istentiszteleten valamelyik sárospataki egyházi intézmény diákjai és tanárai részt vesznek a szertartás végzésében. Az október 7-én vasárnap 10 órakor tartandó istentiszteleten Fülöpné Vadon Erzsébet, a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon vallástanár-lelkésze hirdette az igét. Az istentiszteletet gazdagította az intézmény diákjának versmondása.

Újraindult a baba-mama kör

. Két hetente kedden, fél 10-től, a templom mocorgójában tartunk foglalkozásokat kisgyermekes édesanyák számára, ahová kisbabáikat magukkal hozhatják. Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak ezzel kapcsolatban Baloghné Séra Borbála teológus hallgatóhoz, a foglalkozás vezetőjéhez.

Eddig és most

Megtörtént ugyan a templom felújítás utáni használatba vétele, mégis marad mindig valami, ami szebbé, ápoltabbá teszi a templomot és környezetét. A költségvetésben nem volt benne a parókiát a garázzsal összekötő járdaszakasz felújítása. Töredezett, hiányos, rendezetlenség látszatát keltő volt, nem is szólva arról, hogy balesetveszélyes. A járdaszakasz felújítására a presbitérium tagjai példás összefogással rövid időn belül mintegy fél millió forintnyi összeget adományoztak. A képeken jól látható, milyen volt korábban és milyen…Tovább