Újévi köszöntő 2023

Az esztendő első istentisztelete után a Lorántffy-teremben fogadást rendeztünk.  Az istentisztelet után a résztvevőket a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte. Az egybegyűltek süteményt fogyasztottak, koccintottak és újévi jókívánságaikat mondták el egymásnak. . . . .

Mozgókép összeállítás a gyermektáborról

  (Készítette: Molnár Zsolt)

Gyermektáborról a médiában

Honlapunk kedves olvasóinak itt közöljük a Hegyalja Televízió híradását a gyülekezeti gyermektáborról: Köszönjük a Televízió munkatársainak a tudósítást.

Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági tábor

Június 27 – július 1. között tartottuk gyülekezeti gyermek- és ifjúsági táborunkat 65 résztvevővel. Közöttük 15 gyermek Kárpátaljáról, 3 gyermek Partiumból (Szatmárnémetiből) érkezett három kísérővel. Témája: RendezŐ a családban. A bibliai Jákób és Ézsau családtörténete alapján a napi témák: 1. Őseink és én – Az Ő alkotása vagyunk 2. Sérelmek a családban 3. Menekülés a családból 4. Otthonra találás 5. A kapcsolatok meggyógyítása. Az alábbi felvételek a teljesség igénye nélkül…Tovább

Presbiteri találkozó

Megtartottuk június 18-án délután az evangelizációs hét kapcsán szervezett presbiteri találkozót. A környékbeli presbitériumokból is jöttek érdeklődők. Az együttlét áhítattal kezdődött, melyet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tartott. Dr. Mátyás Péter fődondnok köszöntötte a gyülekezetet, majd a Gedeon Társaság munkájáról számolt be. Ezután Bajusz János, az egyházmegye főgondnoka mondott köszöntőt, majd a találkozó találkozó  program szerinti előadói mondák el gondolataikat: Kövér Zsolt missziói gondnok, Pásztor Gyula, Sipos-Vizaknai Gergely gödi lelkipásztor, Bíró…Tovább

Mai híradás az evangelizációról

Istennek legyen hála, ma este szűkösnek bizonyult a Lorántffy-terem. A templomba mentünk át, ahol népes közösség előtt hangzott az igehirdetés. A keddi evangelizációs est után a konfirmált fiatalok, csütörtök este a gyülekezet énekkara maradt együtt beszélgetésre, és együtt megvacsoráztunk. Az asztalravalót ezúttal is Kövér Zsolt missziói gondnok készítette el. A járvány után nemrég újjá alakult gyülekezeti énekkar szép, Istent magasztaló éneke is felcsendült a filagóriában. A hét további, minden estéjére…Tovább

Zajlik az evangelizáció

Növekvő érdeklődés mellett zajlanak az evangelizációs estek. Amit hirdettük, június 13-18. között a Lorántffy-teremben 17 órai kezdettel evangelizációs esteket tartunk Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) lelkipásztor szolgálatával. Az igehirdetések a Szentlélek Isten munkájáról szólnak. Kedd este konfirmált fiataljaink egy csoportja is találkozott Pocsai Sándorral. Konfirmált fiataljaink a parókia udvaron lévő filagóriában gyülekezetek össze az evangelizációs est után, ahol beszélgettek, énekeltek. Kövér Zsolt missziói gondnok a kemencében finom pizzát sütött. Várjuk továbbra…Tovább

Konfirmáció 2022

Gyülekezetünkben május 15-én volt konfirmáció vasárnapja. Előző este, szombaton a templomban istentisztelet keretében húsz fiatal tett nyilvános vizsgát a gyülekezet előtt. A felkészítést és a vizsga lebonyolítását a gyülekezet lelkipásztora végezte. A szombat esti vizsga végén Dr. Mátyás Péter, a gyülekezet főgondnoka a presbitérium képviseletében szép minősítést mondott a konfirmandusok felkészüléséről. Ezt követően a Lorántffy-teremben a szülők szeretetvendégséget szerveztek a gyermekeknek. Másnap, május 15-én a délelőtti istentiszteleten volt ünnepélyes hitvallás-…Tovább

Újraindult a gyülekezet énekkara

A járvány idején gyülekezetünk énekkara szüneteltette összejöveteleit. Most, hogy a pandémia visszalépőben van, ismét elindítottuk a kórus munkáját. Megszólítottuk azokat, akik korábban is szolgálatot vállaltak, és hívtunk újakat is. Korábban Dr. Takács Andrásné volt a kórus vezetője, megromlott egészségi állapota miatt azonban már nem tudta tovább vállalni. E helyről is köszönjük, hogy évtizedeken keresztül hűséggel és lelkesedéssel látta el ezt a fontos szolgálati területet. Gyülekezeteink életében a kóruséneklés több szempontból…Tovább

Igazkincs óvoda

Az Igazkincs Református Óvoda növendékei március 22-én templomunkban istentisztelet keretében mondták el bizonyságtételüket énekszóban és közös imádság formájában. A gyülekezet szeretettel fogadta őket ekkor is, mint első, adventi bemutatkozásukkor. Szeretettel várjuk a gyermekeket gyermek-istentiszteletre, szülőket, nagyszülőket pedig a templomi istentiszteletre. A gyermek-istentiszteletet vasárnaponként 10 órától a templomkertben lévő Lorántffy-teremben tartjuk, egyidőben a templomi istentisztelettel. Így egyben a gyermekmegőrzés is megoldott. Az intézmény munkájára, a családok életére Isten áldását kérjük. ….Tovább

Ismét ételt osztottak a sárospataki cserkészek

  „Mert éheztem, és ennem adtatok” (Máté 25,45). Dr. Nagy György, cserkész segédtiszt, cserkészparancsnok, a 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat vezetőjének irányítása mellett csapatunk március 12-én ételosztással kezdte a 2022. cserkészévet. A rászorulóknak 80 adag kolbászos paprikás krumplit osztottak ki a piactéren. Jó volt adni és jól esett a köszönet, melyet a rászorulóktól kaptak a cserkészek. A Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottsága által szervezett ételosztásban már több éve részt vesz…Tovább

A presbitérium ebédeltetett

Január 16-án gyülekezetünk presbitériuma vállalta a városunkban élő rászorulók ebédeltetését. Önkénteseink névtelen adományozó jóvoltából száz adag ebédet osztottak ki. Köszönjük az ebédeltetés szervezésére történt felajánlásokat és a lebonyolításban nyújtott segítséget.   . .