Hangzó igehirdetések

Templomunk felújítása után a délelőtti istentiszteletekről ismét készülnek hangfelvételek, melyeket honlapunk látogatói az “Igehirdetések” menüpontban megtalálnak és meghallgathatnak.

Kárpát medencei teológusok találkozója

A Kárpát-medencében működő teológiák – Budapest, Debrecen, Kolozsvár, Pápa és Sárospatak – hallgatói évente találkozni szoktak. Fontosak az ilyen találkozások, mert a távolság elszigeteltséget okozhat. A találkozásban pedig mindig élet van. Leendő lelkipásztoraink jó, ha megismerik a többi lelkészképző intézmény helyi hagyományait, a képzésben megmutatkozó sajátosságait, mert így jobban (meg)értik egymást. Április 26-29. között ennek a fontos eseménynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott helyet. A teológus hétvége a misszió…Tovább

Konfirmáció 2018

Április 22-én volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Összesen húsz gyermek tett fogadalmat és nyert felhatalmazást az úri szent vacsora vételére. A keresztelési anyakönyv szerint 32 gyermeket kereszteltek 13 évvel ezelőtt. Közülük azonban 11 nem sárospataki volt. Négy gyermek családja viszont időközben költözött Sárospatakra, így 25 gyermeknek kellett volna konfirmálnia. Örvendünk és hálásak vagyunk Istennek azokért a családokért, akik hűséggel tartották Isten színe előtt tett fogadalmukat, amikor gyermeküket megkeresztelték. .

Gyermekbarátság napja

Március 29-én Gyermekbarátság napja címmel gyermekfoglalkozást hirdettünk meg gyülekezetünkben. Témája a barátság volt a béna meggyógyítása (Mk 2,1-11) alapján. Nagyhét, Jézus szenvedéstörténete rámutatott, milyen barátai vagyunk mi Jézusnak, és milyen barátunk ő: “Mert nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). A gyermekek megismerték gyermeknyelven Péter tagadását, Júdás árulását, János hűségét. Megfogalmazták, mit jelent ma Jézus barátjának lenni. Jézus barátunk lett, és ez a barátság egymás…Tovább

Ebédosztás teológusokkal

Március 24-én a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói főztek ebédet a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak. Az ebédosztás ezúttal is a piactéren volt, azt is az intézmény hallgatói bonyolították le úgy, hogy elbeszélgettek a rászorulókkal. A hallgatók életsorsokat, életutakat ismertek meg, amelyek nem úgy alakultak, ahogy valaha régen elgondolták. Ezúttal is köszönjük mindazok odaszánását, idejét, anyagi áldozatát, természetbeni adományok – hozzávalók előteremtését, akik az elmúlt hónapokban az ebédek főzéséhez bármilyen…Tovább

Újabb képek a templomról

Befejezés felé tart a templom felújítása. Néhány képet adunk közre, amelyek jól mutatják a munkák jelenlegi állását. Vannak még elvégzendő feladataink, amelyek akkor valósulhatnak meg, ha gyülekezetünk közössége és mindazok, akik szeretik a sárospataki templomot, összefognak. Szeretnénk a templom belső arculatához illő székeket vásárolni, melyeket keresztelések és esküvők alkalmával használunk, valamint szeretnénk újakra cserélni a kijáratok mellett elhelyezett asztalokat, melyeken a vendégénekeskönyveket, szórólapokat és egyházunk hetilapját szoktuk elhelyezni. Kérjük honlapunk…Tovább

Margriet Gosker hirdette az igét

Március 18-án a délelőtti istentiszteleten Dr. Margriet Gosker holland lelkésznő hirdette az igét gyülekezetünkben. Magyar származású férjével, Dr. Postma Ferenc professzorral évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol Kárpát-medencei magyar református gyülekezetekkel, lelkészcsaládokkal, egyházi gyűjteményekkel és kollégiumi könyvtárakkal. Március 18-án téli idő, szakadó hóesés és erős hideg szél köszöntött a városra, ami sokakat távol tartott az istentisztelettől, ezért a szokásosnál kevesebben hallgattuk az igét. Mégis örvendünk, hogy lehetőség nyílott rá, hogy gyülekezetünkben…Tovább

Egyházlátogatás

Március 7-én gyülekezetünkben egyházlátogatás volt. Az egyházmegye küldöttei Baksy Jánosné (Pálháza) és Oroszy Ákosné (Pusztafalu) nagytiszteletű asszonyok voltak. A gyülekezet ügykezelésének áttekintése után az egyházmegye küldöttei találkoztak a gyülekezettel. Oroszy Ákosné hirdette az igét, majd Baksy Jánosné értékelte a gyülekezet működését. Az egyházközség énekkara is szolgált, Dr. Takács Andrásné vezetésével. Az egyházlátogatás a parókián vacsorával ért véget, mely oldott beszélgetéssel telt az egyházlátogatók, a gyülekezet gondnokai és a lelkészházaspár közösségében….Tovább

Intézményi vasárnap

Március 4-én a Mudrány étteremben tartott istentisztelet intézményi vasárnap volt. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája vett részt az istentiszteleten. Az intézmény egyik diákja igét olvasott, a másik imádkozott. Fejér Zoltán vallástanár hirdette az igét. a Kollégium vegyes kara Bereczki Róbert vezetésével énekelt. . .

Ebédosztás volt március 3-án

Szombatonként tovább folyik az ebédosztás a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak. Február 24-én a Zempléni Lovasegyesület, március 3-án egyházközségünk látta vendégül a rászorulókat. Akik az osztásban február 24-én részt vettek, úgy emlékeztek vissza, hogy kiosztották az ebédeket, voltak akiknek jutott annyi, hogy egy-egy adagot elvihettek. Egy rászoruló azonban késve érkezett, neki már nem jutott. Ekkor korábban érkezett sorstársaik, akik kaptak annyit, hogy elvinni is tudtak, megosztották ennivalójukat a későbben érkezővel….Tovább

Ebédosztás volt február 17-én

Folytatódott a szombatonként 12 órára meghirdetett ebédosztás. Február 17-én Egyed Attila települési képviselő biztosította az ebédosztáshoz szükséges feltételeket. Rajta kívül Madák Béla, Gyürkei Pál, Egyedné Tóth Hajnalka, Egyed Fanni Vivien és Egyed Fédra Hajnalka vett részt az előkészületekben és az ebédosztás lebonyolításában. Kövér Zsolt Missziói Bizottsági tag szólított meg korábban vállalkozásokat, szervezeteket és magánszemélyeket, akik ennek révén a téli időszakban felajánlották, hogy hajléktalanoknak és rászorulóknak ebédet főznek. A február 17-én…Tovább

Még kapható!

Korábban hírt adtunk róla, hogy megjelent gyülekezetünk kiadásában a Cum grano salis című könyv második kiadása. November hónap folyamán elfogyott, most újból kapható. A reprezentatív kiadásban megjelent könyv alkalmas arra, hogy valakinek örömet szerezzünk vele. Megrendelhető a Lelkészi Hivatal elérhetőségein. Lásd a honlap “Kapcsolat” menüpontját.