Elkezdődött a 2020-as cserkészév

Jókedvvel és reményteli tervezéssel telt el az év első cserkészfoglalkozása a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapatnál. Ezúttal a Református Egyházközség gyülekezeti terme adott otthont a cserkészeknek energiatakarékossági (a cserkészotthon kihűlése) és egészségügyi (a meghűlés kivédése) okokból. Közösen összeállították a 2020. év első félévének cserkészprogramját, melyben helyet kapott túrázás, közös számháború a sátoraljaújhelyi cserkészekkel, a rászorulóknak történő főzés és ételosztás, II. kerületi cserkészfarsang, kerékpározás, kajakozás, és több olyan esemény, melyen…Tovább

Ételosztás volt január 4-én

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány január 4-én a piactéten ételosztást szervezett. Nem csupán hajléktalanoknak, hanem olyanoknak is, akiknek van hová hazamenni, de nem mindig tudnak meleg ételt az asztalra tenni. Kb. hatvan ételadagot osztott ki a gyülekezet néhány önkéntese. Volt, akinek az otthonába juttatták el a meleg ételt, mert a rászoruló idős ember nem tudott volna eljönni a piactérre, ugyanakkor a segítségre szüksége volt. Az alapítvány ételosztásáról a Hegyalja Televízió…Tovább

Újévköszöntő

. Január 1-jén a délelőtti istentisztelet után a gyülekezet újévköszöntésre gyűlt össze a Lorántffy-teremben. A süteménnyel gazdagon terített asztal mellett oldott beszélgetés folyt, pohárköszöntőt mondott Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor és Dr. Mátyás Péter főgondnok. Felidézték az előző év főbb eseményeit, hálát adva Istennek a 2019. év kedvező népmozgalmi adataiért.

Naményi József volt ünnepi legátusunk

. Naményi József Nyíregyházán született (1993), Dombrádon él. Az általános iskolát a dombrádi Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskolában végezte. Itt ismerte meg Isten szeretetét és fedezte föl a református keresztyén értékeket. Hitéről a dombrádi gyülekezetben 2007-ben vallást tett. Konfirmációja során hite megerősödött és eldöntötte, Isten szolgálatára szánja életét. A gyülekezeti alkalmakat rendszeresen látogatja, gyülekezetének úrvacsorával élő tagja. Középiskolai tanulmányait Kisvárdán, a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium végezte. Egyetemi…Tovább

Szenteste

Szenteste délutánján igen népes gyülekezet előtt gyermekeink istentisztelet keretében tartalmas műsorral szolgáltak. A karácsony mának szóló üzenetét gyermeknyelven, mégis mindannyiunkhoz szólóan fogalmazták meg. A gyermekek énekét Hajdu Klára vezette, igét hirdetett Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony. A prédikációt meghallgathatja az Igehirdetések menüpontban. .   . . . .

Gimnazisták adventi bizonyságtétele

December 15-én a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának végzős hallgató az istentiszteleten adventi tárgyú tartalmas irodalmi-zenés bizonyságtétellel örvendeztették meg a gyülekezetet. A diákcsoport Tóthné Jenei Gabriella tanárnő vezetésével érkezett. .

Intézményi vasárnap adventben

December 8-án a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai jöttek istentiszteletünkre. Igeolvasással, imádsággal, adventi énekekkel szolgáltak. Az igehirdetést Nagyné Nádasi Erika vallástanár-lelkész végezte, melyet az “Igehirdetések” rovatban honlapunk olvasói meghallgathatnak. . . .

Advent

Advent első vasárnapján úrvacsorai közösségben voltunk népes gyülekezetben. Az istentiszteleten a Hangicsáló gyermekkórus is szolgált Hajdú Klára vezetésével. Délután gyülekezeti termünkben adventi szeretetvendégség volt. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor a bevezetőben utalt rá, az advent lényege, hogy jövendőnk felé haladva ne csak kiszámítható vagy kiszámíthatatlan, jó vagy rossz eseményekkel legyen dolgunk, hanem mindezek fölött Istennel, aki életünk dolgai fölött van, kezében tartva mindent, ami bennünket ér. December 1. lévén a lelkipásztor…Tovább

Örökélet vasárnapja – az egyházi év vége

Egyházunkban az advent első vasárnapja előtti vasárnappal ér véget az egyházi év. Idén ez a nap november 24. volt. Ekkor hagyományosan különösen is figyelmünk előterébe kerülnek azok a családok, akik az elmúlt egy esztendőben szerettük ravatala mellett álltak meg. Az igehirdetés is a vigasztalásról, a Krisztusban kapott reménységről szól. Örökélet vasárnapjára meghívtuk gyülekezetünkbe azokat a családokat, amelyekben az előző egyházi évben haláleset történt. Az istentisztelet végén felolvastuk azok nevét, akiket…Tovább

Elköszönt

November 17-én istentisztelet keretében köszönt el a gyülekezettől Balogh Milán beosztott lelkész és felesége. Több éven át végeztek szolgálatot a sárospataki gyülekezetben. A gyülekezet és az evangélium szolgálatában munkálkodó munkatársi kör között az évek alatt jó kapcsolatot alakult. Önálló gyülekezeti szolgálatba történt megválasztásának örülünk, ugyanakkor hálásak vagyunk Istennek az itt töltött időért. Sajnáljuk, hogy elmenetelük után nem kaphattunk új munkatársat. A feladatokat igyekszünk megosztani azokkal, akikkel ebben a helyzetben lehet….Tovább

Hangicsáló

Hangicsáló néven gyermekkórus szerveződött Hajdú Klára vezetésével vasárnaponként a 10 órakor kezdődő gyermekistentisztelet után. Örömünk, hogy a létszám szépen növekszik. . . .