Templom felújítás

Szépen halad a templom felújítása. A toronysüveg már szinte készen van, a templom északi falát beállványozták. Május 15-én kiürítettük a templomot és átadtuk a felújítást végző szakembereknek. A belső felújítás ideje alatt a délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk, az esküvőket pedig a Rákóczi-várban. A Lorántffy utcai kerítés szakaszt a Lelkészi Hivatal bejáratáig már korábban lebontották, elkezdődött az új, eredetivel megegyező kivitelű kerítés alapjának építése. Május 17-én felhelyezték a gömböt…Tovább

Előadás Arany Jánosról

A reformáció emlékévéhez kötődő gyülekezeti délutánok keretében megemlékeztünk Arany János születésének 200. évfordulójáról is. Arany János az egyetemes magyar kultúra kiemelkedő alakja, de nekünk az is fontos, hogy hitét gyakorló református ember volt. Ravasz László „a legnagyobb magyar lángelmének” nevezte. Méltán. A róla szóló előadás április 30-án. Darvasi Zoltán, a nagyszalontai Arany János Múzeum igazgatója tartotta ezzel a címmel: “Arany János, a református költő.”

Édesanyák köszöntése

A szokotthoz képest most kivételesen egy héttel korábban, április 30-án volt a Kisrefi intézményi vasárnapja. Hagyományosan Anyák napján szokták köszönteni templomunkban az édesanyákat, most erre sajnálatos időpont ütközés miatt április 30-án került sor. Az istentisztelet elején az iskola kórusa énekelt, igét hirdetett Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. Ezután a gyermekek mondták el énekszóban és versben köszöntésüket az édesanyáknak és a nagymamáknak.        

Húsvéti legátusunk volt

A húsvéti ünnepkörben gyülekezetünk legátusa volt Soós Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. A jelenlegi határokon túlról, Kárpátaljáról, szülőfalujából Szalókáról érkezett Patakra. Általános iskolai tanulmányait az ott működő magyar nyelvű iskolában végezte, majd a középiskolai éveket a Nagydobronyi Református Líceum falai között töltötte. A Szalókai Református Egyházközségben 2010-ben konfirmált. Isten végtelen szereteteként értelmezi, hogy 2012 óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkész szakirányú képzésén folytathat tanulmányokat, és intézményünk…Tovább

Alapkőletételi okmány

Régészeti feltárási munkák, a tervezői munkák és ezt követően igen hosszadalmas, sokak számára érthetetlen várakozás után elkezdődik a templom teljes külső és belső felújítása. A munka Magyarország Kormánya és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a hívek adakozásával válik lehetővé. Amikor 2017. április 18-án az ezzel kapcsolatos szerződés aláírása is megtörtént, ténylegesen kezdetét veszi a mostanra ugyancsak esedékes és rég várt felújítás. A húsvét vasárnapi istentiszteleten az úrvacsoraosztás után Dr….Tovább

Luther est

Luther estet tartottunk április 10-én gyülekezeti termünkben a helyi evangélikusok és gyülekezeti tagjaink közösségében. A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti Missziói Osztályának munkatársai Luther Márton önéletrajzi vonatkozású írásaiból válogattak össze egy gazdag csokrot, mely szépen összefoglalta, bemutatta a nagy reformátor életének főbb állomásait és eseményeit. Az együttlét közös zsoltárénekléssel és imádsággal kezdődött. Dr. Fodor Ferenc a Róma 1,16-17. verseit olvasta fel, ezzel köszöntötte a jelenlévőket. Utalt rá, hogy a templomunk szószéke…Tovább

Március 15.

Nemzeti Ünnepünkön az iskolakertben lévő Kossuth szobornál tartott városi ünnepségen az ünnepi beszédet Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor tartotta. Az idő kedvező volt arra, hogy az érdeklődők kimerészkedjenek otthonaikból és szép számban részt vegyenek a megemlékezésen.  

Nyitott templom

http://patakirefegyhaz.hu/wp-content/uploads/2015/06/legújabb-002-2.jpgNyitott templom

Templomunk istentiszteleti időn kívül is látogatható az alábbi rend szerint: keddtől szombatig naponta 10-18 óra, valamint  vasárnaponként 14-16 óra között. Az érkező vendégek számára az egyházközség és a templom történetéről igény szerint rövid ismertetőt tartunk.