A sárospataki református temető

.

Bejárat a Kazinczy út felől

A temetők legalább annyira beszélnek egy település történetéről, szellemiségéről, mint a történelemkönyvek és a levéltárak sárguló feljegyzései. Életünk irányultságát, életértékeinket nemcsak a quo vadis, a „hová mégy,” hanem az unde venis, a „honnan jössz” egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul határozza meg. A „honnan” és a „hová” feszültségében egyéni életek és sorsok, de ugyanígy történelmi idők is megméretnek.

Elfogultság nélkül mondhatjuk, különlegesen magas szellemiség érinti meg azt, aki egy séta keretében időt hagy magának és belepillant az itt nyugvók életművébe. Koruk kiváló professzorai, tudósai, politikusai, kiemelkedő közéleti személyiségei nyugosznak itt, kiknek munkássága meghatározó volt. A mai nemzedék még él mindazokból a gazdag szellemi kincsekből és az ezeket létrehívó szellemiségből, amiket eleink ránk hagytak. Szorongató, talán kényelmetlen és kellemetlen kérdés, de fel kell tenni egymásnak és önmagunknak: meddig élhetünk belőlük? Meddig élhet az utókor abból, amit az elődök alkottak? Nos, addig, amíg az utókor hozzá tudja tenni az elődök magas szintű szellemi örökségéhez saját nemzedéke legmagasabb szintű szellemiségét. Ha az elődöké és a jelenkoré között nagy űr tátong, elkezdődik a megüresedés drámai visszaszámlálása.

Harangláb a lélekharanggal

 

Valamennyi sírt GPS koordináták alapján tartjuk nyilván, minden sírról fénykép készült, amit a Lelkészi Hivatal adatbázisában őrzünk. Azért volt szükség ezt bevezetni, mert temetőnkben az idők során a sírsorokat nem minden esetben kiszámíthatóan és könnyen követhetően alakították ki. Megtörténik (pl. 1. parcellában), hogy a parcella egyik és másik felén eltér a sorok számozása, mert a sorok egymással összeolvadnak, vagy kétfelé ágaznak. E GPS koordinátákat jelölő négyjegyű számokkal azonban a Lelkészi Hivatal nyilvántartásában minden sír pontosan azonosítható.

A temető istentiszteletei hely is egyben, nem csupán elhalt szeretteink nyughelye, hiszen az elhunytakat gyászszertartás, istentisztelet keretében temetjük.

A ravatalozó

2015-ben elvégeztük a ravatalozó belső felújítását, mert valljuk, hogy Istent lehetőségeink szerint rendszett körülmények között méltó tisztelni. Továbbá a gyászukban megrendült emberek iránt is így méltó. A rendezett épülethez tartozzon hozzá a rendezett temetőkert is, s amennyire rajtunk múlik, ügyeljünk a tisztaságára. Ez közös összefogással történhet. Temetőfenntartó és temetőt látogatók összefogásával. Szeretteink nyughelye arculatának kialakításával, gondozásával az egész temető arculatának formálásához járulhatunk hozzá. Kerüljük az oda nem illő tárgyak, díszek alkalmazását. Nem református hagyomány a gyertyagyújtás. Emlékezzünk anélkül, csöndes főhajtással. Kerüljük a műanyag virágok és koszorúk használatát. Életidegen. A sírra ültetett élő virág vagy vázába helyezett csokor, esetleg száraz virágból ízlésesen összeállított kompozíció vagy koszorú méltóbb szeretteink emlékezetéhez.

A ravatalozó közelében lévő hősi emlékművet 2017-ben újítottuk fel.

Temetőnk ősi főbejárata a Vörösmarty út felőli. A gépkocsival érkezők általában a Kazinczy út felőli bejáratot használják, mert ott kiépített parkolóhelyek rendelkezésre állnak.

.

Temetői_Szabályrendelet

A temető térképe

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone