Miért jó református hittanra íratni gyermekeinket?

.

 

Ez a kérdés megfogalmazottan vagy a választás kényszere alatt, de kikerülhetetlen a szülőknek, mert felmenő rendszerben a hittanoktatás választható tantárgyként kötelező. Alternatívája a polgári erkölcstan. Néhány dolgot mindenképp szem előtt kell tartani, ami a református hittan előnye.

1. Igei alap. Ez az első, amit gyermeküknek kínálunk. Világunkban semmi sem állandó. Ha ez így van, mihez igazodjunk? Ahhoz, amit a néhány évtizeddel ezelőtt élt emberek tartottak fontosnak? Vagy ahhoz, amit kortársaink vélnek fontosnak? Nehéz eligazodni. Az ember hajlamos arra, hogy abszolutizáljon. Tekintélynek elfogadott embereket vagy nézeteket. Később azonban kiderül róluk, hogy nézeteik, emberi nagyságuk megkérdőjelezhető vagy túlhaladta őket az idő. Mi azt mondjuk, az a jó mérték, amit Isten mondott az embernek, az emberről a Szentírásban. Minél inkább megismerjük Istent, az életünk gazdáját, annál inkább kezdjük látni helyünket, az életünk célját és értelmét.

2. Tolerancia. Aki megismerte Istent, az el tudja fogadni az embertársát. Akkor is, ha nem éppen úgy gondolkodik, mint ő. A protestantizmus sajátossága volt a történelem során mindig is, hogy nem tűrte az abszolútumokat. Egyetlen abszolútumot ismert: Istent. Ebből fakadt az a következmény, hogy nekünk figyelnünk kell egymásra. Akkor is, ha az a másik ember másképpen látja a világot. A református ember ezzel a nyitottsággal fordul embertársa felé. Bethlen Gábor református erdélyi fejedelemnek római katolikus kancellárja volt. Fejedelemsége területén teljes vallásszabadságot hirdetett. Ez tette Erdélyt naggyá. Olyan pedagógusok figyelték meg, akik pályájuk nagyobb részét a rendszerváltás előtt állami iskolákban töltötték, de később református iskolában folytatták munkájukat, hogy a református iskolában tanuló gyerekek között kevesebb az agresszió.

3. Életszerűség. Szeretnénk, ha a gyermekek megtanulnák mindazt, ami a hittanoktatás tantárgyi jellegéből adódik, a mindennapokban alkalmazni. Szeretnénk, ha gyermekeik ép lelkű és ép testű, tiszta gondolkodású emberek lennének, akiknek a mindennapjaiban felnőttként is láthatóvá válna, hogy nem a maguk erejéből tudnak bocsánatot kérni és adni, egymásra törődéssel figyelni, hanem mindezt kapták.

Nem feltétele a református hittanra való beíratásnak, hogy a gyermek meg van-e keresztelve vagy sem. Szüleik egyházhoz kötődése vagy annak hiánya ugyanúgy nem számít.

Egy híres szobrász mondotta, hogy amikor bevittek műhelyébe egy alaktalan márványtömböt, neki csak a fölösleges kődarabokat kellett lefejteni a márványtömbben lévő műalkotásról. A formátlan kőtömbben látta a műalkotást. Mi a hittanoktatással erre vállalkozunk. Sárospatakon a Református Kollégium az egész Kárpát-medence számára képezett a történelem során olyan kiválóságokat, akik nemzetük kimagasló egyéniségei voltak. Olykor nehéz történelmi körülmények között tudtak tájékozódni. Titkuk mindenképpen az volt, tanáraik a bennük lévő értékeket mintegy Isten látásával látták. A hit látása a másik emberben nem csak azt látja, aki, hanem azt is, akivé a másik ember lehet.

Ezekkel a gondolatukkal várjuk gyermekét a református hittanórákra. Felekezeti iskolákban és önkormányzati iskolákban egyaránt.

Dr. Fodor Ferenc

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone